Betong

Betongens Uppkomst

Det första betongliknande materialet uppkom för över 1000 år sedan, då var det tillverkat av kalk. I Romarriket användes en varian antik betong som bands ihop med en blandning av bränt kalk och ett pulveriserat material innehållandes kiselsyra, exempelvis krossat tegel eller vulkanaska. Redan då så användes betong för byggnationer.  

Vad består vanlig betong av?

Betong är ett arbetsmaterial som består av bergmaterial som är sammanbunden med cementpasta. Bergmaterialet är ballast och cementpasta består av cement och vatten.

Egenskaperna för betongen beror främst på förhållandet mellan cement och vatten, så kallat vattencementtalet. Den viktigaste egenskapen är hållfastheten och även beständigheten. Hållfastheten bestämt av både vattencementtalet, cementtyp och egenskaperna av ballasten. I ballasten så används bland annat sand, grus, sten och olika typer av filler. Hållfastheten beror på partikelfördelningen och de minsta delarna kan vara så små som en tiondels millimeter.

Olika typer av betong

Lättbetong

Det finns två typer av lättbetong, lättballastbetong och gasbetong. Vanligtvis syftas lättbetong på gasbetong och inte på lättballastbetong.

I lättballastbetong så är fyllnadsmaterialet mer poröst och har betydligt lägre densitet än vad som används i vanlig betong. Exempelvis så kan lättbetong bestå av lecakulor.

I gasbetong så används sand, kalk och cement med ett tillägg på aluminiumpulver som vid tillverkning reagerar på vattnet och skapar en porösare struktur på materialet.

Om man jämför lättbetong mot vanlig betong så är det som namnet påvisar, lättbetongen väger mindre. Lättbetong har även sämre hållfasthet men bättre egenskaper när det  kommer till värmeisolering.

Tungbetong

För att betong ska kunna klassas som tungbetong så måste densiteten vara över 2600 kg/m^3. Som ballast används exempelvis magnetit, som är ett väldig tungt material. Tungbetong kan användas som motvikt på en lyftkran och även i byggnader där kraven på tätheten är väldigt höga. Vid byggnader så kan tätheten från tungbetong hindra spridningen av radioaktiva ämnen.

Skumbetong

Skumbetongen är lätt, poröst och bra isolerande fyllnadsmaterial. Det är även ekonomiskt att använda. Användningsområdena är många, det kan bland annat vara lättutfyllnad vid vägbyggnationer och utfyllning vid rör och isolering av vindsbjälklag. Även fast den väger lite så har skumbetong en bra förmåga för lastfördelning.  När man tillverkar skumbetong så kan det göras på olika sätt, men det bästa sättet är att först blanda sand, cement och vatten och sedan tillsätta skummet. Därefter ska skumbetongen pumpas i formen. Om skumbetongen kommer ner i formen snabbare så blir kvalitén bättre i slutresultatet.

Hemmafixare eller Proffs?

Oavsett om du är hemmafixare eller proffs på att använda betong så är det alltid viktigt att ha vissa saker i åtanke. Det viktigaste är att tänka på din hälsa.

Betongpulvret är väldigt lätt och det är viktigt att använda ansiktsmask vid användning för att undvika inhalering av dammet. Vid långvarig inandning av bland annat betongdamm så kan riskerna för kol öka. Dammet kan alltså ge skador som inte uppkommer på en gång, utan de börjar märkas flera år senare. Det är alltså lätt att tro att det är ofarligt för man mår bra för stunden när man blir utsatt för dammet. Men det är väldigt viktigt att undvika att inhalera dammet vid användning.