Tre kända betongarbeten

Från Stockholm, till Rom, till Dubai. Betongarbeten har förekommit sedan tusentals år tillbaka. Redan 500 år före Kristus började etrusker, i det som är dagens Italien, att bygga strukturer med hjälp av betong. Efter detta skulle materialet komma att få en storhetstid som varade i många hundra år. Betongens återkomst noteras till 1700-talet, och det har sedan dess gjorts väldigt många betongarbeten runt om i världen. Men vilka är egentligen de mest kända?

Pantheon i Rom

Pantheon i Rom tar en självklar plats på den här listan. Den invigdes redan på 600-talet, då som kyrka, och har stått kvar på sin plats vid Piazza della Rotonda sedan dess. Under antiken fungerade byggnaden som en helgedom åt samtliga gudar, men har på senare tid snarare kommit att bli ett minnestempel över framstående italienska personer. Fortfarande är Pantheon dock en kyrka där gudstjänster hålls. Betongen som användes då skiljer sig från den man använder vid betongarbeten idag. Idag tillsätter man till exempel restprodukter från industrin, något som knappast förekom vid den här tiden.

Burj Khalifa

Det var inte särskilt länge sedan Burj Khalifa byggdes, men den är redan en av världens mest kända byggnader. Främst har den gjort sig ett namn eftersom den är den högsta byggnaden i världen, med sina 828 meter. Med råge slog den tidigare högsta byggnaden, Taipei 101, som hade en totalhöjd på 509 meter.

Burj Khalifa är till i huvudsak byggd i armerad betong, vilket orsakade en del problem under byggprocessen. Det största problemet var att det inte går att pumpa högre än ca 450 meter med hjälp av en pump. Man var därför tvungen att sätta upp ytterligare en pump i byggnaden, för att på så vis komma upp till nästan 600 meters höjd. Under byggnationen väcktes en hel del kritik mot de förhållanden den inhyrda asiatiska personalen arbetade under.

Miljonprogramsområden i Stockholm

Visst är dessa betongarbeten i Stockholm kanske inte klass med Pantheon i Rom, men klart är att de åtminstone är välkända för oss som bor i Sverige. Beslutet kring dessa fattades i riksdagen i Stockholm under 50-talet, när man beslutade sig för att råda bot på trångboddhet och att höja levnadsstandarden. I decennier har dessa bostadshus varit, och är till stor del fortfarande, en slags symbol för välfärdssamhället. Det ska tilläggas att det dock inte bara är i Stockholm dessa betongarbeten finns. De finns också till exempel i Malmö och i Göteborg. Miljonprogramsområden har under den tid de stått på sin plats fått ta emot en hel del kritik – många anser helt enkelt att de är väldigt fula. Läs mer om betongarbeten som utförs i Stockholm här.

10 Feb 2018