Betongarbeten

Det finns många olika områden när det kommer till betongarbete. Det finns bland annat:

Betonggrund

Vid husbygge är husgrunden otroligt viktig. Det spelar ingen roll om det är en mindre veranda eller en stor industribyggnad som ska uppföras. Det går att välja om du som kund vill ha bara betongdumpning eller om du vill anlita ett företag som gör hela arbetet åt dig.

En betonggrund som husgrund är både billigt, effektivt och kvalitativt alternativ för din husgrund.

Betongväggar och Betongvalv

Det är ofta detaljer och hållbarhet som gör en lyckad konstruktion. Att skapa väggar och valvkonstruktioner av betong bygger mycket på noggrannhet vid både formsättningen och armeringen. Görs detta rätt från början vid planering och grundläggande processer så skapas rätt förutsättningar för både design och god kvalité i konstruktion.

Källargrunder i Betong

När det byggs nya hus så är det en stor fördel att bygga en källare och att ha en källargrund i betong har flera fördelar. En av fördelarna är att det utan tvekan ger mer förvaringsmöjligheter i det nya huset. En källare i betong klarar dessutom bättre av fukt och är alltså mindre känsligt för fuktskador. Skulle en fuktskada mot all förmodan uppstå så är det lättare att åtgärda dessa med dränering. Med den teknik som finns idag så byggs alla nya hus med källargrund med ett isoleringssystem som ska motverka fuktintag.

Stödmurar i Betong

Om du har en trädgård så är en stödmur i betong väldigt bra, speciellt om din trädgård är sluttande. Om du sätter upp en stödmur så kan man dela upp trädgården i flera nivåplan, detta gör att du bättre kan nyttja ytan och få flera plan med jämn mark istället för sluttning.

En stödmur kan även vara bra som avgränsning till gatan eller mot grannens trädgård. Du kan också använda en mur för att gränsa av rabatten så den inte går ut i gräsmattan. Fördelen med en stödmur är att den fixerar jorden och förhindrar att jorden flyttar på sig. Stödmurar kan ju alltså byggas av betong och eftersom det är ett naturmaterial så passar det väl in hos både nya och äldre hus och blir snyggt i de flesta trädgårdar. Betong är både väldigt stabilt och klarar av stora påfrestningar från naturen. Det är även möjligt att forma din stödmur till de flesta formerna med formsättning.

Trappor i Betong

Vid många hus så finns det idag trappor och de allra flesta av dessa går att göra i betong. Det behöver inte vara omodernt och tråkigt, eftersom det nu går att bestämma formsättning så kan man få en betongtrappa helt enligt önskemål. Betongtrappor är mer tåliga än vanliga trätrappor vid exempelvis entrér. Betongtrappor är även att föredra om ni vill ha en ingång till källaren. Betongen är så pass tålig och kommer att klara sig många fler år än vad en vanlig trätrappa gör. En trappa i betong kräver dessutom  mindre skötsel och underhåll än vad en trappa i trä gör.


Det finns självklart fler betongarbeten som kan utföras av ett företag som sysslar med betongarbete.