Betongbloggen

Sida 3

Måla ditt betonggolv | Källargolv

2 aug 2018

Har du en gammal källare vars golv är gjort av betong eller har du någon annan golvyta i samma material så vet du också att dessa golv för all del är funktionella - men även att de på många sätt är kalla. Kalla dels som i att gå på dem och dels som i en kyligare atmosfär och inredning. Trenden om att använda sig av betong är något vi befinner oss mitt uppi, men den trenden omfattar sällan golven. Ett betonggolv ger ifrån sig ganska kall känsla och detta brukar i sin tur skapa vantrivsel.

Missförstå oss rätt här: betong är fantastiskt, men då det handlar om en så pass stor yta som på golvet så kan den kalla känslan få ett övertag och det kan vara svårt att lyckas “värma upp” ett rum genom tavlor, färg och exempelvis textilier. Det som dock är möjligt att göra är måla om ett betonggolv och därigenom skapa en varmare känsla.

Överväg att anlita en målare

Vi tänkte visa hur du ska gå tillväga, men innan vi gör det sås ka vi även peka på en, för många, avgörande detalj: att ta in professionell hjälp och anlita en målare. Då det kommer till att måla om golv så krävs det större kunskaper än då det kommer till att måla om exempelvis en vägg. Ett tips är att besöka t ex http://www.malarestockholm.nu/ om du känner att du behöver ta hjälp med arbetet.

Betong är dessutom ett lite mer speciellt material att måla på och det är ganska lätt att göra misstag som i sin tur leder till att golvet i fråga inte alls blir som man tänkte sig. Vi skulle därför, primärt, säga att du ska överväga att låta en målare sköta om målningen av ditt gamla källargolv i Stockholm.

Undvik de vanliga misstagen

Det finns några saker som man måste vara medveten om då det handlar om målning av betonggolv. Vi räknar upp några av dessa:

  • Välj anpassad färg: Om du ska måla ett betonggolv i exempelvis ett garage så måste färgen du väljer vara tålig och stå emot olja, fett och eventuella kemikalier.
  • Rätt temperatur: Temperaturen i rummet ska inte understiga 10 grader. Ju kallare det är, desto mer påverkas torktiden för färgen. I och med att ett betonggolv ska målas hellre två strykningar med tunna lager än en rejäl strykning så kommer torktiden att vara extremt viktig att följa. Golvet måste vara helt torrt innan du sätter igång också.

Så här går du tillväga

  Så, om du väljer att måla själv och väljer bort en målare för jobbet så är detta planen du ska följa:
  1. Ta bort fläckar och smuts. Här kan du använda avfettningsmedel eller lacknafta.
  2. Blanda en del saltsyra och fyra delar vatten och tvätta golvet. Se till att använda handskar och skyddsglasögon!
  3. Spackla och slipa: Eventuella ojämnheter och sprickor ska spacklas igen för att därefter slipas. Precis som vid målning av exempelvis en vägg. Vanligt golvspackel fungerar.
  4. Dammsug noggrant: Hyr gärna en riktig industridammsugare. Det är viktigt att all smuts försvinner, i synnerhet om du slipat och det finns en massa slipdamm i omlopp.
  5. Måla golvet med golvakrylat: Måla första strykningen med golvakrylat förtunnad med 50% vatten. Detta är grundmålningen. Då detta är gjort - och torrt - så målar du två tunna strykningar med golvakrylat som är oförtunnad. Använd en roller med skaft för de större ytorna och finputsa hörn och väggkanter med en pensel.

Varför inte måla om taket?

23 jul 2018

Är det dags att underhålla taket? Det är dags att göra det om det har gått mer än tio år sedan sist. Ett tak behöver ett regelbundet underhåll. Många tak har garantier på 10, 20 eller till och med 50 år. Trots det är det viktigt att minst vart tionde år se över sitt tak så att det inte läcker in och ger vatten- eller fuktskador.

Har man ett plåttak eller rent av ett betongtak, går det alldeles utmärkt att måla om det. Har du då ett hållbart tak som ska hålla i 10 år, håller det ännu längre om du samtidigt sköter om det, håller det rent och ser över det med jämna mellanrum.

Så här gör du när du innan du målar om taket

Om du har bestämt dig för att måla om taket, är det viktigt att du får rätt sorts målarfärg. Pratar du med din färghandlare och berättar vad du behöver för slags målarfärg, kan de hjälpa dig där. Tänk också på att du inte kan måla om i alla väder. Dagstemperaturen ska helst inte gå under 7 grader. Det är nu under sommarmånaderna som passar sig bäst att måla om det; maj, juni, juli och augusti är takmålarmånader. Skulle det regna mer än bara något lokalt regn under en kort period av dagen, kan du skaffa ett väderskydd som täcker taket. Måla heller inte när det blir solhett på taket.

1. Byggnadsställning för säkerheten när du ska arbeta på taket

Ett av de viktigaste sakerna du aboslut bör tänka på är hur du ordnar säkerheten på taket. Ska du arbeta med ett längre tids projekt som en ommålning av taket, bör du skaffa en bygnadsställning. Då har du alltid skydd när du behöver gå upp och ner, hämta material eller bara behöver ställa byggmaterialet på någon yta medan du arbetar. Har du en byggnadsställning runt huset medan du arbetar på taket, kan du känna dig trygg med arbetet där.

2. Säkerhetssele och hjälm

Skaffar du dig ingen byggnadsställnign runt huset vis arbete på taket, måste du absolut har en säkerhetssele, lina och hjälm så snart du är uppe på taket. Linan till säkerhetsselen måste du fästa på någon anordning på taket. Detta är ganska vanskligt om du målar om taket, då du hela tiden måste se till att linan inte lägger sig på någon nymålad del på taket. Då är byggnadsställningen bättre som säkerhet.

3. Montera fast ankarpunkt, nockräcke, skyddsräcke och takstege

En ankarpunkt kallas äver säkerhetskrok eller livlinefäste. Har du ingen sådan bör du fästa en på taket snarast. En ankarpunkt kan du fästa till exempel någonstans på en skorsten.

Ett nockräcke kan du montera längs nocken. AHr du ett nockräcke, har du möjlighet att fästa linan och samtidigt röra dig säkert på taket då linan kan löpa längs nockräcket.

Ett skyddsräcke kan du montera längs taket som alltid tar emot dig om du skulle råka glida nerför taket, eller om någon sak skulle börja glida ner för taket. Då tar skyddsräcket emot fallet.

En taksetege är precis vad det låter som; en stege på taket. Om du har ett brant tak är en takstege ett hjälpmedel för att komma fram till skorstenen på ett säkert sätt. Det kan vara enda sättet för att komma till taknocken. När allt detta är klart och du har tittat över säkerheten på taket är det dags för nästa fas; själva ommålningen av taket.

Egentligen kan du måla om vilket tak som helst. Det viktigaste är att du tvättar det innan ommålning och ser efter eventuella skador på taket. Ersätt delar av taket som är trasigt innan du måla om. Använd helst en högtryckstvätt och rengöringsmedel som passar till tvätt av tak. Läs mer här om hur du ordnar med taksäkerhet i Stockholm.

1. Borsta taket med en grov borste.

2. Gör rent med målartvätt.

3. Kontrollera alla beslag så att inget har rostat.

4. Kontrollera ala ränndalar så att de sitter tätt och inte har rostat.

5. Grundmåla med primer, den fungerar som rostskyddsmedel. Måla med mycket primer.

6. Måla om hela taket. Här behöver du en riktig roller eller pensel med långa skaft.

Lycka till!

Bygga hus i betong - en bra lösning

16 jul 2018

Om man står inför ett drömscenario där man får designa och bygga sitt eget hus så har man en rolig och spännande resa framför sig. En resa som kräver undersökning och noggrannhet samt ett deltagande från första- till sista spadtag. Detta oavsett om man väljer att anlita ett företag enligt modellen totalentreprenad eller om man väljer att bygga sitt hus på egen hand (med där man tar hjälp med elektricitet, dragning av vatten, avlopp och övriga installationer som ska skötas av fackmän).

Även om du ska bygga hus enligt modellen totalentreprenad i Stockholm så är det fortfarande ditt hus som ska byggas och det är därför viktigt att du är närvarande genom hela processen. Kanske inte för att snickra primärt - men för att framföra åsikter, ventilera spörsmål, gå igenom kostnader och, helt enkelt, ha en dialog med det företag du väljer att anlita. Val av material är det första steget i att bygga hus och vi ska här titta lite närmare på hur ett hus av betong står sig mot exempelvis ett hus av trä.

Säger man ordet betong så tänker många direkt på något typ av miljonprogram i en förort utanför Stockholm och drar därför öronen åt sig. Det ska man inte göra. Faktum är nämligen att betong är ett klart underskattat material att bygga hus av. Rätt företag och rätt typ av ritning kan skapa en riktig drömvilla. Vårt råd: negligera inte betong direkt. Ta åtminstone in dessa faktorer i din bedömning:

Fördelar med att bygga hus i betong

Enklast blir om vi radar upp fördelarna som ett husbygge av betong kan föra med sig. Här är dessa i punkter:

 • Billigt material att bygga med. Väljer man prefabricerad betong så går ett hus väldigt fort att resa. Det är ett hus som är billigare än vad fallet med trä är.
 • Bättre isolering: Ett betonghus isolerar bättre och nä därmed också standarden för Passiv Hus. Det i kombination med att betong andas och lagrar värme gör att energiförlusterna blir väldigt låga. I framtiden så kan du få ett väldigt billigt boende. Kombinera gärna med bergvärme om den möjligheten finns. Vi ska även nämna ljudvolymen. betong isolerar bort nästan allt oljud; det kan vara väldigt bra att veta om du planerar att bygga i Stockholm där volymen ofta är högre än i andra, mindre städer.
 • Bra för miljön: Betong går att återanvända och själva processen vid framställning är även den klimatsmart.
 • Tidigare intäkter: Om du väljer att bygga ett hus i betong så kommer det att börja löna sig från första dagen. Den korta byggtiden i kombination med den goda isoleringen ger dig tidigare intäkter. Ett annat typ av hus tar längre tid innan investeringarna man gjort börjar betala av sig.
 • Minskade risker: Dels så brinner inte betong och det gör att man får en säkrare bostad sett till brandrisken. Dels så är betong inte innehållande några organiska material vilket gör att det inte finns några risker för vatten, fukt eller rötskador.
 • Beständigt: Betong håller hur länge som helst. Att bygga ett hus i betong gör att dina barn och dina barnbarn kan flytta in då de blir vuxna (förutsatt att de vill det naturligtvis).

Vad är gjutasfalt?

18 jun 2018

Gjutasfalt är en smidig asfaltsform som har flera användningsområden. Asfalten är vattentät och mycket åldersbeständig. Den kan därmed användas som tätskikt på flera olika ställen samt vid beläggningsarbeten i det fall som extra höga krav ställs på hållbarhet, vattentäthet och varaktighet. 

Materialet är främst uppbyggt av bitumen samt med tillsatser av stenmaterial, polymerer, sand och ibland finmakadam. Detta är däremot grunden. Därtill kan tillsatser av olika ämnen skapa unika egenskaper på den gjutasfalt som används. Det är en av de riktigt stora fördelarna med just gjutasfalt. Möjligheterna att anpassa, ändra och skapa nya funktioner. 

Två typer

Idag finns det framförallt två olika grundtyper av gjutasfalt. Det är asfaltsmix samt gjutasfaltsbeläggning. De har något olika egenskaper vilket även betyder att asfalten används till olika funktioner. Bägge dessa asfaltssorter är däremot godkända att använda enligt de regler som är uppsatta av Trafikverket. 

Utläggning

När gjutasfalt ska appliceras håller den en temperatur kring 200 till 220 grader. Den kommer då att uppträda som nästintill en plastisk massa och är trögflytande. Detta gör att den även är lätt att forma utifrån hur man vill få ut massan över det områden den ska appliceras på. 

En stor fördel är att asfalten inte behöver utsättas för komprimering efter att den lagts ut. Det betyder alltså att den klassiska välten, som många förknippar med asfaltsläggning, inte behöver användas. När asfalten har kylts av kan den helt enkelt börja användas. 

Tillverkning och transport 

Tillverkningen av gjutasfalt sker i asfaltsverk som är speciellt tillverkade för att skapa gjutasfalt, gjutasfaltsverk. När massan är färdig transporteras den ut till kunden i en transportkokare. Därefter appliceras den sakta samtidigt som omrörning och uppvärmning ser till att massan håller korrekt temperatur för att hantering och applicering ska gå så smidigt som möjligt. 

Läs mer – Gafs

GAFS är förkortningen för ”Gjutasfaltsföreningen i Sverige” vilket är Sveriges intresseorganisation för företagen inom denna bransch. De hjälper sina medlemmar i specifika frågor samt jobbar aktivt för att bredda kunskapen om gjutasfalt vilket därmed gynnar företagen i längden. 

På gafs.se går det att läsa mer om föreningen och dess arbete. Här går det även att läsa en rad artiklar om gjutasfalt och lite kring de forskningsprojekt som genomförs för att förbättra materialet och hitta nya användningsområden. Via hemsidan går det även att se vilka företag i Sverige om är medlemmar. 

Gafs säljer alltså inte gjutasfalt utan är enbart en intresseorganisation för de som säljer och applicerar materialet. 

Det behövs på en byggarbetsplats

7 jun 2018

Är det så att du håller på och bygger hus? Då vet du hur stökigt det kan bli under tiden bygget pågår och efter det. Det kan även vara så att man kan behöva städa efter en renovering som har blivit stökig och som kräver att man måste städa undan allt bråte, smuts och damm innan man kan gå vidare i renoveringen och slippa bygga in allt damm och smuts som man helt enkelt inte vill ha där.

Detta kan en professionell byggstädfirma göra

Om man anlitar en professionell byggfirma får man dra av RUT-avdrag, eftersom all storts städning faller in under RUT-tjänster och då får man liksom ROT-avdraget dra av 30 procent av kostnaderna för arbetet som man anlitar. Det gör att det i regel lönar sig att anlita en professionell byggfirma som kommer och städar åt en. Det är en hel del som du vinner på genom att anlita en byggstädningsfirma och vi listar dem här.

Städa och rengöra

Dels får du hela arbetet gjort. Det är sannolikt det viktigaste. Dels ser du till att det blir möjligt att gå vidare till nästa moment och att bygget, eller renoveringen går framåt. Det är viktigt att inte bygga in det damm som kommer av att man bygger väggar, tak, isolerar väggar  och tak. Får man nya rena ytor är det så mycket lättare att sedan bygga vidare och man ser till att omgivningen är så ren man bara kan för dem som ska flytta in i huset när det väl är klart.

Forsla bort allt

Du får någon som kommer och forslar bort allt bråte. Bara det att hyra en container och lastbil för denna container är ett helt arbete i sig. Anlitar du en professionell byggstädningsfirma får du den tjänsten utförd.

Återvinna 

En professionell byggstädningsfirma kan återvinna allt byggmaterial som finns och kan sortera det på ett professionellt sätt. Det gäller att ha en sådan stor återvinningsplats att man har möjlighet att sortera allt på ett ställe och sedan se till att det hamnar på rätt sätt.

Slänga på ett miljövänligt sätt

Detta är samma sak som när det kommer till återvinning. Sakerna ska slängas på rätt sätt och inte hamna i miljön där den åstadkommer skada. Det gäller alltid när det kommer till miljöfarligt skräp att någon måste kunna ta hand om det på ett säkert sätt, det kan vara svårt för en lekman att veta att det inte hamnar fel, eller till och med i fel händer.

Byggstädning i Stockholm

Det finns egentligen inte så många företag som kan erbjuda byggstädning i Stockholm, Malmö eller Göteborg. I Stockholm finns ett 20-tal, i Malmö ett 5-tal och i Göteborg lika många. Googla byggstädning Stockholm för att hitta en professionell byggstädning som kan utföras där, om inte är det bara skriva in din ort.

Bergvärme i hus av betong?

23 maj 2018

Bergvärme blir allt populärare. Det är inte så konstigt, efter den initiala kostnaden med borrning och installation av bergvärmepump kan man sänka sina uppvärmningskostnader med upp till 80%. De flesta hus som byggs idag får ett vattenburet värmesystem som är kopplat till bergvärme. Men hur fungerar bergvärme till hus av betong?

Svaret är att det fungerar alldeles utmärkt. Förutom att vara ett brandsäkert, estetiskt överlägset och extremt hållbart byggmaterial har betong även utmärkta termiska egenskaper. Sten och betong leder värme långsamt, vilket gör att betongen behåller värmen kalla vinterdag men känns svalt heta sommardagar. Det gör att en enkel bergvärmepump kan värma upp även ett relativt stort hus av betong utan någon alternativ värmekälla som till exempel en elpatron.

Goda förutsättningar för bergvärme i Stockholm

Den enda förutsättningen för att kunna installera bergvärme är att det finns berggrund under din tomt. Är du osäker på hur det ligger till med den saken kan du besöka Sveriges Geologiska Undersökning (SGU:s) webbsida. Där finns kartor som visar på jorddjupet och hur berggrunden ligger i Sverige. Bor du i Stockholm eller i närheten kan du dock känna dig relativt säker på att du har goda förutsättningar att kunna installera bergvärme.

Om du vill ha bergvärme installerad ska du ringa en behörig, certifierad borrare i Stockholm. Nöj dig inte med en ocertifierad firma, vill du ha en så välborrad energibrunn som möjligt ska du anlita någon som har god geologisk kännedom och kunskapen och tekniken för att göra ett perfekt borrhål, eller energibrunn, ner till berggrunden.

Borra djupt

Ju djupare ner i berggrunden energibrunnen går, desto större upptagningsförmåga får värmepumpen, och du kan värma upp en större yta. Har du råd kan det vara en idé att borra lite djupare än vad som egentligen behövs, för de där extra kalla vinterdagarna när systemet knappt orkar med. På så sätt slipper du ha en backup i form av en elpatron eller liknande.

Borrhålet är oftast bara dryga tio centimeter i diameter men går ner mellan nittio och tvåhundra meter i berggrunden. Det tar alltså knappt upp någon yta i trädgården men kräver stor skicklighet av borrföraren och en tung, avancerad borrigg som ska forslas in i trädgården. Ett utrymme på åtminstone tre meter behövs för att få in borriggen om du ska borra på baksidan av huset. En liten grind fungerar inte, med andra ord. Ofta står borriggen på larvfötter för att skona marken omkring hålet så mycket som möjligt. Det går dock inte att helt undvika att gräs och rabatter slits.

Anlita en certifierad bergvärmeinstallatör

Bor du i ett betonghus och vill byta ut ditt befintliga värmesystem mot ett miljövänligare och i längden billigare alternativ? Då ska du installera bergvärme. Hör av dig till en certifierad entreprenör och be denne komma och göra en besiktning. En certifierad bergvärmeinstallatör kan utifrån ditt hus storlek och din tomts beskaffenhet göra en ganska noggrann analys av kostnaden och arbetsinsats på ganska kort tid. Du får vara beredd på att den initiala kostnaden blir ganska hög, men du kan vara säker på att det kommer att betala sig med tiden.

Mer om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com/.

Istället för att gjuta nya rör

19 maj 2018

När bytte du senast rör i din bostad? Om du vet att det är länge sedan någon titta de på dina rör, kan det vara hög tid att kontrollera i vilket skick de är. Man kan be ett VVS-företag komma och kontrollera dem. Med hjälp av en mini-kamera kan man gå in i rören och kontrollera ifall de har blivit angripna av rost, eller om de har någon skada, eller stopp i avloppet. Har du ofta stopp i dina avlopp är det indikationer på att det kan vara dags att se över rören. 

Det du kan göra är om du ser begynnande slitage på rören är att antingen förnya rören eller lägga nya rör. 

Relining

Det finns två sätt att göra en relining på gamla rör. Antingen kan man göra relining med något som man kallar för strumpmetoden. Det innebär att man lägger in helt nya rör inuti de gamla rören. På så sätt får man nytt fräscht vatten som inte kommer i kontakt med gammal metall, utan som flödar i ny, fräsch plast. Den andra metoden kallas för lösplastmetoden, vilket innebär att man sprutar in en beläggning av plast i röret som man sedan härdar. På det sättet lägger sig plasten inuti rören som en hinna, som skyddar rören inuti. Då får du en ny yta inuti rören som stärker de gamla rören.

Fördelar

Det är miljövänligt

Det är billigare

Det tar inte lika lång tid att installera

Det gör att rören håller längre

Nackdelar

Att man eventuellt behöver göra om relininig efter 30,40 år

Nya rör

Här finns det olika byggmaterial som man kan tillverka rör i. Man kan välja metallrör, som koppar till rören. Detta är ett dyrt material, men som är tåligt mot korrosion, de håller mot värme och är inte benägna att läcka eftersom ansultningar som är lödda och täta. Man kan välja rostfria rör. Då får man moståndskraftigt material, men detta är ett ännu dyrare material. Man kan även välja gjutjärns rör, vilket oftast använda i avloppsrör oich är motståndskraftiga mot naturlig nedbrytning och påvekan. De billigaste rören är av plast och då handlar det om PVC-rör, Cross-linked polyethylene, eller Creamy PLastic Polyvinyl Chloride.

Fördelar

Att du är nya rör med längre hållbarhet. Med nya rör behöver du inte oroa dig över skador på minst 30 år framöver, och det kan vara mycket värt.

Fräschare vatten. Du vet att vattnet inte blir förorenat av någon metall i rören som är på väg att erodera, eller förstöras.

Nackdelar

Att det blir höga kostnader för nytt byggmaterial

Att det blir höga kostnader för arbetet

Att det inte är lika miljövänligt som relining

För att göra en första kontroll av dina rör kan du googla relining Stockholm. Då får du flera förslag på företag som kan göra sådana kontroller. Det är det bästa man kan göra som en första åtgärd.

Inred trädgården med stenmaterial

18 maj 2018

Den som bygger sitt hus av sten fortsätter en mycket lång byggtradition. Vi är ju inga grottmänniskor längre, och det var mycket, mycket länge sedan vi valde civilisationen framför kaos, oordning och det vilda livet. Ändå har materialen vi väljer för våra bostäder inte förändrats i takt med sättet att bygga.

Det är något speciellt med material som bygger på den så långa byggtraditionen. Det samma gäller egentligen även trähus, även om bygget av trä inte sträcker sig lika lång som traditionen att bygga av sten. Sten som byggmaterial har ju en helt annan hållbarhet. Det är ett material som egentligen aldrig försvinner, om vi inte väljer att förstöra det. Så är det med allt det som vi väljer ska lämnas för eftervärlden, dit hör stenmaterial som vi väljer både till husbygget och – varför inte inredningen?

Marmor ger en lyxig känsla

Marmor har länge varit ett populärt val i arbetsbänkar i kök, och badrumsinredning. Det är något med marmorstenen som ger ett så lyxigt intryck. Redan romarna byggde sina termer (badhus) i marmor. Det ger ett stilrent och vacker design till alla slags badrum med sina ljusa nyanser. Marmor kan man numera få i de flesta färger. Därför kan man välja vilken nyans man vill till inredningen. Och varför enbart hålla sig till inredning inomhus? Det är bland det mest naturlig att inreda sin trädgård och sittplatser utomhus i olika stenarbeten som skiffer, eller andra markstenar.

Skiffer

En terass eller uteplats i Skiffer ger ett mycket levande intryck. Skiffer har den fördelen att i princip vem som helst kan lägga Skifferstenar. Det håller otroligt länge och är varmt och skönt att gå på.

Marksten

Har man till exempel en parkering som man behöver och vill lägga sten på, passar marksten bäst. Markstenen har stora delar som bildar en platt yta som lämpar sig alldeles utmärkt till parkering av bilar.

Stentrappa

Bygger du en stentrappa har du en trappa som håller (nästan) för evigt. Den kräver inget som helst underhåll, mer än att det är en bra idé att skotta bort snö från den under vintern. Du behöver heller inte oroa dig för att trappan skulle skapa obalans när marken sätter sig. En stentrappa är stabil hur marken än är under den.

Kallmur

En kallmur är en mur där man har använt stenar och inte har fogat dem med cement. Det är inte någon mur som kan stå självständigt, utan som behöver något annat som är stabilt. När man bygger en kallmur gäller det att veta hur stenar rör sig med tiden, så på det sättet bör man rådfråga någon om hur man bygger en sådan kallmur. Läs mer om stenarbeten, marksten och skiffer på denna sajt: http://www.ve-sten.se.

Bygga nya balkonger bra för fastigheten

24 apr 2018

Att förnya fasaden höjer definitivt fastighetens värde. En fastighet behöver underhåll regelbundet. Det är inte bara fasaden som behöver underhåll, även inomhus krävs renoveringar för att hela fastigheten ska vara i ett gott skick och inte förfalla. Trapphusen kräver regelbunden renovering. Man kanske behöver installera en hiss för att höja värdet. Man kanske behöver renovera andra gemensamma utrymmen. Å andra sidan kräver även fasaden regelbundet underhåll. Här tar vi upp några renoveringar som höjer fastighetens fasad; måla om fasaden, renovera fasaden och att bygga balkonger är några åtgärder som verkligen förhöjer värdet på fastigheten.

Måla om fasaden enkelt sätt förnya det

Att måla om fasaden är det absolut enklaste sättet att renovera den på. Många fastigheter, särskilt i storstäderna utsätts för avgaser och föroreningar från utsläpp från industrier. Det leder till att fasaden utsätts för mycket smuts, försurad luft ger att fasaden kan krackelera om den är rappad. Efter 20 år, om inget görs, har fasaden blivit sliten och ful. Att måla om den, gör att helheten ser annorlunda ut, smutsen försvinner och den håller för ytterligare några år.

Lägga nya fasad förbättrar isoleringen

Renoverar man fasaden och lägger på ny rappning, eller nya fasadpannor, eller spikar på en ny träpanel innebär det en verklig höjning av fasadens värde. Det är ju inte bara för utseendets skull, utan även för fastighetens hållbarhet. Det är även ett sätt att ytterligare isolera fastigheten och ser till att sänka energikostnaderna för bostadsrättsinnehavarna, vilket gör varje lägenhet mer attraktiv.

Bygga ny balkong förhöjer värdet

Att bygga nya balkonger är ytterligare ett sätt att förhöja fastighetens värde. Det första man behöver göra, om man avser att bygga nya balkonger, är att undersöka möjligheterna till ett sådant bygge. Det är inte givet att det går att bygga balkonger på gamla hus, dock är det överraskande många gamla hus, där det är fullt möjligt att bygga på nya balkonger. Vissa äldre hus, är det omöjligt att bygga nya balkonger på. Men den avvägningen är det upp till stadsbyggnadsnämnden i den ort som ska fatta beslut om. Vissa hus har ett kulturhistoriskt värde och då vill man behålla utseendet på dem så långt det bara går. Då kan ett balkongbygge förstöra det.

Tänk på detta innan bygget

När det kommer till ett balkongbygge är planeringen och finansieringen det viktigaste, samt att informera alla berörda parter. De flesta brukar dock vara positiva till att få balkonger till sin lägenhet dels, för att vi vill vistas alltmer utomhus numera. Dessutom höjer det värdet på lägenheterna. Dock är det viktigt att alla får information om hur de kan påverkas av balkongbygget, hur lång tid det kan ta och vilka ingrepp som kommer att ske. Läs mer här om att bygga balkonger: http://www.byggabalkong.org.

Golven slits mer än övriga delar

19 apr 2018

Den stora skillnaden mellan golvet och exempelvis väggarna och taket är att du hela tiden kommer i kontakt med det förstnämnda. Inte bara du heller - dina gäster, dina barn och - framförallt - alla dina möbler gör det. Därtill ska vi även nämna att du kan tappa saker på golvet i fråga. Kort och gott: det golv som finns i din bostad drabbas dagligen av A) din kroppstyngd B) möblernas tyngd C) skor av exempelvis klackmodeller D) smuts som dras in utifrån - vatten och lera primärt och D) olika andra saker såsom tappade föremål, skrapmärken från stolar, lekar som barnen håller på med.

Hur ser man allt detta? Jo, dels så kommer du att se de uppenbara skadorna - tappar du något tungt så kommer ett märke att synas; detsamma om du repar med en stol. Det som är påfallande med ett golv och slitaget på ett sådant är dock att det även ser tråkigare ut i takt med åren; ett nytt golv har en lyster som kan förvandla och höja hela intrycket av ett rum - ett äldre, nött golv kan fungera på ett motsatt sätt. Oavsett om du nyligen dammsugit och torkat det; redan efter någon timme så är det matt och livlöst igen - något som direkt märks då du kliver innanför dörren.

En golvslipning tar fram golvets vackra egenskaper igen. Den efterföljande ytbehandlingen ger lyster och värme. Allt detta till ett betydligt billigare pris än vad ett nytt golv skulle kosta

Vad ska man då göra om man märker allt detta? Det fina med ett golv är att det går att rädda genom en golvslipning. Detta säger vi med trägolv i åtanke - plastgolv och exempelvis klickgolv går inte att slipa upp: där måste ett byte eller någon typ av reparation ske.

Men, om vi talar om parketter eller om massiva trägolv - inga problem; där kan man ofta genomföra en golvslipning. En golvslipning som - korrekt utförd - tar bort alla märken, sprickor och skador och som även ger en helt ny lyster. Det senare beror på att man lägger en ytbehandlings om ett skyddande lager och som höjder upp hela intrycket.

Ska man tänka på något vid en golvslipning?

Vi kan säga att du bor i Stockholm och i en lägenhet vars golv har en massa störande skavanker. Du blir tipsad om en golvslipning som alternativ och det finns några frågor som du vill ha svar på - frågor som ser ut enligt följande:

 • Går golvet att slipa? Ett golv har en begränsad slipyta - du hyvlar bort en del varje gång och om det är djupa skador så tar du naturligtvis ännu mer. Man brukar säga att ett massivt trägolv går att slipa ungefär tre-fyra gånger. Det kan du undersöka innan genom att kontakta ett företag inom golvslipning i Stockholm
 • Slipa på egen hand eller ta hjälp? Det går att slipa ett golv på egen hand och där man hyr all utrustning som krävs. Tänk dock på att läsa på innan och försök få till en provslipning hos uthyraren som kan visa alla funktioner och hur maskinen ska framföras. Vid en golvslipning så kommer dammet att yra runt så du bör vara noggrann med att täcka allt som finns i rummet och att tejpa för springorna till dörren. Vi skulle rekommendera de flesta att ta professionell hjälp med golvslipning. Dels för att jobbet blir bättre och dels för att kostnaden inte är så hög. Det går att anlita ett företag och använda rot-avdraget; det ger dig en möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration (med ett årligt tak på 50.000 kronor).
 • Är det värt att slipa golven? Ja, om det är möjligt. För en bråkdel av priset så får du ett golvs om är som nytt. Det fina är att du bevarar ett gammalt hantverk och att ett äldre golv ofta är patinerat. Nya golv tar tid att sätta sig - äldre har fått en skönhet genom åren. Det enda som krävs är att slipa dem för att ta fram skönheten igen.

Dags att måla om taket?

17 apr 2018

Visste du om att du kan måla om tegelpannor på ditt tak? Har du haft ditt tak i 20,30 år och inte har renoverat det på ngåot sätt är det faktiskt ingen dum idé att måla om det. Du får ett tak med längre hållbarhet om du väljer att måla om det. Det du kan göra är att ge dig upp på ditt tak och se över det. Du kan samtidigt som du är uppe på taket passa på att njuta av utsikten.

Finns det någon tegelpanna som behöver ersättas? Hur ser isoleringen ut? Finns det någon funktion på taket som fattas? Du behöver till exempel en takstege, infästningar till livlinor och takbrunn på ditt tak. Sedan kan det vara bra idé att se över skicket på dina takstolar när du ändå är där uppe. Och när du är där bör du också tänka på säkerheten främst. Har du säkerhetslina? Har du en hjälm som skyddar det viktigaste om du nu skulle stupa ned med huvudet före?

När du är uppe på taket och njuter av utsikten kan du kontrollera om färgen är till belåtenhet. Har du tröttnat på den kan det vara en bra idé att måla om det. Beroende på vad du har för tak kan du gott och väl måla om det. Har du tegelpannor, eller betongpannor kan du mycket väl måla om det. Har du ett plåttak kan du definitivt måla om det. Svårare är det med ett papptak. Det kan du så vitt vi vet inte måla om.

Så målar du om ditt tak

Som när du målar om annat, bör du tvätta rent det du ska måla. Ta bort all gammal och flagnad färg för att den nya färgen ska fästa. Avlägsna allt som liknar rost (plåttak), smuts, mossa och liknande som inte ska vara där. Har du rost kan du skrubba bort det. Du kan till och med ta med sandpapper om smutsen inte vill lossna. När ytan sedan har blivit ren kan måla med en grundfärg – och givetvis måste du använda en färg som är till för plåttaket eller tegelpannorna. När grundfärgen sitter, kan du sedan måla i den färg som du önskar. Detta bör du göra några gånger för bästa resultat.

Anlita ett professionellt företag för bästa resultat om du är det minsta osäker. När det kommer till tak vill du antagligen att det blir så snyggt och bra som möjligt.

Blanketter vid nybygge

3 apr 2018

Ska du bygga nytt? I sådana fall kan du behöva fylla i en hel del blanketter. Det här gäller inte bara om du ska bygga, utan även för rivnings- och marklov. Trots att det kan vara en hel del blanketter som behöver fyllas i, behöver det inte vara särskilt tidskrävande. Åtminstone inte i jämförelse med arbetet man faktiskt lägger ned på bygget. Däremot kan handhavandetiderna ibland vara långa, åtminstone vid ansökan om bygglov, vilket kan dra ut på tiden lite grann. 

Bygg-, mark- och rivningslov

För bygg-, mark- och rivningslov kan det finnas tre blanketter du behöver fylla i: Ansökan byggärende, Ansökan om lov skylt/ljusanordning samt Beställning Nybyggnadskarta (informationen är hämtad från Stockholms kommun, betänk att det här kan skilja sig åt lite grann mellan olika kommuner).

 • Ansökan byggärende

På den här blanketten anger du bland annat om det är bygglov, marklov, eller rivningslov du söker. Det är även här du ger ytterligare detaljer om fastigheten, vem som är kontrollansvarig och vem du är som söker eller vem som är byggherre. För den som är kontrollansvarig krävs till exempel att du fyller i personuppgifter, adressuppgifter samt vilken behörighet den kontrollansvarige har (normal eller komplicerad).

 • Ansökan om lov skylt/ljusanordning

Den här blanketten använder du för att söka om lov att sätta upp skylt eller ljusanordning (precis som namnet avslöjar). Här behövs ingen kontrollansvarig, utan du fyller helt enkelt i detaljer kring fastigheten och den som söker lovet (du). Du beskriver även mer ingående om hur skylten ska se ut. Är det en lådskylt, byggskylt eller vepa? Är den med eller utan belysning? Längst ned finns anvisningar för hur respektive del av blanketten ska fyllas i. Notera återigen att blanketten gäller för Stockholm, och att det är viktigt att du hämtar blankett från rätt kommun.

 • Beställning av nybyggnadskarta

Den här blanketten är en karta som, vid behov, ska fungera som grund för situationsplanen när du ansöker om byggnadslov. Kartan ska utgöra en samlad redovisning av bland annat markförhållanden och upplysningar av anläggningstekniska och fastighetsrättsliga slag. 

Ser olika ut i olika kommuner

Information ovan är, som tidigare nämnt, den som gäller i Stockholm. Just dessa blanketter ser i hög grad likadana ut som i andra kommuner vid en jämförelse. Det är huvudsakligen utseendet som skiljer dem åt. Men visst finns det vissa skillnader. Tittar vi på blanketten från Stockholms kommun finns det betydligt fler alternativ vad gäller åtgärder i bygglovsansökan, när vi jämför blanketten med den som ges i Kiruna. I slutändan blir det dock ungefär detsamma, då de olika alternativen helt enkelt är sorterade på olika sätt och under olika rubriker. 

Hur jobbar en plattsättare i Stockholm?

20 mar 2018

En plattsättare är en slags murare som specialiserat sig på att sätta främst kakel, mosaik och klinkers. Eftersom dessa saker ofta behöver sättas i kök eller badrum så är alltså en plattsättare perfekt att anlita om du behöver renovera något av dessa i ditt hem. Har du exempelvis en lägenhet i Stockholm som är i skriande behov av en renovering i köket, ja då kontaktar du helt enkelt en plattsättare som kommer och tittar på arbetet och lämnar en offert. En bra idé är att kontakta så många firmor som möjligt för att på så sätt få fram bästa pris. I Stockholm finns många plattsättare så där kan man verkligen anstränga sig för att hitta den bäste. Det kan vara lite svårare i en mindre ort men där är å andra sidan den personliga kontakten större än vad den är i Stockholm – bor du exempelvis i Härnösand så är chansen större att du, eller någon annan bekant, känner plattsättaren personligen och därför kan få ett lite billigare pris än vad en person boende i Stockholm kanske får. Man ska dessutom veta att plattsättare generellt tjänar lite bättre i Stockholm än i övriga landet – detta på grund av att omkostnaderna är högre där.

Kan jag renovera min lägenhet i Stockholm utan plattsättare?

Säg att du bor i Stockholm och precis har köpt en lägenhet där du behöver kakla om badrummet – är kostnaden för en plattsättares arbete värd att betala eller kan du göra det själv? Svaret är att du får göra det själv om du bara följer regler och föreskrifter, men man kan ändå spekulera i om du i slutändan tjänar något på det. I de allra flesta fall är svaret nej. Arbetet en plattsättare gör är nämligen svårt och kräver noggrannhet, koncentration och rutin – saker som privatpersoner ofta inte har. Du kommer alltså förmodligen att tjäna på att anlita en plattsättare för din renovering av lägenheten i Stockholm – detta i det långa loppet. Initialt får du naturligtvis betala för plattsättaren men däremot så kommer du att kunna njuta av ditt badrum i lägenheten längre på grund av arbetet utförts på rätt sätt direkt. I Stockholm kan man dessutom säga att man vid en vidareförsäljning kan tjäna betydligt mer pengar om badrummet renoverats av en plattsättare än om man gjort det själv – sådana saker efterfrågas nämligen ofta av både mäklare och kunder. 

Hur snabb är en plattsättare i Stockholm?

En plattsättare är effektiv och utför ofta det krävande arbetet på betydligt kortare tid än om du själv skulle genomföra det. Ditt lägenhetsbadrum i Stockholm skulle säkerligen ta dubbelt så lång tid om du inte anlitade en professionell plattsättare för arbetet. Visst kan det vara roligt att prova något själv också – men då brukar man börja i mindre omfattning än att kakla ett badrum. Det kräver ofta mer tid och mer pengar än vad man från början trott. En plattsättare är alltså en god investering både ekonomiskt och tidsmässigt, detta oavsett om du bor i Härnösand eller i Stockholm.

När du ska gjuta en ny husgrund

2 mar 2018

Ska du göra en husgrund för en utbyggnad eller ett nytt hus? Att gjuta i betong är inte alls svårt, bara man vet vad man gör. Det gäller ju det mesta här i världen. Många tänker trots det att det är så mycket svårare än vad det är att gjuta en grund. Det huvudsakliga är att du är noggrann och har kunskap om marken och kan bedöma den, och hur jord fungerar. Den bästa grunden är den som du gräver och sedan gjuter.

Anlita proffs på bergsprängningar

Är du det minsta osäker bör du fråga ett företag som arbetar med bergsprängningar. Du behöver få ett omdöme om det område som du tänker bygga ditt hus på. Låter du stenar ligga kvar till exempel kan du få en rörlig husgrund, vilket ingen vill ha. Du behöver få bort allt som kan få huset att röra på sig. Trots det rör sig marken mer än vi tror. Även i Sverige har vi jordbävningar, men i så små proportioner så att vi inte känner av dem.

Gör en geoteknisk undersökning av marken innan

Ska du vara på den säkra sidan bör du alltså låta ett företag komma ut och bedöma marken där du har tänkt bygga ut, eller bygga nytt, på så sätt får du veta hur stor risken är att något rör sig. Stenar som ligger långt under marken flyttar på sig. Vill du veta om ett företag som kan detta kan du fortsätta läsa här: .

Att spränga själv är inte att rekommendera. Det krävs många års erfarenhet för att någon ska våga sig på att spränga stenar eller berg. Det är sällan man har de maskiner som krävs vid en bergsprängning.

Använda de rätta maskinerna

En sådan maskin är en borr. Man börjar alltid med att borra i grunden där man ska spränga. Sedan spränger man berget i olika styrka, beroende på vad det är man vill åstadkomma. Efter det bör man säkra berget så att det inte spricker mer än det man vill åstadkomma. Man bygger då en bergförstärkning. Om man inte behöver en så stor sprängning kan man i stället spräcka berget som är en mycket mindre sprängning. Då utför man det utan att omgivningen vibrerar. Det gör man om man till exempel har hus som ligger nära och som inte mår bra av vibrationerna. Det ger en liten effekt på närliggande objekt.

Nu kan du börja med grunden

När väl berget, eller stenarna är borta kan du sedan fortsätta att gjuta grunden och bygga. Man kan bygga en grund på lite olika sätt; antingen med en platta på marken med isolerade kantelement, en krypgrund med isolerade kantelement, eller en plintgrund, vilket gäller om du bygger på berg, eller så kan du välja en Leca grund för ditt hus. Att bygga grund med en gjuten platta är det vanligaste sättet att bygga grunder på. Kanske för att det är det billigaste sättet att bygga en grund på. Har man en platt mark som man kan bygga huset på, är det ett bra sätt.

Olika sorters grunder

En krypgrund har tidigare gett en del fuktproblem, men med nyare modernare material kan man göra isolerade krypgrunder. Att bygga med plintgrund är inte att rekommendera, om det inte är fråga om ett mindre hus. Är det ett hus som inte kan byggas på annat sätt än på berg, bör man lägga grunden till huset med hjälp av plintgrund. Ett alternativ till en grund på bergig tomt är att lägga en lecagrund. Det är tidskrävande, och det är inte lika isolerande sätt att bygga gen grund på som en gjuten platta, men i viss fall är det inte möjligt. Då är en lecagrund ett alternativ.

Välj en erfaren bergsprängare

I Stockholm finns det några företag som är erfarna bergssprängare. Anlita någon som har goda referenser och som har den erfarenhet och säkerhetstänk som behövs för denna typ av arbete. Läs mer här om vill du anlita ett bra företag som är duktiga och trygga på bergsprängning i Stockholm.

Vem drar in avlopp och vatten?

21 feb 2018

kommer jag att ha större nytta av denna byggnad i framtiden? Vi tror att många bygger för byggandets skull och där man kanske gjuter en platta av betong för att byggnationen ska stå stadigt - men där man inte tänkt på att ett ökat behov kan komma att finnas i framtiden.

Vi menar att om du ska bygga ett Attefallshus på din tomt i Stockholm och använda den givna ytan om 25 meter2 enbart för att ställa saker i det så kanske det kan vara bättre att exempelvis bygga en mindre friggebod; eller åtminstone förbereda huset inför framtiden.

Har du barn som är i sju-års-åldern så kanske de trivs ganska bra som det är; de kanske trivs i sina mindre rum och har inga större krav på vare sig livet eller på det privata. Men, vad händer då barnen i fråga fyller 15? Då kan plötsligt det privata sättas i det första rummet; det gamla rummet är för litet och ingenting duger (som det brukar vara i tonåren).

Lösningen skulle här kunna vara det attefallshus du byggde för några år sedan - förutsatt att du förberett detta och gjort det till fungerande komplementbostad.

Anlita en rörmokare i Stockholm

Visst, kostnader kommer att tillkomma i och med detta. Det kostar några kronor att ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet och det kostar att se till att förvaring finns och att byggnaden är handikappanpassad. Vidare så måste du anlita en elektriker för att dra el och anlita en rörmokare för att koppla in dig mot nämnda vatten och avlopp. Kort och gott: ditt attefallshus blir utan tvekan dyrare om du bygger det som en komplementbostad.

Du kan åtminstone låta en rörmokare förbereda så att vatten- och avlopp är möjligt att använda i framtiden. Då slipper du riva upp ditt Attefallshus och kan börja inreda direkt om behovet uppkommer

Vi anser ändå att det handlar om en investering. Den rörmokare du anlitar kommer att öka värdet - inte enbart på attefallshuset; på hela din bostad - och det innebär att du kan sälja dyrare i framtiden och att du kan förhandla om förmånligare lån exempelvis. den kostnad du lägger på en rörmokare, en elektriker och en snickare (för att exempelvis bygga bättre förvaring) kanske är jobbig att ta för stunden.

Men, handen på hjärtat: hur mycket skiljer det egentligen i slutändan? Slår du ut summan för en rörmokare/elektriker och material över en tioårs-period så handlar det inte om många kronor. Dessutom så kan du använda rot-avdraget och få de nämnda yrkesmännen för ett billigare pris. Du kan dra av kostnaden för arbetet en rörmokare lägger ner med 30% (med ett årligt tak om 50.000 kronor).

Tänk på framtiden då du bygger ditt attefallhus och se åtminstone till att låta en rörmokare förbereda allt så att du kan dra vatten- och avlopp den dagen det kan komma att behövas.

Läs mer om rörmokare och hur de jobbar här.

← Äldre inlägg