Vad gör en markentreprenör i Stockholm?

Vill du bli en markentreprenör med Stockholm eller kanske hela Sverige som arbetsfält? Har du ett behov att få en markentreprenad utförd i Stockholm eller närliggande områden? Läs här.

En markentreprenör gör samma saker oavsett var i landet de finns. Man skulle kunna säga att de tar hand om allt som har med mark och utemiljö att göra. Undantaget är själva trädgården. De gräver, schaktar, dränerar, fixar diken och ibland utför de sprängarbeten för att ta sig igenom ett berg eller en grund. Marken som ska anläggas kan vara olika beroende på var i Sverige man befinner sig. I Stockholm är det ju aldrig fråga om några fjällberg där det ska projekteras och anläggas. Det kan däremot vara fråga om ett kulturlandskap som ska göras i ordning. En markentreprenör har hand om allt från början till slut när det gäller till exempel en anläggning som ska planeras och prepareras. Efter planeringen ska marken brytas, grunder schaktas ut och byggnader uppföras. Det är ett stort och omfattande arbete med flera aktörer inblandade.

Vad är en entreprenör?

Begreppet entreprenör kommer ursprungligen från Frankrike. Här användes det under medeltiden för att beskriva hur en befälhavare hade makten och ledde en grupp med legosoldater. Befälhavaren kallades helt enkelt för entreprenör. Beteckningen entreprenör i dagens samhälle står för personer som har förmåga att vända en trend eller se till att saker och ting förändras. De är fenomenala på att skapa en ny riktning. En av deras kvalitéer är förmågan att se helhet och binda ihop alla delarna. De kan på kort tid identifiera möjligheter och sedan skapar de fram resurser för att ta tillvara på dessa möjligheter. Det handlar mer om att skapa struktur än att driva företag till framgång. En entreprenör drar igång allt och andra personer färdigställer och håller igång det. Dyker det upp svåra situationer eller akuta ärenden hittar entreprenören direkt en ny riktning för att rädda upp det hela.

Att välja utbildning

Vill man arbeta med markanläggning eller entreprenad kan man gå naturvårdsprogrammet trädgård, med inriktning mark och entreprenad. Man får till exempel lära sig att köra arbetsmaskiner såsom last- och grävmaskiner. Man bygger trappor, trädgårdar, sten-och plattanläggningar. I utbildningen ingår även kunskap om rör och ledningsarbeten. Dessutom får man lära sig mycket om växter och deras miljöer. Som markentreprenör kan det förekomma arbeten ute i skog och mark. Det kan även röra sig om små uppdrag och mindre omfattande arbete. Vi rekommenderar att läsa vidare på: https://www.markentreprenadstockholm.se/

2 Apr 2020