Vad finns det för olika isoleringsmaterial

Utbudet av olika isoleringsmaterial är stort, och de olika materialens lämplighet för olika delar av ett hus skiljer sig åt ganska mycket. Det de alla har gemensamt är att de hjälper dig att hålla värmen inne i huset. Så vad finns det för olika isoleringsmaterial? Följande är en liten guide som beskriver användningsområden för de fem vanligaste isoleringsmaterialen.

Var noga med att följa anvisningar

Isoleringsmaterial kan bestå av lösull som sprutas in i väggar och i vindsutrymmen, isolermattor som rullas ut på bjälklag eller isolerskivor som skruvas fast i tak och grunder. En del material ska kombineras med tätskikt och luftspalt, i andra fall är det viktigt att materialet ”andas”. Det finns både material som bör hanteras av en fackman och material som är lämpligt för att själv arbeta med. Gemensamt för alla isoleringsmaterial är att det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar för respektive produkt.

Byggritning med miniatyrhus där leksaksgubbar arbetar

Mineralull är billig och praktisk

Mineralull är ett oorganiskt isolermaterial som består av smält glas eller sten som har spunnits till trådar, eller ”ull”, och limmats ihop med fenolformaldehyd. Materialet är relativt billigt och förekommer i form av lösull, mattor och skivor. Glasullen används främst i väggar, tak och bjälklag medan stenullen tål högre belastning och används oftare som markisolering samt i betongelement och putsade väggar. De olika komponenterna innebär ungefär likvärdigt skydd mot buller och brand, men ur brandskyddssynpunkt anses stenull vara säkrast. Isoleringsförmågan är hög och materialet kan lätt skäras till, men mineralullen kan inte avge fukt, särskilt inte bakom en fuktspärr. Man måste ha på sig skyddsutrustning i form av handskar och ansiktsmask när man hanterar materialet, det klassas som farligt avfall och går tyvärr inte att återvinna.

Träfiber/cellulosafiber är mest miljövänligt

Skivor av träfiber och cellulosafiber består av barrträdsfibrer som bakats ihop med nedbrytbar polyetylen och förekommer även i form av granulat som inte innehåller polyetylen. De är de vanligaste organiska isolermaterialen och fungerar bra t.ex. när ett äldre hus ska energirenoveras. Materialen används så gott som överallt, ofta i vindbjälklag, tak och väggar, dock aldrig till markisolering. En av fördelarna med trä- och cellulosafiber är att materialen i de flesta fall helt kan brytas ner i naturen. Ibland innehåller det dock en stor mängd kemiska tillsatser och är inte lika miljövänligt. En annan fördel är att materialet tillåter huset att andas, risken för fuktproblem är låg och granulatet packar sig lätt. Trä- och cellulosafiber går inte att använda i skalmurar eller på ytterväggar i murade hus, och ur brandsäkerhetssynpunkt är det mindre säkert än andra isolermaterial. Det är också lite dyrare än mineralull.

Cellplast/Polystyren håller för högt tryck

Cellplast består av polystyren, som antingen expanderats (EPS) eller extruderats (XPS). Materialet förekommer i form av skivor med innesluten luft och det är lätt att hantera eftersom man skruvar fast skivorna bit för bit i konstruktionen. Cellplasten är generellt stabil och används främst i fasader, grunder och yttertak. Den sort som tål allra högst tryckbelastning är XPS-skivor. En annan fördel med cellplast är att isolerförmågan är hög och materialet är inte känsligt för fukt och mögel. Nackdelarna är att det är oljebaserat och alltså inte särskilt miljövänligt, det är inte tåligt ur brandsäkerhetssynpunkt och materialet är jämförelsevis dyrt.

Lättklinker kallas även för Leca

Lättklinker eller leca tillverkas av kalkfattig lera som blandas med sand och vatten. Materialet fungerar både som byggmaterial och isolering. Det förekommer dels i form av lösfyllning (lecakulor) och dels som gjutna lättklinker- eller lecablock med iblandad cement. Den lösa fyllningen använder man främst i grunder. Blocken används till alla sorters väggar. Lättklinker håller för tryck och isolerar bra ur både värme- och ljudsynpunkt, dock något sämre isolervärde än en del andra isolermaterial och tillverkningen är energikrävande.

Perlit är brandsäkert

Perlit är ett vulkaniskt material och värms upp tills det poppar som popcorn fast mindre, ungefär som riskorn. Perlit används i skalmurar och kan inte brinna, sjunka eller angripas av fukt samt är mycket enkelt att hantera. Nackdelar är att tillverkningen är energikrävande och de pyttesmåkornen kan försvinna ut genom hål och springor.

Mer info om isolering hittar du på https://www.isoleringstockholm.nu/

20 Feb 2020