Betongbloggen

Sida 2

Bli av med asbest i byggnader

6 nov 2019

Gamla byggnader kan ibland ha asbest kvar då det tidigare var ett vanligt och faktiskt effektivt byggmaterial. Det upptäcktes långt senare att materialet var högst hälsovådligt. När asbest skadas eller slits frigörs små partiklar som stannar kvar i luften länge. Det totalförbjöds i Sverige 1982 vid nybyggnationer men finns kvar i många hus fortfarande.

Farligt att andas in

De små partiklarna kan orsaka ett flertal allvarliga sjukdomar som lungcancer, asbestos, mesotelium. Vid kombination med rökning ökar hälsofaran markant. Asbest i fast eller inkapslad form är helt ofarligt. 

Men när materialet bearbetas vid slipning, borrning, sågning och rivning frigörs det farliga partiklarna. Det är mycket fina fibrer som kan sväva runt i luften i många dagar. Vid inandning hamnar dessa i lungblåsan och kan utveckla livsfarliga sjukdomar. Det kan dröja så mycket som 30 år innan sjukdomarna utvecklas.

Gör en asbestbesiktning

Asbest var mycket vanligt mellan 1950-1970-talet på grund av materialets unika egenskaper, för att sedan delvis förbjudas 1976 och totalförbjöds 1982. Eftersom det inte är farligt i behandlat skick fanns och finns det inte något tvång att sanera asbest, utan förbudet gällde nybyggnationer. Det finns än idag mycket asbest i gamla fastigheter och vid renoveringar är det mycket viktigt att göra en besiktning för att upptäcka eventuell asbest och i så fall genomföra en grundlig sanering innan renoveringen kan genomföras.

Var kan det finnas asbest?

Förr i tiden användes asbest till mycket i byggen på grund av sina överlägsna egenskaper när det gällde exempelvis isolering och brandskydd. Man finner ofta asbest i husväggar i form av eternitplattor men även i frånluftskanaler. Det är vanligt i tak, garage och källare men kan även finnas i badrum i form av kakelfix och fog och i golv.

Hur går en sanering till?

När det finns misstankar om asbest i huset behöver man en tillståndsansökan, miljöinventering, provtagning innan själva saneringen. Det är mycket viktigt att hela processen sköts korrekt och det finns mycket noggranna regler och riktlinjer hur en asbestsanering ska gå till. Det får endast göras av en certifierad asbestsanerare. 

När man ska genomföra en sanering av asbest är det mycket viktigt att man sätter upp täta säkerhets- och luftslussar som med hjälp av undertrycket hindrar asbestfibrerna att ta sig in i andra angränsande och näraliggande lokaler.

En asbestsanerare måster använda speciella skyddskläder och masker med ett så kallat P3-filter för att inte äventyra sin egen hälsa. Man använder speciellt utvecklad saneringsutrustning, dammsugare och luftrenare.

Efter färdig rivning och sanering lämnas saneringszonen för efterventilering. Lika viktigt är att göra sig av med det farliga avfallet på ett korrekt sätt.

Är du orolig för att du har asbest i din fastighet eller i ditt hus eller behöver en sanering av asbest kan du läsa mer här: https://www.asbestsaneringstockholm.nu.

Hur använder man EPS-betong?

10 okt 2019

Cellbetong är en slags betong som man använder till de flesta delar som har med en huskonstruktion att göra, både när man ska bygga golv, undergolv och till väggar och tak. Den innehåller celler av plast, kallad EPS-betong eftersom plasten är tillverkad med material som är återvunnen plast. Betongen blir lättare på det sättet och man tänker sigatt betongen ska isolera bättre.

Eftersom cellerna innnehåller mycket luft tänker man sig att väggen, golvet eller det som byggs med cellbetongen kan låta fukten vandra, inifrån och ut. EPS-betong är med andra ord betong som blandas med styrox. Det är billigare och det blir mer lätthanterligt än annan betong. Det går inte att bygga endast med EPS-betong men det är ett utmärkt komplement till annan konstruktion för hus. Det går inte att endast bygga med EPS-betong men man kan använda den i stället för att bygga väggar med luftspalt, om det är så att man har bråttom eller vill bygga billigare.

Cellbetong lättare arbeta med än vanlig betong

Den är lättare att använda och bearbeta än vanlig betong. Den är också lättare att forma som man önskar. Antingen läggs betongen i så kallade formar som blir som murstenar som man kan "mura" väggar, golv eller undertak med. Vill man ha betong som isoleringsmaterial så kan man använda sig av denna cellbetong. Den isolerar ljud och värme bra, och har därför snabbt blivit populärt som fyllnadsmaterial. Har man svåra ytor som man behöver isolera så kan man lätt göra det med cellbetong. Den kan varken mögla eller brytas ner, den är lättarbetad och torkar snabbare än vanlig betong som måste härdas under mycket lång tid, och som ska kylas ner långsamt. Ofta får man vänta in så att betongen härdas på rätt sätt och inte spricker .

Cellbetong går utmärkt att använda i golv

Man kan lägga ett helt golv med EPS-betong. Då kan man först lägga en folie mellan cellbetongen och trägolvet (om det är ett trägolv som man vill ha). Då lägger man först EPS-betongen och sedan en PE-folie och till sist trägolvet. Man kan fylla ut krypgrunden med EPS-betong så blir golvet isolerat och gör golvet jämnt. Det går även att isolera krypgrundens sidor med EPS-betong. Om man vill undvika kalla golv, kan man med fördel först lägga golvet med EPS-betong och sedan lägga klinker på golvet. Många som arbetar med badrumsrenovering gillar däför EPS-betongen då den är lätt att arbeta med, isolerar bra och formar sig som man önskar.

Hur klarar man hantverket med golvslipning?

17 sep 2019

Den som har ett slitet trägolv och ser att det med tiden har blivit både smutsigt och repigt kanske önskar få det ordentligt rengjort och slipat. Inget hanverk är ju egentligen för svårt, bara man kan det. Men hur kan man lyckas med hantverket att slipa ett trägolv själv? Här ger vi några bra råd om för att lyckas med hantverket att slipa om sitt trägolv.

En golvslipmaskin är en stor och tung maskin. Ska man få till en bra slipning av ett trägolv, bör man egentligen öva, öva och öva så att man på rätt sätt lär sig hantera en golvslipmaskin innan man egentligen startar maskinen i sin bostad. Risken är nämligen mycket stor att man får irreparabla trägolv hemma, om man inte är skicklig nog för att hantera en golvslipmaskin. 

Så bör du göra:

  1. Tömma hela rummet. Innan man börjar någonting alls, bör man alltid börja med att tömma rummet där golvslipningen ska äga rum.
  2. Reparera alla uppbuktningar/spikar. Innan man startar själva golvslipningen, bör man reparera allt som kan vara sönder eller slitet i trägolvet. Spika också ner eventuella spikar som har höjts i träet i golvet. Ta bort alla socklar och trösklar, lister och sådant som man anser bör vara borta innan man startar golvslipningen.
  3. Välj rätt maskin och slippapper. Det bästa är att välja en golvslipmaskin som kan suga i sig allt det fina damm som samlas när man slipar om golvet. Här finns det olika maskiner som antingen oscillerar, alltså som vibrerar längs golvytan, eller så finns det ett sandpapper som slipar om träet på den yttersta ytan.
  4. För- och nackdelar att hyra/köpa. En golvslipmaskin är ganska så stor och ganska så dyr. Vet man att man endast ska slipa ett golv, finns det ingen anledning för att köpa en hel golvslipmaskin. Då är det bättre att hyra en sådan. Då behöver man heller inget utrymme till maskinen. Hyr man en maskin, så åker man den till stället där man hyr den.
  5. Slipa om golvet. När man väl har bestämt sig för hur man ska göra och alla socklar och lister är borta är det sedan dags att sätta igång med själva golvslipningen. Man börjar med det grövre sandpapper för att få bort de största ojämnheterna. När man har slipat ned de största ojämnheterna, byter man sedan till ett finare sandpapper som gör slipar golvet på ett finare sätt.
  6. Slipa kanter och hörn. När man väl har slipat golvet har man sällan kommit åt kanter och hörn. Då är det sedan dags för att byta den stora golvslipmaskinen till en kantslip, så att man kommer åt att slipa längs kanter och hörn.
  7. Ytbehandla golvet. När man både har slipat den stora golvytan, och kanterna, så är det sedan dags att ytbehandla golvet med antingen lack, hårdvax, olja eller någon målarfärg.

Vill man hellre anlita en professionellt golvslipare så kan man det. Ibland kan man lämna över arbetet åt dem som är bättre på det. Här kan man läsa mer om man är intresserad av golvslipning i Täby.

När BRF behöver snygga trapphus

10 sep 2019

Behöver er BRF en renovering av trapphuset? Ett trapphus som är slitet, smutsigt och fult ger inte något bra intryck till alla dem som besöker fastigheten. Och tvärtom, ett fint, renoverat och välskött trapphus ger ett mycket bra intryck på alla besökare. Det sägs ju att "som man är klädd blir man hädd", vilket menas att såsom man är klädd, blir man bemött. Med det menar man att folk bedömer en utrifrån ytan som man visar upp. Så om ens trapphus är det första som besökarna möter, innan de har hunnit komma in i lägenheterna i fastigheten, kommer det första intrycket att följa med även om själva bostäderna ser fina ut. I synnerhet gäller det alla som kommer till fastigheten för att kanske köpa en bostad där.

Noggrann målare gör arbetet väl och snabbt

En duktig målare kan göra arbetet med trapphusmålningen både snyggt och snabbt. Har en sådan bara bra redskap som tillräckliga stegar och rengöringsmedel, penslar, roller med mera, bör ett arbete med trapphusmålningen inte ta så lång tid. Först bör väggarna rengöras ordentligt så att man inte målar med damm och smuts. Sedan när man målar bör trapphusmålningen ske på noggrant sätt. Här spelar färgen på trapphusmålningen stor roll. Ljusa färger gör att trapphuset ser större ut och tvärtom. Har man stora fönster kan man kosta på sig en mörkare nyans, och tvärtom. I övrigt är det viktigt att även resten av trapphuset renoveras, så att man monterar nya räcken på trappan, nya handtag på dörrar, ny belysning och kanske en ny entrématta. Ställer man sedan någon fin växt i närheten av entrén har man gjort hela trapphuset till en fin plats. Besökarna får ett gott intryck av fastigheten och trivseln ökar för alla som bor i fastigheten.

Var får man tag i duktiga målare?

När man väl har bestämt sig för en renovering och trapphusmålning, är det viktigt vilken målare som man får tag i, och hur väl de utför arbetet. Här spelar referenser mycket stor roll. Som kund bör man alltid undersöka referenser. Man vill ju ha tag i målare som är duktiga och arbetar snabbt och som är duktiga, servicevänliga och måna om att kunderna blir nöjda. Det finns ju alla sorters människor som arbetar som målare och man vill ju helst anlita en pålitlig målare, eller hur? Då kan man läsa på om någon målare som man funderar på att anlita, på olika omdömessajter, och genom olika referenser. Läs mer om en som erbjuder trapphusmålning: https://www.trapphusmålning.nu.

Slipa om trägolv är miljövänligt

24 aug 2019

De allra flesta golv, gjuts med betong innan man lägger golvet inomhus. "Innergolvet", kan då vara av olika material; trägolv räknas som finast, men även andra material är ju fullt möjliga; klinker, stengolv, linoleumgolv, klick-golv, laminat och vanliga plastgolv är bara några av lika slags golv som man kan lägga. Alla dessa golv kan man slipa om, då det är dags för att förnya dem. Efter 20 års användning kan de vara slitna och se mindre vackra ut. Beroende på hur man använder sina golv, slits de snabbare eller mer långsamt ner. Går man inomhus med skor, som kan föra med sig sand, grus och annan smuts, slits de ner snabbare. Har man hund eller katt inomhus, slits de även av husdjurens framfart. Barn som leker på golvet med leksaker, sliter även ner dem, liksom stilettklackar och andra skor.

När det är dags att slipa om golv i Stockholm

Tycker man att golvet aldrig blir riktigt rent, kan det vara lönlöst att fortsätta tvätta det. Då kan man gott och väl behöva slipa golv i Stockholm. Det kan göra så att alla repor och skador försvinner. Är skadorna riktigt stora kan man behöva reparera golvet och sedan slipa ner hela golvet. Efter en golvslipning behöver man behandla hela golvet med lack, bets, olja eller hårdvax. Lägger man i pigment i materialet som man använder till efterbehandlingen av golvet, får man till nya fina nyanser på golvet. En efterbehandling av golvet är nästan lika viktig som själva golvslipningen och man bör absolut inte hoppa över den biten. När man slipar om golvet innebär det att man tar fram en helt ny yta på golvet. Därför är golvet känsligt och behöver skyddas. Hur använder du ditt golv? Är det nyslipade golvet i köket kan man lacka golvet efter golvslipningen. Lacken skyddar mot spill. Har man en fin parkett i vardagsrum och i andra rum, kan man betsa det eller använda en skonsam hårdvax, eller varför inte olja in det? Då tränger oljan in i träet och bevarar det för många år framöver.

Ta hand om golvet

När man sedan har gjort en efterbehandling av golvet, bör man ta hand om det. Om man med jämna mellanrum, ser till att till exempel bona golvet, om du har ett trägolv, så förlänger du hållbarheten på golvet. Är det lackat, kan man behöva lacka om det efter 10-20 år, beroende på hur mycket det har slitits ner.

Så asfalterar man sin uppfart

24 jun 2019

Att asfaltera sin gård är ingen dum idé, särskilt om du har en eller flera bilar som du ställer på uppfarten. Att ställa bilen på grus är inte bra varken för däcken eller lacken. Det är otroligt lätt att man får grus eller småsand på lacken som kommer när man bromsar in eller gasar på sin uppfart när man kommer eller åker. Inte heller sand är bra på uppfarten. Istället är det asfalt som är det bästa materialet som man kan bygga sin uppfart med. Asfalten gör att din bil kan både bromsa och gasa på ett mjukt sätt. Asfalten erbjuder en lagom plan yta och ger inget motstånd när du bromsar eller gasar. En fint asfalterad uppfart är bland det snyggaste som du kan göra med uppfarten, såvida du inte har tänkt dig stenlägga den, men det kräver bra mycket större resurser.

Först arbetar man med underlaget

Bland det absolut första som man gör, är att arbeta noggrant med underlaget. Det är mycket viktigt som alla kanske förstår. Utan att bearbeta underlaget på ett noggrant sätt, kommer sedan inte asfalten att hålla heller. För att få ett stabilt underlag, behöver man först bearbeta ytan som ska bli asfalterad. Då kan man behöva göra den stabil med hjälp av makadam, grus och sand. När uppfarten har gjorts tillräckligt stabil, kan man sedan asfaltera den.

Sedan asfalterar man

Asfalten är ett hett material som man måste hålla het, tills det är dags att lägga den. För at hålla stora massor med asfalt het, har man särskilda lastbilar. De har en stor trumma som asfalten rullar runt i medan den hålls het. När det sedan är dags att lägga asfalten, släpper man ner asfalten på den önskade ytan. Sedan måste man vara snabb medan man ännu kan bearbeta den. Till sist kommer man med en ångvält som gör asfalten slät och kompakt.

Efteråt gör man efterkontroll

När man sedan har lagt asfalten och kört med ångvält på den, måste man sedan hålla ett öga på asfalten så att den lägger sig på rätt sätt och stelnar precis som man önskar det. Därför gör man vissa efterkontroller av asfalten så att den blir just så slät och snygg som man önskar den.

Anlita hantverkare för asfaltering av uppfart

Det är viktigt att anlita rätta hantverkare för asfaltering av uppfarten. Ibland erbjuder olika märkliga kringresande hantverkare billig asfaltering, vilket inte alls är att rekommendera. Är man sedan missnöjs med asfalteringen, får man inte tag i dem som har anlagt den, och vill man sedan att de ska göra om asfalteringen kommer man ingenstans. Då är det bättre att betala för en riktig asfaltering och få garantier på jobbet i stället. Läs mer om hantverkare som erbjuder asfaltering av din uppfart på: https://www.asfalterauppfart.se.

Ska du göra om badrummet?

10 jun 2019

Om det är så att du ska renovera badrummet hemma, öppnar sig flera möjligheter när det kommer till materialval. Väljer du klassiska material i standardkvalitet, som till exempel kakel, i en färg, som håller mellanhög kvalitet och klinker, kan du räkna med cirka 2.000 kronor per kvadratmeter i materialomkostnader. Väljer du i stället material i stenskivor kan kostnaderna uppgå till 3.000-10.000 kronor per kvadratmeter, beroende på vilket slags stenskivor som du väljer. 

Vad olika stenmaterial klarar av

Väljer du att inreda med stenskivor kan du välja det ljusare slaget med marmor. Eller varför inte med kalksten? Då får du naturligt vitt stenmaterial till inredningen. Kalksten är ett relativts poröst material, som kan ta åt sig av fukten i badrum. Granit är det slags stenmaterial som klarar av vätska bättre, men det material som klarar av vätska allra bäst är kompositören som du kan få i vilken kulör som helst. Av den anledningen kan vi verkligen rekommendera att arbeta med kompositören just i våtutrymmen, invid handfat, i duschen och badkaret. Kompositsen är ett mycket tåligt stenmaterial.

Stenskivor håller så gott som i evighet

Även om stenskivorna håller i tusentals år, håller inte fogen mellan stenskivorna. Därför krävs det att man ändå underhåller badrummet som är inrett med stenskivor. Gör man det, och rengöra från vattenfläckar, och då och då fyller på med fog mellan stenskivorna och ser till så att de är rena, får man ett badrum som håller i många, många år. De viktiga är att anlita hantverkare som är noggrann när de arbetar med stenskivorna i badrummet. Noggrannhet och ordentliga lösningar, så att stenmateialet ligger skarv mot skarv är viktigt. Ibland ser man hantverkare som inte har varit så noga med hur man skär i stenen eller hur man har lagt stenmaterial kring rör, strömbrytare eller golvbrunn. Är man inte noggrann så att de olika delarna passar in perfekt mot varanda kommer det att synas för all framtid och blir en grogrund för smuts att samlas där. Av den anledningen är det viktigt att välja hantverkare med stor noggrannhet och skicklighet.

Viktigt följa upp referenser

Därför är det viktigt att följa upp referenser som man alltid bör ta om hantverkarna som man funderar på att anlita. Det säger nämligen det mesta om hur de arbetar och om de är noggranna och om de är måna om att kunderna blir nöjda. Har de garantier? Har de egen F-skattsedel? Har de de rätta certifikaten? Lycka till i valet av hantverkare!

Är ett betonggolv verkligen en bra lösning?

4 jun 2019

Man kan onekligen komma till den punkt då man tröttnar på sin bostad, på hur den ser ut och där man således vill förändra. Det kan innebära att man renoverar vissa rum - speciellt badrum och kök är vanligt förekommande - att man bygger ut enligt de mått som ett väggfast attefallshus tillåter (och slipper krångel med bygglov) eller att man köper nya möbler. Samtliga dessa alternativ är bra. Men, de har nackdelen av att de är kostsamma. Enligt vår erfarenhet så kan det därför vara bättre att fokusera på de lite mer prisvärda lösningarna som ofta finns inneboende i en bostad.

Vi tänkte ge ett exempel på detta och här kan vi säga att du äger ett hus i Stockholm vars grund är en gjuten betongplatta. Du har bott i huset i några år och du börjar så sakteliga tröttna på interiören i allmänhet och på golven i synnerhet. En prisvärd lösning här skulle kunna vara att riva ut golven - där det känns som allra värst och tråkigast - och använda betongplattan. Det är nämligen fullt möjligt att använda plattan som golv och låta betongen utgöra det du sätter dina fötter på. Något som i så fall ger dig en bostad som skiljer sig från mängden. Betong är en bra lösning gällande golv. Finns det golvvärme så är det en extra fördel.

De enda nackdelar som egentligen finns handlar om att betong är ett kallt material och att det är hårt. Det senare är svårt att påverka, utan det får man ta som en del av priset - tappar du något så kommer det att gå i bitar, så enkelt är det. Värmen däremot kan, som sagt, tillföras genom golvvärme och har man det så är faktiskt ett betonggolv ytterst behagligt att gå på.

Golvslipning innan är nödvändigt

Betongen måste emellertid behandlas. En gjuten betongplatta är sällan tillräcklig i sig; den måste finslipas innan den kan utgöra ett golv med alla krav vi ställer på ett sådant. Här brukar en golvslipning räcka och naturligtvis så krävs det att den golvläggare du anlitar har vana och - framförallt - rätt maskiner för att ro detta projekt i land. Det är en viss skillnad på att genomföra en golvslipning på betong jämfört med en motsvarande på en ekparkett.

Kolla upp det innan och du kommer att slippa överraskningar. Frågan är relativt enkel att ställa: har ert företaget i Stockholm vana av en golvslipning där materialet är betong? Vid ett jakande svar bör du dock verifiera detta genom att be om nummer till tidigare kunder. Det ger dig svart på vitt om företaget i fråga verkligen har den erfarenhet som krävs.

Fördelar med ett betonggolv

Fördelarna då; vilka tydliga sådana finns - utöver det originella som ligger i att ha betonggolv? Ja, vi kan säga att du får ett golv som knappt kräver något underhåll och som är ytterst lättstädat - det blir helt fritt från fogar och den glatta ytan är både enkel att dammsuga och torka av. Dessutom är ett betonggolv ytterst tåligt - både mot vatten och mot direkt smällar.

En tredje fördel ligger i att det är ett golv som tillverkas rakt igenom av naturliga ämnen- lera, grus och kalk - och att det dels är bra för miljön och dels också för din egen harmoni. Man känner sig lugn, trygg och avslappnad om bostaden har en större del av naturliga färger och inslag. Betong kan utan tvekan lindra efter en stressig dag på jobbet i Stockholm.

På denna sida kan du läsa mer om golvslipning och golvläggning: https://www.golvläggarestockholm.net

Viktiga funktioner när man bor i en BRF

10 maj 2019

En BRF som är proaktiv och intresserad av sin egendom och som vill se att fastigheten stiger i värde och att fastigheten blir bättre med åren bör köpa in tjänster som till exempel förvaltning med tjänster som ser till att fastigheten tas väl hand om. Antingen ser BRF:en till att anställa sådan personal som är medveten om sin funktion och ser det som sin kvalitet att fastigheten får ett allt högre värde.

Vad gör en teknisk förvaltning?

De flesta är inte ens medvetna om att man kan ha en teknisk förvaltning. Vad är det för skillnad på vanlig "fastighetsförvaltning" och en teknisk sådan? Meda nen fastighetsförvaltning mest fokuserar på att ta hand om det som rör själva fastigheten (väggar, tak och golv), tar den tekniska förvaltningen hand om allt som har med tekniken och de ingenjöriella arbetsuppgifterna att göra. Fungerar VVS, som den ska (vatten, avlopp och ventiler), fungerar elen som den ska? Det är allt mer invecklade och avancerade saker som kan hända både med elen, ventilerna och avloppet, vilket kräver sin tjänsteman. Antingen anställer man en tjänsteman för den tekniska förvaltningen, men en del mindre BRF:er upplever att de inte behöver en teknisk förvaltare för mer än bara några gånger per månad och det gör att man inte upplever behovet av att anställa någon sådan tjänsteman. Då kan man anlita ett bemanningsföretag eller ett företag som enbart "lånar" ut sin tjänsteman för de uppdragen som enbart behövs några gånger per månad.

Anlita teknisk förvaltning i Stockholm

Har man inte så stora behov av en tjänsteman för de tekniska frågorna i en BRF, kan man istället vinna på att enbart anlita tjänsterna då och då. De få gångerna som man behöver någon som tar hand om tekniska uppdragen blir mer lönsamma om man slipper agera arbetsgivare för den personalen. Anlitar man ett bemanningsföretag, slipper man arbetsgivaravgifterna. De flesta arbeten sker numera via bemanningsföretag särskilt om det inte är nödvändigt med en anställning som inte ger arbeten på hel- eller deltid, utan enbart några gånger i månaden. Fördelarna är många om man inte behöver agera arbetsgivare till en tjänsteman vars tjänster som man enbart då och då behöver anlita. 

Så kan man göra

Är det inte så ofta som man behöver de tjänsterna kan man betala en månadsavgift, som jämnar ut avgifterna om man skulle behöva en tjänsteman i sin BRF akut. Istället för att betala någon en hög avgift när det behövs någon akut, kan man betala en mindre summa varje månad och i gengäld alltid få den hjälp som man behöver när det behövs. Läs mer här om det är så att man söker en person för teknisk förvaltning i Stockholm.

Att tänka på när du vill måla på betong

11 apr 2019

I Stockholm är betong ett mycket använt och uppskattat byggnadsmaterial, även på villor och radhus. Du hittar flera exempel i Stockholm på hus där betong spelar en framträdanden roll i husets utformning. Ofta är betongen ren, men det börjar också bli vanligt att man målar betongen.

Egentligen behöver betong inte målas, till skillnad från till exempel trä, där målningen både är dekorativ och ett skydd. Många uppskattar som sagt också betongen som den är och tycker den är vacker, men inte alla. Den som tycker att betongen på husgrunden eller fasaden har en tråkig färg kan med fördel måla den i vilken nyans som helst, förutsatt att man gör rätt grundarbete och använder en färg som är avsedd att användas på betong utomhus.

Pigmentera vid gjutning

Man kan förstås vilja måla på betong även inomhus, till exempel om man frilagt en vägg eller låtit gjuta ett betonggolv som sedan slipats. I det senare fallet kan dock ett bättre alternativ vara att blanda pigment i betongen innan man gjuter så att man redan från början får den nyans man vill ha och sedan kan slipa.

Betong tar inte skada av att målas

Betong klarar sig som sagt bra utan färg, men den tar absolut inte skada av att målas. Tvärtom menar vissa experter att färg kan skydda betongen mot fuktinträngning och göra den något hållbarare. Men eftersom betong är ett såpass hållbart material redan som det är så är det svårt att få fram statistik på det.

Så målar du på betong utomhus

Om du vill måla betongen i din husgrund eller din fasad ska du först förbehandla den ordentligt. Först ska betongen tvättas, vilket görs genom att först borsta och skölja den noga. Applicera fasadtvätt/utomhustvätt och skrubba fasaden. Därefter ska rengöringsmedlet spolas bort direkt, med ett lagom hårt vattentryck. Du bör inte spola rakt mot väggen, utan från sidan så att rengöringsmedlet sköljs bort istället för att tryckas in i väggen. Betong är ett sugande material. Därefter ska betongen torka helt, vilket kan ta någon dag.

När betongen torkat skrapar du bort eventuellt löst sittande färg. Därefter kan du grundmåla. Här passar det bra med en primer avsedd för betong, eller så tar du en grundfärg från samma system som färgen du sedan tänkt måla med. Det räcker med ett lager grundfärg.

Vilken färg ska man använda?

Vad gäller färgtyp för betong så är det vanligaste att man använder akrylatfärg eller silikatfärg. Akrylatfärgen är organisk, vattenbaserad och billig. Den är lätt att måla med, men den har den nackdelen att den lätt flagnar om fukt tränger ut från betongen, beroende på att den är så tät.

Silikatfärg är oorganisk och binder lätt till betongen. Den innehåller dessutom färre tillsatser än akrylatfärg. Silikatfärg passar utmärkt till betongytor både ute och inne, men den är alkalisk och man måste vara försiktig när man målar och ha skyddskläder och skyddsglasögon på sig.

Anlita en målare i Stockholm

Många i Stockholm väljer att anlita en målare när det är dags att måla på betong. Beroende på läget, betongens beskaffenhet och önskat resultat kan det vara svårt att veta vilken färg som är den bästa, även när det gäller nyans eftersom de tär svårt att beräkna hur den slutliga färgen blir på en betongyta utomhus. En målare med erfarenhet av att måla på betong vet vad som krävs för att resultatet ska bli. Lyckligtvis är det lätt att få tag i duktiga målare i Stockholm, och att låta en målare måla betonggrunden på huset blir ingen större kostnad, men ett riktigt lyft för huset.

Lästips: Måla på plast

måla på betong

Dags för nya material i badrummet?

31 mar 2019

Om du någon gång har vistats i ett slitet badrum, vet du hur det kan bli; grå ränder längs fogarna i kaklet, svarta ränder på golvet. Ibland kan det lukta riktigt mycket fukt i badrummet. Det kan tyda på att det börjar gro mögel i badrummet i värsta fall. Då bör man byta ut allt material för att det ska få torka ur riktigt ordentligt innan man kan lägga på nytt och fräscht material. När det väl har torkat, kan hantverkarna sedan se till så att fukt och vatten inte tränger in i badrummet på samma sätt som förut. Här är det även viktigt med riktiga och effektiva ventiler, och möjlighet att väda ur i badrummet.

Vilka material vill du renovera med?

Kakel och klinker är de vanligaste materialen som vi använder i badrum numera. De är klassiska material och gör badrummen mycket snygga. Under de senaste åren har vi även sett många stenmaterial som har seglat upp som populära material att renovera med. Stenmaterial i badrum för dem otroligt hållbara och ger en extra lyx. Det borde de, med tanke på priset som följer med de materialen. Men varför begränsa sig enbart till dessa material? Det finns så många andra material som blir spännande i badrum.

1. Metaller i inredning

Det har verkligen blivit mycket populärt med metaller i inredning. Vi har sett väggar i metall som skyddar väggen mot vatten och de förslitningar som vatten kan föra med sig. Metallerna ger också en intressant blandning med material som gör badrum spännande.

2. Träpaneler

Den som har badat bastu, har säkert gått in i bastur som är helt klädda i träpanel och vet då hur bekvämt det är med träpanel i våta utrymmen. Varför inte klä hela badrummet med en träpanel på väggarna? Det kan krävas lite mer i underhållet med trä, men varför itne? Det finns numera så bra trämaterial och impregneringar att de håller bra mycket bättre än förut. Du kommer att behöva riktigt bra ventiler om du vill snävnda träpanel i badrumsrenoveringen men du kommer säkert inte att bli besviken.

3. Betong

Betong är ett mycket underskattat inredningsmaterial som dessutom är ett mycket hållbart material. Här ser vi gärna att allt fler vågade inreda i betong. Det är hållbart och står emot vatten och fukten mycket bra. Du kan dessutom forma det precis som du önskar. Sedan är det bara att måla betongen i valfri färg.

Vilka hantverkare ska du anlita?

När du väl har bestämt dig för vilka material som du önskar till din badrumsrenovering, är det sedan dags för att anlita hantverkare för badrumsrenoveringen. Välj då de som har de bästa refernserna till den bästa offerten, med de bästa utbildningarna och certifikaten. Erbjuder de dessutom nöjd-kund-garanti, kan du tryggt anlita dem. Läs mer om några sådana som erbjuder badrumsrenovering i Järfälla på: https://www.badrumsrenoveringjärfälla.nu.

Behöver du renovera badrum i Stockholm?

27 mar 2019

Om du har ett badrum som senast såg en helrenovering för mer än 20 år sedan, är det antagligen dags att renovera det på nytt. Många material i badrum blir slitna efter mer än 20 års slitage. Det är en hel del vatten som vi använder i badrum och kök. Det gör att alla material som finns just i nära anslutning till vattnet slits snabbt ut. Av den anledningen behöver man renovera badrum och kök med jämna mellanrum och helst innan de slits ut helt och hållet. Kök och badrum är rum som vi använder varje dag.

Material som är inne just nu

De senaste åren har stenskivor och stenplattor varit mycket populära som material att renovera med. Det är inte så konstigt då just sten som material i badrum och kök skänker en otrolig lyx och är mycket hållbart. Vi såg samma popularitet särskilt av marmor under 1980-talet. Den trenden har kommit tillbaka, men nu ser vi ett bredare sortiment på stensorter som granit och kompositsten. Graniten är ju relativt mörk medan kompositstenen kan man få i vilken nyans som helst.

Förutom stenmaterial ser vi även att vi vågar oss på fler och lite oväntade material framför allt i badrum, som till exempel träpanel och till och med trägolv. Trä som i en träpanel är ingen dum idé. Numera har vi så pass bra ventiler att vi kan inreda med träpanel även i badrum där vi hanterar mycket vatten. Träet, om det hanteras och impregneras på rätt sätt, är otroligt material som både skyddar och som ger en harmoni i badrum. Vi ser mycket trä i inredningsmöbler som förvaringsmöbler i badrum.

Letar du efter hantverkare i Stockholm?

Även om man själv är duktig på att renovera, bör man alltid anlita professionella hantverkare, för renoveringen av badrum, eftersom man måste vara kunnig inom hantering av våtutrymmen och hur man installerar VVS-rör och leder rören. Dessutom måste man alltid anlita en riktig elektriker som drar elen vid renoveringen av badrum. Att man anlitar utbildade hantverkare är därför logiskt. Det är dessutom ett plus om du hittar hantverkare som är certifierade och medlemmar i Byggkeramiska rådet, som är en slags certifiering när det kommer till att renovera med kakel, klinker eller stenmaterial. Dessutom bör det alltid vara en utbildad VVS-montör som installerar alla toaletter, handfat och dusch och badkar. Anlita också gärna en som ger garantier på sitt arbete. Här kan du läsa mer.

Hur ofta bör man renovera huset?

7 mar 2019

Ett hus som får regelbundet underhåll lever längre och blir trivsammare att bo i under tiden. Att måla om fasaden, rensa skräp från taket, kitta om fönstren och så vidare hör väl til det regelbundna underhållet av ett hus. Men hur ofta behöver man egentligen göra det där lilla extra för huset? Hur vet man när ett material blivit så slitet att det behöver bytas ut?

I Stockholm är husen välbehållna och välskötta. Här syns det snabbt om någon låtit sitt hus förfalla, även om det bara handlar om lite flagnande färg på fasaden. I Stockholm är vi snabba med att ta hand om minsta lilla renoveringsbehov som uppstår. Onödigt snabba, menar en del som tycker att man ska skilja på utseende och funktion. Att ytskikten ser lite skamfilade ut behöver inte betyda att de måste bytas ut, tvärtom finns det charm i skavanker, så länge de inte inverkar negativt på husets skydd. Vi tar här en titt på lite olika delar av huset och hur ofta man behöver bättra på eller renovera.

Fasaden

Man behöver i normala fall inte behöva måla om fasaden på huset mer än vart tionde, femtionde år. Om huset står väldigt utsatt för väder och vind, till exempel vid kusten, kan det behöva målas om oftare. Det har också att göra med vilken färg som använts. Mellan målningarna är det viktigt att då och då rensa skräp och smuts från fasaden och tvätta av den emellanåt.

Taket

Ett tak av tegelpannor eller plåt håller länge. Vanligtvis är det undertaket som behöver bytas ut först, alltså läkten och takpappen. Dessa material brukar hålla ungefär femton tjugo år innan de behöver bytas ut. Tegelpannor och takplåt kan hålla upp emot hundra år, om man är noga med att rensa det från skräp och smuts då och då.

El och VVS

El håller länge, men bor du i ett hus där elen inte bytts på flera decennier kan det ändå vara nödvändigt att ta in en elektriker och göra en elbesiktning, så att ni vet att elen är säker.

Gjutjärnsrör för VVS håller i ungefär 50 år innan de behöver bytas ut. Plaströr kan behöva bytas ut tidigare. Ta in en VVS-tekniker om du är osäker.

Golv

Om golven blivit slitna ner till träet behöver de slipas om och få en ny ytbehandling. Annars kan golv ligga i princip hur länge som helst. Ett massivt golv kan slipas om många gånger, och även så kallad lamellparkett klarar en två tre slipningar innan de behöver bytas ut.

Byggfirma i Stockholm vid totalrenovering

Finns det många skavanker på huset, och stort renoveringsbehov är det bäst att ta in en byggfirma som kan erbjuda totalentreprenad på en renovering. Det innebär att de har snickare, VVS-tekniker, elektriker, golvläggare och allt annat som behövs för att fixa allt på huset. Prismässigt blir det oftast billigare att göra på det här sättet, eftersom du bara skriver kontrakt med en entreprenör och endast förhandlar med denne om priset. Det finns många bra byggfirmor i Stockholm som utför totalrenoveringar.

På denna sida kan du läsa mer om hur en professionell byggfirma arbetar.

Tänk på det här innan du renoverar badrummet

1 mar 2019

Att renovera badrum kan vara både ett roligt och spännande projekt. För att resultatet ska bli så bra som du tänker dig, krävs det dock lite förberedelser. Utan planering och förberedande arbete finns det en stor risk att du blir missnöjd med resultatet.

Att renovera ett badrum är också ett stort projekt. Därmed finns det en hel del saker att tänka på, både innan och under renoveringen. Här samlar vi en lista med saker att tänka på för dig som ska renovera ditt badrum. Tänk på att listan inte innefattar allt.

1.     Budgeten

Om du inte redan har bestämt dig, är det läge att göra upp en budget och bestämma en summa för hur mycket projektet ska få kosta. Genom att ha en budget att utgå ifrån kommer du lättare att kunna ta beslut kring vad som ska inkluderas och vad som ska exkluderas. Du kommer dessutom att få en bättre känsla för vad du faktiskt kan spendera på saker som golvmaterial, möbler och annat.

2.     Hur lång tid kommer det att ta?

Många som ska renovera ett mindre badrum kan tro att det bara kommer att ta några dagar. I många fall kan det dock ta betydligt längre tid än så. Det beror helt enkelt på vad och hur mycket som ska göras. Ska du göra nya installationer och dessutom dra el till nya platser i rummet? Sådana saker kan göra att renoveringen tar längre tid än vad du trodde att den skulle göra från början.

Att veta hur lång tid det kommer ta är viktigt. Bor du i ett mindre hus, med endast en toalett och dusch, kommer du att behöva planera för hur det ska lösas under tiden för renoveringen. Även tvätten är viktigt att förbereda en lösning för på förhand. När dessa lösningar ska göras underlättar det att veta hur lång tid renoveringen faktiskt kommer att ta.

3.     Designen

Att välja design är kanske det som många anser är roligast när det kommer till att renovera badrum. Dock är det så pass många saker som ska beaktas att det lätt kan kännas lite rörigt. Material, möbler, skåp, kakel, duschkabiner och duschmunstycken är bara några exempel på vad man behöver ta beslut om. Det bästa är kanske att börja granska utbudet och även titta på bilder som ger dig inspiration.

Sedan är det viktigt att ta hänsyn till vem som ska använda badrummet och hur. Är det barn i hemmet som kommer att använda badrummet ofta? I sådana fall kan det vara läge att fundera på detaljer som gör det mer barnvänligt. Dock är det likväl viktigt att ha i åtanke att huset ska säljas så småningom. Att renoveringen är snyggt gjord och att badrummet kan användas av alla är viktigt, annars kan det påverka värderingen vid en framtida säljprocess.

Går det bygga braskamin av betong?

19 feb 2019

Det går mycket bra att bygga en braskamin av betong. Vill man inte ha den nakna betongen kan man alltid bygga på med tegel om man tycker det är snyggare. Både betongen och teglet håller mycket bra mot den värme som en braskamin åstadkommer. Braskaminer är en snyugg detalj i inredningen som höjer värdet på huset. Det viktiga är att se till att man har rötkgångar som gör det möjligt för den sotiga röken att ta vägen ut ur huset.

Braskaminern är inte längre enda värmen

Det är länge sedan som braskaminer var den enda värmekällan i hus. Numera får vi värme på helt andra sätt. Däremot är braskaminen en källa till lugn och ro. Den är en stor mysfaktor som är svårslagen på annat sätt. Det är elden som ger oss lugn och ro. Den sprakar välbekant och skänker en extra känsla när man kommer hem från ett hektiskt arbete. Att sitta och titta på TV, eller datorskärmen gör oss människor bara än mer stressade. Vill vi koppla av är det bättre att ha en eldstad i vars närhet som man kan koppla av.

Kan man renovera braskaminer?

Det går alldeles utmärkt att renovera braskaminer även om det kanske är länge sedan som de användes. Skulle rökgångarna vara igentäppta, kan man antingen lägga nya rökgångar i de befintliga, genom att lägga nya rör i de gamla, eller så kan man bygga om rökgångarna från grunden på nytt. De båda varianterna kostar olika mycket och kräver olika mycket av arbetskraft och resurser.

Vilka stilar finns på braskaminer?

Det finns alla slags braskaminer, allt från de som finns i keramik, till stengods, i betong och tegel och de mer traditionella i gjutjärn. Samtliga material är testade, tillverkade i enlighet med EU:s standard för braskaminer i material och utförande för en säker eldstad. Dessutom kan man , om man vill alltid lägga ett eldskydd under braskaminen med en platta så att inte gnistor från veden sprider sig utanför braskaminen. Man kan, om man är orolig för att ha en öppen eld, istället installera en kakelugn som man stänger helt och hållet, om man så önskar.

Välj säker leverantör för braskaminen

Man kan välja hur man vill ha sin braskamin efter olika sätt att bygga rökutgången, antingen med insatsrör (om man har en gammal uttjänt rökgång från förut) eller komplett ny skorsten i sten och stål. Vill man ha en traditionell skorsten kan man även bygga en sådan med tegelstenar. Det är bra att anpassa skorstenen med resten av huset och den stil som det är byggt i. Här kan du läsa mer om braskaminer som du kan få tag i, i Stockholm: https://www.braskaminerstockholm.nu.

← Äldre inlägg