Vad ingår i en trapphusmålning i Östergötland?

Trapphusmålning är något för alla som äger eller förvaltar en byggnad i Östergötland. Målas det med jämna mellanrum håller det längre än om man drar ut på det.

Det är otroligt mycket som ingår när man beställer en trapphusmålning. Det är inte bara tak och väggar som målas. Man går över alla socklar och fönster om det finns några. Är det element i trapphuset åker de med av bara farten, de också. Allt ska målas och bli fint.

Handledare som är av trä kommer även de att få sig ett lager med färg. Finns det hiss i huset är det hissdörrar och galler liksom hisschaktet som ska bli som nya. Porten som leder till din gata eller kanske till en innergård kommer att bli som ny då en trapphusmålning innefattar även den.

Hur ofta behöver man utföra en trapphusmålning i Östergötland?

Generellt sett kan man räkna med att man målar om ett trapphus allt från vartannat till vart femte år. Det beror så mycket på vilket slitage det är. En trapphusmålning i Östergötland kan därför bli högaktuell ofta om det är högt slitage. Kanske har kvaliteten inte heller varit den bästa då.

En bra grund tillsammans med en hållbar och slitstark färg gör att man som fastighetsägare kan slippa utföra trapphusmålningar på sina fastigheter i Östergötland alltför ofta. Då räcker det säkert med en gång vart femte år och ser man till att det är väl underhållet med städning bör det inte bli så kostsamt.

20 Apr 2024