Återvinning & deponi i Stockholm – från hushållsavfall till schaktmassor

För att återvinning och deponi ska vara så smidigt som möjligt att utföra så finns det flera stycken återvinningsstationer runt om i Stockholm med omnejd.

Vid villor och flerfamiljshus finns det idag kärl för sortering av hushållsavfall. Sedan det introducerades så har det blivit mindre avfall som hamnat på sopberget och mer avfall har istället kunnat återvinnas. För att det ska fungera så smidigt som möjligt finns det olika kärl där olika fraktioner, typer av avfall, ska kastas så att det mesta kan tas om hand på rätt sätt.

De flesta soporna som du kastar från ditt hushåll går att använda igen. Det kan vara konservburkar som kan bli nya konservburkar. Men det kan även vara matavfall som kan bli till näringsrik jord för odling och till krukväxter. Därför är det mesta som slängs återvinning, och som tur är så blir det inte så stora mängder deponi som kastas i Stockholms stad.

Skillnaden mellan återvinning och deponi suddas ut

I vissa fall är det lätt att säga om avfallet ska kastas som återvinning eller deponi. Men den gränsen har mer och mer börjat suddas ut. Idag har det tagits fram maskiner och rutiner för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Det är numera möjligt att sortera och ta hand om en hel del material som tidigare direkt fick stämpeln deponi och hamnade i en hög som ständigt växte.

En av de fraktioner, eller typer av avfall, som idag går att återvinna till stor del i Stockholm är schaktmassor. Om man är noga med att sortera schaktmassorna, och lika noga med var man lägger dem på återvinningsstationen, så kan en hel del användas igen. Det kan bli ett perfekt underlag vid byggnationer av hus eller vägar, så länge det inte är något miljöfarligt i massorna.

11 Mar 2024