Vad är gjutasfalt?

Gjutasfalt är en smidig asfaltsform som har flera användningsområden. Asfalten är vattentät och mycket åldersbeständig. Den kan därmed användas som tätskikt på flera olika ställen samt vid beläggningsarbeten i det fall som extra höga krav ställs på hållbarhet, vattentäthet och varaktighet. 

Materialet är främst uppbyggt av bitumen samt med tillsatser av stenmaterial, polymerer, sand och ibland finmakadam. Detta är däremot grunden. Därtill kan tillsatser av olika ämnen skapa unika egenskaper på den gjutasfalt som används. Det är en av de riktigt stora fördelarna med just gjutasfalt. Möjligheterna att anpassa, ändra och skapa nya funktioner. 

Två typer

Idag finns det framförallt två olika grundtyper av gjutasfalt. Det är asfaltsmix samt gjutasfaltsbeläggning. De har något olika egenskaper vilket även betyder att asfalten används till olika funktioner. Bägge dessa asfaltssorter är däremot godkända att använda enligt de regler som är uppsatta av Trafikverket. 

Utläggning

När gjutasfalt ska appliceras håller den en temperatur kring 200 till 220 grader. Den kommer då att uppträda som nästintill en plastisk massa och är trögflytande. Detta gör att den även är lätt att forma utifrån hur man vill få ut massan över det områden den ska appliceras på. 

En stor fördel är att asfalten inte behöver utsättas för komprimering efter att den lagts ut. Det betyder alltså att den klassiska välten, som många förknippar med asfaltsläggning, inte behöver användas. När asfalten har kylts av kan den helt enkelt börja användas. 

Tillverkning och transport 

Tillverkningen av gjutasfalt sker i asfaltsverk som är speciellt tillverkade för att skapa gjutasfalt, gjutasfaltsverk. När massan är färdig transporteras den ut till kunden i en transportkokare. Därefter appliceras den sakta samtidigt som omrörning och uppvärmning ser till att massan håller korrekt temperatur för att hantering och applicering ska gå så smidigt som möjligt. 

Läs mer – Gafs

GAFS är förkortningen för ”Gjutasfaltsföreningen i Sverige” vilket är Sveriges intresseorganisation för företagen inom denna bransch. De hjälper sina medlemmar i specifika frågor samt jobbar aktivt för att bredda kunskapen om gjutasfalt vilket därmed gynnar företagen i längden. 

På gafs.se går det att läsa mer om föreningen och dess arbete. Här går det även att läsa en rad artiklar om gjutasfalt och lite kring de forskningsprojekt som genomförs för att förbättra materialet och hitta nya användningsområden. Via hemsidan går det även att se vilka företag i Sverige om är medlemmar. 

Gafs säljer alltså inte gjutasfalt utan är enbart en intresseorganisation för de som säljer och applicerar materialet. 

18 Jun 2018