Betongbloggen

Sida 2

När du behöver arbetskläder i Stockholm

22 nov 2018

Det händer mycket inom utvecklingen av de material som vi syr kläder av. Vi som var med på 1980-talet kanske minns de prassliga träningskläder som vi använde. På 1970-talet hade vi knappt träningskläder som klarade av att det regnade, duggade eller snöade ute utan att bli dyngblöta. På 80-talet kom så tränignskläderna som skyddade oss mot nederbörden även när vi tränade och motionerade utomhus. Men de prasslade.

Sedan kom kläderna som andades

Så mycket att endel av oss kallade dem för "prasselkläder". Sedan kom 1990-talet och det kom nya material som också höll regnet borta, men som inte prasslade. Under 00-talet kom träningskläder som tillät en att svettas, men som inte höll inne värmen, utan "andades" så att både värmen inifrån kunde läcka ut, men samtidigt inte lät nederbörden ute tränga in genom kläderna utan höll den soim motionerade med en behagliga temperatur.

Arbetskläderna har utvecklats

På samma sätt har mycekt hänt på området för arbetskläder. Det finns numera arbetskläder som tillåter arbetaren att svettas en hel del, vilket man gör om man rör sig mycket i sitt arbete. Traditionellt sett har man burit på sig sina arbetsredskap, det kanske man inte alltid behöver. Däremot kanske man behöver arbetskläder som skyddar knän, armbågar och händer. Sågar man mycket, spikar, eller riskerar att klämma sina händer, kan man få extra skydd just på knän, armar och händer. Det går att sy in material som skyddar mot sågar och mot klämrisken.

Många som arbetar till exempel i mörker och i trafik, behvöer kunna synas bland bilförare. Då kan man sy arbetskläderna med material som tillåter dem att synas så snart en billykta lyser på dem. Det går inte att missta en person som reflekteras i billyktorna.

Finns i Stockholm

Om du behöver skaffa dessa arbetskkläder finns det möjlighet att skaffa fram arbetskläder i Stockholm. Det finns fler branscher som kan behöva arbetskläder, med specifika funktioner som inom vården, som behöver skydd när man kommer i kontakt med patienter. Man kan behöva arbetskläder på restauranger som där man arbetar mycket och rör på sig och man blir svettig och behöver samtidigt skydda maten som man hanterar. Framför allt vill ingen hitta hår i maten. Det finns arbeten som kräver att man både ser bra ut, samtidigt som man arbetar hårt, till exempel på en frisersalong, skönhetssalong och så vidare. Då kan man behöva specialbeställa sådana arbetskläder. 

När du ska bygga nytt på ny mark

18 nov 2018

Det sägs att ett hus konstruktion inte blir bättre än dess grund, och det ligger en hel del i det påståendet. Det samma gäller den grund som man bygger för att dra en väg, motorväg eller ett järnvägsspår på marken. Det gäller för alla konstruktioner som man är tvungen att göra. Innan man bestämmer de volymer som man bör schakta i området måste man alltid göra en noggrann inmätning och med den inmätningen som grund göra en geoteknisk analys. Med den geotekniska analysen som grund kan man sedan beräkna konstruktionens omfattning och storlek. Först då kan man bygga när man vet vad marken kan bära.

Det finns hemska exempel på hus som har rasat som korthus

Det finns ju förskräckliga exempel på byggen i utlandet där man antagligen inte har gjort några inmätningar innan man startade byggnationen. Det är fall då hus har rasat ihop därför att marken inte har hållit för den storlek på konstruktion som man har byggt. Antagligen har man varit för girig och byggt för stor konstruktion för den slags mark som man har byggt på. När det sedan har skett en jordbävning i området har huset fallit ihop som ett korthus. På andra ställen visar det sig att grunden inte har byggts med tanke på höjden på bygget, eller så har stadsplaneringsnämnden mutats och byggfirman har fått godkännanden som de egentligen inte ska ha för den typ av byggen som de har låtit uppföra.

I Sverige är vi noga med inmätningar innan man bygger

Det är i de fallen som man är glad att det är i Sverige som man bor, som inte låter byggherrar bygga på mark som inte klarar av byggnaden eller vägen eller spåret som man ska låta människor färdas på eller bo på. Det skulle vara en stor skandal om någon skulle låta sig mutas bara för att ett byggföretag vill bygga på en mark som inte är gjord för den sortens konstruktioner. Någonstans vill man kunna lita på att det görs efter reglerna och att det finns myndigheter som hellre ser till människors säkerhet än till giriga byggherrar som vill göra snabba vinster. De specialister som finns måste man kunna lita på när det kommer till mark och konstruktion, när det kommer till byggnader som hyser människor eller vägar och spår där människor ska färdas på.

Ska du göra inmätningar på en mark som du vill bygga på? Då kan du läsa mer här.

Så bör du göra när det är dags för fönsterbyte

12 nov 2018

Ska du göra ett fönsterbyte? Bor du i Stockholm? Då kanske du behöver komma i kontakt med en fönstertillverkare, som också kommer hem till dig och monterar dem. Här går vi igenom steg för steg hur du kan hitta just de slags fönster som du behöver till din villa i Stockholm, eller om det är så att du är medlem i en BRF, och ni behöver ett fönsterbyte till er BRF. Så här kan du göra för att hitta rätta fönstertillverkare.

Googla "fönsterbyte Stockholm"

Bland det första du kan göra om du letar efter en tillverkare och montör som kan komma och göra fönsterbytet åt dig i Stockholm är att gå ut på internet och googla "fönsterbyte Stockholm". Då bör du få några bra förslag av Google på fönstertillverkare som arbetar i Stockholm, om det nu är där du vill få ditt fönsterbyte.

Be om offert, referens – och kontrollera dem

När du har fått förslag på flera som erbjuder att göra ett fönsterbyte, kan du ta kontakt med dem i lugn och ro. Be sedan om offert och referenser. Dem bör du följa upp och kontrollera. Du kan även läsa om fönstertillverkaren på olika bedömningssajter som finns på nätet, som till exempel reco.se och andra.

Boka ett hembesök

Du kan boka ett hembesök så att du får träffa någon på företaget. De kan också på så sätt ge en mer realistisk offert när de ser hur många fönster som det handlar om och kan få en bättre uppfattning om vad det är som du önskar dig i fönsterväg.

Anlita bäst fönstertillverkare

När du har gjort allt detta är det lättare för dig att välja rätt och bäst fönstertillverkare. Den bästa av dem kan ge garantier på sitt jobb. Det visar att de är måna om att göra ett bra jobb och ser till att leverera fönster med hög kvalitet. Plus att de är villiga att rätta till om något inte är bra.

Få nya fönster med garantier

När du har valt den du tycker verkar bäst, är det bara att be dem komma och göra sitt jobb. Förhoppningsvis blir du nöjd med ditt fönsterbyte. Och om inte, kommer du att tacka din lyckliga stjärna om du har valt en fönstertillverkare som har gett dig garantier på sitt jobb.

Här kan du läsa mer en fönstertillverkare som ger garantier på sitt jobb i Stockholm på: http://sveafonster.se.

När du vill ha ett större hem

5 nov 2018

Har ni blivit fler i familjen? Oberoende om ni har blivit fler eller om ni har fått ändrade behov, till exempel om någon har börjat arbeta hemifrån, eller ungarna har vuxit upp och har behov av andra slags rum, kanske för sin hobby, spel eller för umgänge på annat sätt än förut kan man ibland behöva få ett större hus med större yta att breda ut sig på. Är det så att man vill ha en större villa finns det i princip två olika sätt att bygga ut den på. Här går vi igenom de olika sätten och kostnader för dem båda.

Bygga en våning på enplanvillan

Det allra mest kostsamma sättet att bygga ut villan på är att bygga till en våning på den befintliga villan. Antingen om man har en enplansvilla och vill bygga uppåt höjden. Detta är ibland det enda sättet om man bor i ett tätbebyggt område. Då kanske det inte finns andra möjligheter att bygga ut, om grannarnas hus står nära. Det som i princip bhöver seke är att man lyfter taket, bygger till en våning och på det sättet kan man alltså få en dubbelt så stor bostadsyta. Man kan även endast bygga till genom att inreda den vind man har. Då kanske det är svårt att dubblera bostadsytan. Däremot kan man få ett till rum på 40-50 kvadratmeter om man har en rymlig vind. Här räknar vi med det lägsta priset som lär vara på 10.000-25.000 kronor per kvadratmeter. Men du kan gott och vl räkna med minst 30.000-50.000 kronor per kvadratmeter med Rot-advraget inberäknat.

Bygga ut villan med en tillbyggnad

Att bygga ut huset med en tillbyggnad skiljer sig åt relativt mycket beroende på vad i landet som du bor. Priserna i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger högst i hela landet. I Stockholm som har de högsta priserna per kvadratmeter ligger priset på minst 30.000-60.000 kronor per kvadratmeter, och då är inte hantverkarkostnaderna medräknade. Med arbetskostnadenar kan det mycket väl skena iväg 100.000-150.000 kronor per kvadratmeter i Stockholmstrakten, men även i Göteborg och Malmö kan priset ligga där omkring om det är i ett attraktivt villaområde som man bor i och vill byga ut sin villa inom.

Bygga själv eller anlita en byggfirma

När man sedan har budgeterat för tillbyggnaden, kommer man sedan till att fatta nästa beslut, och det är om man ska bygga själv, eller anlita en firma som gör allt detta. Då kan man vinna på att bygga själv, om man är van vid att renovera och bygga själv. Du vinner nästan 100.000 kronor på att bygga själv. Om du vet med dig att det inte skulle bli så bra, är det bättre att anltia en professionellt byggfirma för tillbyggnaden. Läs mer om det här.

Vad krävs efter en ombildning till bostadsrätt?

29 okt 2018

I Stockholm har det skett en våg av ombibygge, fastighetldningar de senaste åren och numera kan man nästan fråga sig om det finns några hyreshus kvar i de centrala delarna av stan. De flesta som var med i en ombildning under de senaste årens prisuppgång har gjort stora vinster på det. Men alla har inte kunnat sälja på samma gång och en del har valt att bo kvar i huset istället för att realisera sin vinst. Vad de flesta inte har tänkt på är att de numera står inför ett ansvar att bedriva fastighetsförvaltning. Här ska vi kort gå igenom vad som krävs av de boende efter att en ombildning till bostadsrättsförening är genomförd.

Ett ansvar och engagemang

När ett eller flera hyreshus har ombildats så betyder det att de boende har löst ut fastighetsägaren från beståndet. Varje boende tar över ansvaret för sin lägenhet och en bostadsrättsförening bildas där de boende har ett gemensamt ansvar för sin fastighetsförvaltning. Även om det finns företag som kan starta upp och bedriva styrelsearbetet till en början så har många invånare i Stockholm nyligen blivit varse att det krävs ett visst engagemang.

En styrelse

Varje bostadsrättsförening behöver en styrelse som tar ansvar för fastigheten och dess ekonomi. Någon ska säkerställa att avgifterna betalas till föreningen och att alla räkningar blir betalda för värme, renhållning med mera. I större föreningar i exempelvis Stockholm och Göteborg krävs alltså god organisation.

Det ska beslutas om trappstädning, renovering, nivåer på avgiften och mycket annat. Betala räkningar, förhandla ränta med banken och andra uppgifter som påminner om privatekonomin brukar inte innebära allt för stora bekymmer. Det största oket brukar vara när de utvalda till styrelsen inser att de står inför ett omfattande arbete med att planera och bedriva fastighetsförvaltning.

Kortsiktigt tänkande

Ett vanligt misstag är att man i styrelsen vill göra det enkelt för sig genom att till varje pris göra det billigare och mer attraktivt att flytta in i föreningen. Eftersom räntorna är låga och man kanske inte behöver göra någon större renovering för tillfället så är det många som satsar på att sänka föreningsavgifterna i största möjliga mån. Man kanske vill subventionera parkeringsplatserna trots att marknadspriset på en parkering i Stockholm är väldigt högt. Alla dessa insatser kan kännas bra för stunden men är långt ifrån en stabil och långsiktig plan.

En långsiktig plan

För den som inser vad det innebär att bedriva seriös fastighetsförvaltning så handlar det om att bevara värdet av fastigheten över lång tid. För det så krävs en långsiktig plan där man säkerställer att föreningen bär sina egna kostnader över tid. Konjunkturen kommer att svänga och investeringar kommer att behövas. Att driva ett styrelsearbete över tid innebär att fatta en del obekväma beslut idag för att slippa göra något i panik imorgon.

Det bästa tipset är att anlita en kompetent firma som behärskar alla aspekter av branschen. Vi rekommenderar www.teek.se/

Sämre ventilation skapar ohälsa

26 okt 2018

Ventilationen är ofta en eftersatt fråga som ständigt får stå tillbaka till förmån för andra investeringar. Det är trevligare att bygga ett nytt uterum än vad det är att ta kostnaden för ett nytt ventilationssystem. Det senare är dock ofta betydligt mer nödvändigt. Som villaägare så omfattas man inte av några krav på att ha god ventilation i hemmet, men det handlar ändå om en så pass viktig fråga att man bör se över det nuvarande ventilationssystemet för en kontroll. Om inte så riskerar man att bli sjuk.

Dålig ventilation kan leda till ständiga förkylningar, till astma och allergier; dessutom så kan det innebära fukt- och mögelskador på huskroppen och i exempelvis källaren och på vinden. Utöver detta så vet också de flesta hur pass dåligt våra hjärnor fungerar i lokaler med sämre luftflöden; vi blir trötta, vi blir arga, vi kan inte koncentrera oss och vi presterar som en följd av detta också betydligt sämre. Hur din ventilation fungerar påverkar din hälsa och din vardag. Hur mår du och din familj egentligen? Boka in en kontroll av en ventilationsfirma.

OVK besiktning måste göras i fastigheter

Som villaägare så har man bollen i egna händer och kan själv välja om man vill kontrollera sitt ventilationssystem eller inte. Det har man inte som fastighetsägare och hyresvärd. faktum är att man måste genomföra en OVK besiktning i alla fastigheter, lokaler och byggnader i Sverige - detta enligt lag. 1991 så klubbade nämligen vår Riksdag igenom ett beslut som skulle göra ventilationen i Sverige bättre; frågan var så eftersatt och ventilationen så pass katastrofal att det krävdes en sådan drastisk åtgärd.

En OVK besiktning innebär att ventilationssystem kontrolleras grundligt och enligt konstens alla regler av en professionell firma inom ventilation. Protokollet som förs ska skickas till kommunen - Byggnadsnämnden - och det andra exemplaret ska fastighetsägaren själv behålla.

Skulle ventilationssystemet visa brister - exempelvis genom att det inte stämmer överens med gällande föreskrifter - så kommer fastighetsägaren att få en viss tid på sig att åtgärda detta. Om detta inte skulle ske så får man också ett vite som måste betalas. Det är således en väldigt viktig fråga som varje BRF, fastighetsägare och hyresvärd inte har råd att negligera.

Skolor och förskolor är extra viktiga

Av naturliga skäl så finns det områden som ska prioriteras extra mycket i frågan om ventilation. Vi har svårt att koncentrera oss om luften står stilla, vi tappar fokus, blir irriterade och vi har svårt att lära- och ta till oss ny information. Det gör att förskolor och skolor ska ha högsta prioritet och att man egentligen borde intensifiera intervallen för en OVK besiktning i dessa lokaler.

Ventilationen påverkas dessutom av hur många som vistas samtidigt i ett rum - det gör att en extra elev kan påverka ganska rejält. Den här frågan kan kopplas till sämre betyg och sämre skolresultat. Därför måste man också ta den på det allvar den förtjänar.

Risker med att dränera runt huset själv

9 okt 2018

Som de flesta villaägare vet, är det mycket arbete med villan som man äger. Man ska skotta på vintern, klippa gräs på sommaren, rensa stuprör och tak på hösten och våren. Där emellan ska man byta kök och badrum för att hänga med i inredningstrenderna. Det gäller att man är intresserad av att arbeta med hus, när man äger ett. Vi är många som spenderar minst hälften – om inte mer – på bostadkostnaderna varje månad. För 50 år sedan var det endast 15-16 procent.

Jämför man boendet som vi har i Norden, med villor och fastigheter i många andra länder, har de inte så gedigna hus som vi har här. Mycket beror på det kalla klimatet, men mycket beror också på trender att lägga alltmer resurser på boendet. För att få ner kostnaderna är det många som väljer att utföra hantverkstjänster själva på huset. Är man lite händig kan man faktiskt göra en hel del själv. Dock är det vissa risker med till exempel elen och större arbeten med marken, som dräneringsarbeten som man inte bör göra på egen hand.

Risker med dräneringsarbete för en lekman

Börjar man gräva själv, riskerar man alltid den egna ryggen. Även om man är stark är man sällan så stark att man klarar av att gräva manuellt. Då är det bättre att hyra en grävmaskin. Men en stor grävmaskin är svår att hantera på egen hand. Då bör man definitivt veta vad man gör. Även om man nu skulle kunna hantera en grävmaskin på egen hand är det inte givet att man vet hur själva dräneringen ska gå till, och vilka material man ska välja beroende på hur villan är konstruerad. Har man en källare på sin villa, bör man alltså dränera med en luftspaltsmatta, eller en isoleringsskiva. Har man endast en krypgrund kan det däremot räcka med några dräneringsrör.

Det finns också risker när man väl har grävt och har stora jordmassor att hantera. Står man nere i diket och ska lägga rören, luftspaltsmattan eller isoleringsskivan kan man råka illa ut, om man inte är van vid att hantera byggmaterialet och jorden. Åtminstone bör man alltid vara två som arbetar med dräneringsarbetet.

Anlita proffsen för dräneringen i Stockholm

Bor man till exempel i Stockholm är det bra om man hittar en firma nära Stockholm. Det eftersom man betalar för resor till och från företaget. Då kan man hitta ett genom att googla dränering Stockholm. Sedan är det bara att be om kostnandsfri offert och referenser.

En snickare eller flera olika företag?

29 sep 2018

Det är få förunnat att kunna bygga någonting helt på egen hand. Dels så krävs det en hel del förkunskaper, vana och erfarenhet, dels så måste man också ha vissa typer av maskiner och som en tredje punkt så är det inte ens säkert att man får göra allting heller. Det senare gäller uteslutande elektricitet och sådan får man inte - under några som helst omständigheter - dra på egen hand. Där måste en behörig elektriker anlitas. I övrigt så är det egentligen fritt fram att bygga - inom rimliga gränser.

Om du vill resa ett Attefallshus och har fått ett startbesked så är det ingenting som rent lagligt förbjuder dig från att bygga - gjuta platta i betong, lägga tak, bygga stomme, brädfodra och så vidare - men däremot så kommer din egna kompetens och kunskap kring byggnationer att vara avgörande.

Och, som sagt: det är få förunnat att klara av att bygga helt på egen hand och utan att man anlitar exempelvis en snickare, en rörmokare, en takläggare och en firma för gjutning. Vårt råd är dock följande: anlita en och samma firma snarare än flera olika. Till exempel denna.

Totalentreprenad är en perfekt form

Om du saknar vana, kunskap och tid för att bygga så är rådet att du tar hjälp av yrkesmän. Ett sätt att få ett säkrare jobb är att söka efter totalentreprenad. Det innebär att du anlitar en snickare som kan genomföra alla moment. En snickare kan samarbeta med elektriker, med rörmokare och takläggare - eller ha dessa anställda - och det gör att du som kund hela tiden har en trygghet i att projektet flyter på enligt den tidsplan ni kommit överens om.

Vi ska säga att totalentreprenad sällan ser ut att vara det mest gångbara alternativet rent ekonomiskt. Tar du in offerter från snickare, målare, takläggare och golvläggare i Stockholm så kommer det att se betydligt billigare ut. På förhand, men en sådan entreprenörsform är dock vansklig och den kräver att att du är aktiv. Vad gör du om en snickare inte dyker upp - låter du rörmokaren åka hem eller kan du ringa in någon annan?

En sjukdag kan innebära en katastrof och det är sällan denna typ av entreprenad sker utan att tiden sticker iväg. Totalentreprenad däremot; blir en snickare sjuk så kan företaget sätta in någon annan eller påbörja en annan del av din byggnation under tiden.

Du får mer trygghet

Ett och samma företag ger dessutom tryggheten i att de anställda är vana vid varandras jobb och därigenom också kan matcha varandra bättre inom respektive gebit. Som kund så blir du delaktig genom den kontaktperson som utses. En kontaktperson - ofta snickare - som du kan ringa när som helst och som du kan ventilera nya idéer, lösningar och förslag tillsammans med.

Allt detta gör att totalentrepenad är den bästa lösningen. Förutsatt naturligtvis att du själv inte är snickare och kan göra jobbet på egen hand.

Har betonggolvet spelat ut sin roll?

17 sep 2018

Betonggolv har väldigt många fördelar. Den stora fördelen ligger i att det är ett material som klarar av ett hårt tryck under en längre tid - vilket gör att det är perfekt inom områden med högt slitage; tänk exempelvis ett större parkeringsgarage.

Nackdelarna med betonggolv finns dock också och om man ser till andra områden med högt tryck och stort slitage så fungerar ett golv av betong sämre. I exempelvis en galleria eller i en större arena så kan ett betonggolv försämra intrycket; detta då det ofta är väldigt kallt och kan skapa en lite öststats-karaktär. Vill man som privatperson shoppa och hänga i en galleria så är trivseln och värme två stycken faktorer som höjer upplevelsen; två egenskaper som alltså saknas gällande betong.

Vi skulle dock inte vilja resa gravstenen över betong som material på ett golv. Definitivt inte - men däremot skulle vi vilja slå ett slag för en massa som läggs ovanpå ett betonggolv. Denna massa är ofta av akryl och läggs ut flytande - något som innebär att golvet blir helt skarvfritt.

Det här kallas för ett massagolv eller industrigolv och det är något som går utmärkt att lägga på exempelvis cement eller betong. Ett industrigolv är vackrare - du kan välja färg efter eget tycke och smak - och det har den där innestående värmen som betong saknar. Dessutom så finns andra fördelar.

Fördelar med ett industrigolv

Ett industrigolv är lika stryktåligt som ett golv av betong; ytan klarar av tryck, den klarar hårda smällar, den står emot tryck på ren punktnivå och den klarar av spill från exempelvis olja, bensin och olika kemikalier. Det senare gör att man ofta lägger ett massagolv i olika laboratorium och i sjukhus.

En annan fördel gäller renhållning och hygien. I exempelvis en galleria eller i ett större varuhus så måste hygienen och städning premieras och dels kunna ske på ett smidigt sätt och dels också gå fort att genomföra. Ett industrigolv möjliggör detta och möter båda dessa krav. I och med att skarvar saknas så kan man köra olika städmaskiner på det utan några uppehåll och dels så är själva ytan utformad så att damm och annan smuts blir enkel att få bort.

En tredje fördel: ett industrigolv blir inte lika halt som ett golv av betong. Det är naturligtvis något som man måste tänka på i en trappa i en större arena - tänk en ishall eller en fotbollsarena. Om det finns risk för att golvet är för glatt så kan kan också åskådare skadas som en följd av detta. Ett industrigolv är, helt enkelt, i många fall en bättre lösning. Talar man om betonggolv så måste man också se till att ett sådant går att uppdatera genom att applicera en massa av akryl. Fördelarna är för stora och för många för att ignorera.

Vill du veta mer oom industrigolv. Klicka här.

Vad behöver man för att riva hus?

29 aug 2018

Ska du riva ett helt hus? Ibland kan man behöva riva bort hus som står på tomten som man ska bygga ett helt nytt hus på. Det kan bero på att man inte har bygglov som tillåter fler hus på samma tomt. Det kan också vara så att det hus som redan står på tomten inte är något som är värt att behålla. Då kan man behöva riva det hus som står där och bara skräpar. Först efter det är det dags att bygga det nya hus som man vill ha.

Detta behöver du för att riva ett helt hus

Beroende på hur stort huset är som du ska riva, kan du behöva fler och större maskiner. Du behöver stora släggor som förstör materialet som huset är byggt av. Om takpannorna är i gott skick kan man återvinna det. Varför slänga helt fungerande takpannor som kan bestå i flera årtionden till? Då måste man montera av taket, varje takpanna skilt för sig. Man kanske vill återvinna fönster? Då gäller det att montera bort varje fönster skilt för sig. Först när allt material är borta som man vill återanvända, kan man komma med de stora rivningsmaskinerna.

Rammer

Man kan behöva en riktigt stadig rammer som kan få bort stora objekt som betongblock, betongväggar och -golv och hårda material som inte kommer loss utan ett rammer. Det är viktigt att man vet hur de fungerar och vilka risker som kommer med att använda en rammer. Man måste ha erfarenhet av hur man håller en sådan, hur den fungerar och framför allt vad man INTE ska göra när den är i gång.

Rivningskula

En rivningsskula som arbetar innebär en stor förstörelse och innebär att man efter att man använt den, inte har någon återvändo. Så kraftfull är en rivningskula. Den bör står på en så stor plattform att den inte råkar förstöra fel objekt. Den som hanterar en sådan bör verkligen veta hur en rivningskula svänger och i vilken vinkel och kraft som krävs för en sådan rivningskula. Plattformen får inte svaja som äventyrar hantverkarens säkerhet. Därför rekommenderar vi att det är ett professionellt rivningsföretag som kommer med en sådan till rivningsplatsen.

Saxar

Man behöver olika sorters rivningssaxar. Har man stålkonstruktion i huset kan man med en stor sax få loss stålet och klippa sönder ramarna som håller upp huset. Man kan även ha en mindre sax som klipper sönder alla farliga ledningar, kablar och mindre saker i huset.

Krosskopor

Har man ett stort hus som ska monteras ner, behöver man en krosskopa som kommer och krossar materialet i huset för att det ska bli lättare att sedan forsla bort allt material. Här kan man välja krosskopa allt efter material som ska krossas. Även en krosskopa ska manövreras av en utbildad hantverkare och maskinist.

Läs mer om hur man river hus genom att klicka på denna länk.

Så kan man bygga attraktiva innergårdar

22 aug 2018

Många innergårdar i våra BRF:er landet runt ser alldeles för tråkiga ut. Det är inte är lätt att göra dem attraktiva så att de boende och deras barn får lust att ge sig ut på innergården och umgås. För att göra en innergård attraktiv, gäller det att tänka lite på samma sätt som man tänker när man inreder ett rum. Inredare är experter på att se vad man kan göra med ett rum och skapa rummet till en plats för social samvaro mellan människor. Det gäller att man förstår hur människor beter sig när de vill sitta ner.

Innergård för social samvaro

För att de boende ska känna för att sätta sig och umgås på en innergård gäller det att skapa ytor där man kan placera bord och stolar. Att bara lägga sten på en innergård, ger inte den känslan. Däremot gäller det att förena både rena och släta ytor där man kan placera bord och stolar med gräsmattor och rabatter med fina växtligheter. Förslagsvis kan man placera grillplatser i närheten av matborden och stolarna, som bjuder in till gemenskap och ger de boende chansen att grilla utomhus och sedan sätta och sig och äta.

Innergård för barnlek

Vill man skapa en innergård för barnen i ett bostadsområde, gäller det för det första att placera ut gungställningar, klätterställningar och sådant som barn gärna klättrar på eller under. För det andra, och kanske det viktigaste, gäller det att bygga ett underlag som är säkert för barnen, med tillräckligt mjukt underlag som inte skadar barnen om de skulle ramla ur klätterställningarna.

Innergård för ungdomar som vill umgås

Vill man i stället skapa en innergård för ungdomar där de vill sätta sig och umgås, kan man ställa några bänkar med bord och grillplats under tak. Det bör vara platser som bjuder in till att sätta sig. De flesta ungdomar vill inte sitta vid bord, utan det räcker med några bänkar som är vända mot varandra. I mitten kan man placera en säker grillplats och sopkorgar runt om. De unga tenderar att inte orka slänga skräpet om det ska slängas på långa vägar från de plats de unga befinner sig på. Även här krävs det plana ytor, blandat med gräsmatta och växtligheter, här rekommenderar vi att plantera fruktträd och bärbuskar då ungdomar behöver mycket vitamin och sällan gillar grönsaker men kan gärna äta frukt och bär.

Behöver du veta mer om hur man kan anlägga en attrakti innergård kan man läsa mer här.

Måla ditt betonggolv | Källargolv

2 aug 2018

Har du en gammal källare vars golv är gjort av betong eller har du någon annan golvyta i samma material så vet du också att dessa golv för all del är funktionella - men även att de på många sätt är kalla. Kalla dels som i att gå på dem och dels som i en kyligare atmosfär och inredning. Trenden om att använda sig av betong är något vi befinner oss mitt uppi, men den trenden omfattar sällan golven. Ett betonggolv ger ifrån sig ganska kall känsla och detta brukar i sin tur skapa vantrivsel.

Missförstå oss rätt här: betong är fantastiskt, men då det handlar om en så pass stor yta som på golvet så kan den kalla känslan få ett övertag och det kan vara svårt att lyckas “värma upp” ett rum genom tavlor, färg och exempelvis textilier. Det som dock är möjligt att göra är måla om ett betonggolv och därigenom skapa en varmare känsla.

Överväg att anlita en målare

Vi tänkte visa hur du ska gå tillväga, men innan vi gör det sås ka vi även peka på en, för många, avgörande detalj: att ta in professionell hjälp och anlita en målare. Då det kommer till att måla om golv så krävs det större kunskaper än då det kommer till att måla om exempelvis en vägg. Ett tips är att besöka t ex http://www.malarestockholm.nu/ om du känner att du behöver ta hjälp med arbetet.

Betong är dessutom ett lite mer speciellt material att måla på och det är ganska lätt att göra misstag som i sin tur leder till att golvet i fråga inte alls blir som man tänkte sig. Vi skulle därför, primärt, säga att du ska överväga att låta en målare sköta om målningen av ditt gamla källargolv i Stockholm.

Undvik de vanliga misstagen

Det finns några saker som man måste vara medveten om då det handlar om målning av betonggolv. Vi räknar upp några av dessa:

  • Välj anpassad färg: Om du ska måla ett betonggolv i exempelvis ett garage så måste färgen du väljer vara tålig och stå emot olja, fett och eventuella kemikalier.
  • Rätt temperatur: Temperaturen i rummet ska inte understiga 10 grader. Ju kallare det är, desto mer påverkas torktiden för färgen. I och med att ett betonggolv ska målas hellre två strykningar med tunna lager än en rejäl strykning så kommer torktiden att vara extremt viktig att följa. Golvet måste vara helt torrt innan du sätter igång också.

Så här går du tillväga

  Så, om du väljer att måla själv och väljer bort en målare för jobbet så är detta planen du ska följa:
  1. Ta bort fläckar och smuts. Här kan du använda avfettningsmedel eller lacknafta.
  2. Blanda en del saltsyra och fyra delar vatten och tvätta golvet. Se till att använda handskar och skyddsglasögon!
  3. Spackla och slipa: Eventuella ojämnheter och sprickor ska spacklas igen för att därefter slipas. Precis som vid målning av exempelvis en vägg. Vanligt golvspackel fungerar.
  4. Dammsug noggrant: Hyr gärna en riktig industridammsugare. Det är viktigt att all smuts försvinner, i synnerhet om du slipat och det finns en massa slipdamm i omlopp.
  5. Måla golvet med golvakrylat: Måla första strykningen med golvakrylat förtunnad med 50% vatten. Detta är grundmålningen. Då detta är gjort - och torrt - så målar du två tunna strykningar med golvakrylat som är oförtunnad. Använd en roller med skaft för de större ytorna och finputsa hörn och väggkanter med en pensel.

Varför inte måla om taket?

23 jul 2018

Är det dags att underhålla taket? Det är dags att göra det om det har gått mer än tio år sedan sist. Ett tak behöver ett regelbundet underhåll. Många tak har garantier på 10, 20 eller till och med 50 år. Trots det är det viktigt att minst vart tionde år se över sitt tak så att det inte läcker in och ger vatten- eller fuktskador.

Har man ett plåttak eller rent av ett betongtak, går det alldeles utmärkt att måla om det. Har du då ett hållbart tak som ska hålla i 10 år, håller det ännu längre om du samtidigt sköter om det, håller det rent och ser över det med jämna mellanrum.

Så här gör du när du innan du målar om taket

Om du har bestämt dig för att måla om taket, är det viktigt att du får rätt sorts målarfärg. Pratar du med din färghandlare och berättar vad du behöver för slags målarfärg, kan de hjälpa dig där. Tänk också på att du inte kan måla om i alla väder. Dagstemperaturen ska helst inte gå under 7 grader. Det är nu under sommarmånaderna som passar sig bäst att måla om det; maj, juni, juli och augusti är takmålarmånader. Skulle det regna mer än bara något lokalt regn under en kort period av dagen, kan du skaffa ett väderskydd som täcker taket. Måla heller inte när det blir solhett på taket.

1. Byggnadsställning för säkerheten när du ska arbeta på taket

Ett av de viktigaste sakerna du aboslut bör tänka på är hur du ordnar säkerheten på taket. Ska du arbeta med ett längre tids projekt som en ommålning av taket, bör du skaffa en bygnadsställning. Då har du alltid skydd när du behöver gå upp och ner, hämta material eller bara behöver ställa byggmaterialet på någon yta medan du arbetar. Har du en byggnadsställning runt huset medan du arbetar på taket, kan du känna dig trygg med arbetet där.

2. Säkerhetssele och hjälm

Skaffar du dig ingen byggnadsställnign runt huset vis arbete på taket, måste du absolut har en säkerhetssele, lina och hjälm så snart du är uppe på taket. Linan till säkerhetsselen måste du fästa på någon anordning på taket. Detta är ganska vanskligt om du målar om taket, då du hela tiden måste se till att linan inte lägger sig på någon nymålad del på taket. Då är byggnadsställningen bättre som säkerhet.

3. Montera fast ankarpunkt, nockräcke, skyddsräcke och takstege

En ankarpunkt kallas äver säkerhetskrok eller livlinefäste. Har du ingen sådan bör du fästa en på taket snarast. En ankarpunkt kan du fästa till exempel någonstans på en skorsten.

Ett nockräcke kan du montera längs nocken. AHr du ett nockräcke, har du möjlighet att fästa linan och samtidigt röra dig säkert på taket då linan kan löpa längs nockräcket.

Ett skyddsräcke kan du montera längs taket som alltid tar emot dig om du skulle råka glida nerför taket, eller om någon sak skulle börja glida ner för taket. Då tar skyddsräcket emot fallet.

En taksetege är precis vad det låter som; en stege på taket. Om du har ett brant tak är en takstege ett hjälpmedel för att komma fram till skorstenen på ett säkert sätt. Det kan vara enda sättet för att komma till taknocken. När allt detta är klart och du har tittat över säkerheten på taket är det dags för nästa fas; själva ommålningen av taket.

Egentligen kan du måla om vilket tak som helst. Det viktigaste är att du tvättar det innan ommålning och ser efter eventuella skador på taket. Ersätt delar av taket som är trasigt innan du måla om. Använd helst en högtryckstvätt och rengöringsmedel som passar till tvätt av tak. Läs mer här om hur du ordnar med taksäkerhet i Stockholm.

1. Borsta taket med en grov borste.

2. Gör rent med målartvätt.

3. Kontrollera alla beslag så att inget har rostat.

4. Kontrollera ala ränndalar så att de sitter tätt och inte har rostat.

5. Grundmåla med primer, den fungerar som rostskyddsmedel. Måla med mycket primer.

6. Måla om hela taket. Här behöver du en riktig roller eller pensel med långa skaft.

Lycka till!

Bygga hus i betong - en bra lösning

16 jul 2018

Om man står inför ett drömscenario där man får designa och bygga sitt eget hus så har man en rolig och spännande resa framför sig. En resa som kräver undersökning och noggrannhet samt ett deltagande från första- till sista spadtag. Detta oavsett om man väljer att anlita ett företag enligt modellen totalentreprenad eller om man väljer att bygga sitt hus på egen hand (med där man tar hjälp med elektricitet, dragning av vatten, avlopp och övriga installationer som ska skötas av fackmän).

Även om du ska bygga hus enligt modellen totalentreprenad i Stockholm så är det fortfarande ditt hus som ska byggas och det är därför viktigt att du är närvarande genom hela processen. Kanske inte för att snickra primärt - men för att framföra åsikter, ventilera spörsmål, gå igenom kostnader och, helt enkelt, ha en dialog med det företag du väljer att anlita. Val av material är det första steget i att bygga hus och vi ska här titta lite närmare på hur ett hus av betong står sig mot exempelvis ett hus av trä.

Säger man ordet betong så tänker många direkt på något typ av miljonprogram i en förort utanför Stockholm och drar därför öronen åt sig. Det ska man inte göra. Faktum är nämligen att betong är ett klart underskattat material att bygga hus av. Rätt företag och rätt typ av ritning kan skapa en riktig drömvilla. Vårt råd: negligera inte betong direkt. Ta åtminstone in dessa faktorer i din bedömning:

Fördelar med att bygga hus i betong

Enklast blir om vi radar upp fördelarna som ett husbygge av betong kan föra med sig. Här är dessa i punkter:

 • Billigt material att bygga med. Väljer man prefabricerad betong så går ett hus väldigt fort att resa. Det är ett hus som är billigare än vad fallet med trä är.
 • Bättre isolering: Ett betonghus isolerar bättre och nä därmed också standarden för Passiv Hus. Det i kombination med att betong andas och lagrar värme gör att energiförlusterna blir väldigt låga. I framtiden så kan du få ett väldigt billigt boende. Kombinera gärna med bergvärme om den möjligheten finns. Vi ska även nämna ljudvolymen. betong isolerar bort nästan allt oljud; det kan vara väldigt bra att veta om du planerar att bygga i Stockholm där volymen ofta är högre än i andra, mindre städer.
 • Bra för miljön: Betong går att återanvända och själva processen vid framställning är även den klimatsmart.
 • Tidigare intäkter: Om du väljer att bygga ett hus i betong så kommer det att börja löna sig från första dagen. Den korta byggtiden i kombination med den goda isoleringen ger dig tidigare intäkter. Ett annat typ av hus tar längre tid innan investeringarna man gjort börjar betala av sig.
 • Minskade risker: Dels så brinner inte betong och det gör att man får en säkrare bostad sett till brandrisken. Dels så är betong inte innehållande några organiska material vilket gör att det inte finns några risker för vatten, fukt eller rötskador.
 • Beständigt: Betong håller hur länge som helst. Att bygga ett hus i betong gör att dina barn och dina barnbarn kan flytta in då de blir vuxna (förutsatt att de vill det naturligtvis).

Vad är gjutasfalt?

18 jun 2018

Gjutasfalt är en smidig asfaltsform som har flera användningsområden. Asfalten är vattentät och mycket åldersbeständig. Den kan därmed användas som tätskikt på flera olika ställen samt vid beläggningsarbeten i det fall som extra höga krav ställs på hållbarhet, vattentäthet och varaktighet. 

Materialet är främst uppbyggt av bitumen samt med tillsatser av stenmaterial, polymerer, sand och ibland finmakadam. Detta är däremot grunden. Därtill kan tillsatser av olika ämnen skapa unika egenskaper på den gjutasfalt som används. Det är en av de riktigt stora fördelarna med just gjutasfalt. Möjligheterna att anpassa, ändra och skapa nya funktioner. 

Två typer

Idag finns det framförallt två olika grundtyper av gjutasfalt. Det är asfaltsmix samt gjutasfaltsbeläggning. De har något olika egenskaper vilket även betyder att asfalten används till olika funktioner. Bägge dessa asfaltssorter är däremot godkända att använda enligt de regler som är uppsatta av Trafikverket. 

Utläggning

När gjutasfalt ska appliceras håller den en temperatur kring 200 till 220 grader. Den kommer då att uppträda som nästintill en plastisk massa och är trögflytande. Detta gör att den även är lätt att forma utifrån hur man vill få ut massan över det områden den ska appliceras på. 

En stor fördel är att asfalten inte behöver utsättas för komprimering efter att den lagts ut. Det betyder alltså att den klassiska välten, som många förknippar med asfaltsläggning, inte behöver användas. När asfalten har kylts av kan den helt enkelt börja användas. 

Tillverkning och transport 

Tillverkningen av gjutasfalt sker i asfaltsverk som är speciellt tillverkade för att skapa gjutasfalt, gjutasfaltsverk. När massan är färdig transporteras den ut till kunden i en transportkokare. Därefter appliceras den sakta samtidigt som omrörning och uppvärmning ser till att massan håller korrekt temperatur för att hantering och applicering ska gå så smidigt som möjligt. 

Läs mer – Gafs

GAFS är förkortningen för ”Gjutasfaltsföreningen i Sverige” vilket är Sveriges intresseorganisation för företagen inom denna bransch. De hjälper sina medlemmar i specifika frågor samt jobbar aktivt för att bredda kunskapen om gjutasfalt vilket därmed gynnar företagen i längden. 

På gafs.se går det att läsa mer om föreningen och dess arbete. Här går det även att läsa en rad artiklar om gjutasfalt och lite kring de forskningsprojekt som genomförs för att förbättra materialet och hitta nya användningsområden. Via hemsidan går det även att se vilka företag i Sverige om är medlemmar. 

Gafs säljer alltså inte gjutasfalt utan är enbart en intresseorganisation för de som säljer och applicerar materialet. 

← Äldre inlägg