Vad innebär dolda fel i hus?

Det finns olika exempel på dolda fel som kan upptäckas i ett hus. Läs vidare här nedan för att lära dig mer kring just detta och vad det innebär med dolda fel.

Först och främst kan vi reda ut vad ett dolt fel är. Dolda fel är sådant som upptäcks i ett hus eller en fastighet efter att du har köpt den. Det är alltså fel som redan från början fanns där, innan du köpte huset, men som inte kunde upptäckas i besiktningen av huset. Vid en försäljning av en bostad görs alltid en besiktning av en certifierad besiktningsman. Där kan det upptäckas fel och brister med bostaden som försäljaren är skyldig att åtgärda. Dolda fel är alltså ingenting som upptäcks vid en besiktning utan är sådant som inte syns, därav namnet dolt.

Olika exempel på dolda fel i hus

Det mesta som inte är som det ska med ett hus brukar kunna upptäckas vid en besiktning. Men inte riktigt allt. Det finns lite olika exempel på dolda fel som kan upptäckas. Ett sådant kan vara i badrum eller andra våtutrymmen i huset där man har satt in saker och ting på fel sätt, som tätskikt till exempel. Detta kan senare ge upphov till skador såsom fukt och mögel och räknas då som ett dolt fel eftersom felet i badrummet fanns redan från början. Det kan också handla om en dränering som har blivit utförd på fel sätt som senare ställer till det på olika sätt. Om du vill läsa mer om att hitta dolda fel i hus så kan du läsa vidare här: www.doldafelhus.se

24 Mar 2022