Stålstomme: slitstark, snygg och rostfri – håller uppe både byggnader och miljö

Att använda stålstomme är att investera i en förnyelsebar produkt som gör det enklare att bygga idrottshallar, lagerlokaler och andra större utrymmen.

På 1500-talet byggde man mestadels med sten, träpålar och stockar. Riktigt så ser det ju inte ut i dag. Både funktion och användning har förändrats sedan Gustav Vasas tid, och det ställer naturligtvis andra krav på de material som används numera. En idrottshall av sten eller stockar blir alltför svår att underhålla.

Även moderna byggnader måste självfallet underhållas, och till slut måste de kanske även förnyas. Då blir det smidigare med beståndsdelar av lång livslängd som man kan få både transporterade och monterade på plats av leverantören. Det blir billigare i längden också, och miljövänligare. Byggfirmor gör därför klokt i att välja stålstommemodellen.

Hellre en stålstomme i handen än tio tallar från skogen

Låt träden stå kvar. En stålstomme är inte tillnärmelsevis lika svårhanterlig som de tio tallarna. Dessutom utvecklas stålet ständigt till nya material med varierande egenskaper, helt enkelt nya stålsorter. Det finns alltså en god chans att hitta ett stål som passar. Lika lätt är det inte att välja ut vilka tallar som är lämpliga för ett specifikt projekt. I båda fallen fordras emellertid kunskap.

Av den orsaken behövs expertis. Med hjälp av deras kunskap om konstruktioner och material skapar man nya produkter, på alla sätt hållbara, som fungerar för moderna byggprojekt. Det är erfarenhet och teknik som skapar förutsättningarna. Sedan får Gustav Vasa säga vad han vill om gammalt beprövat byggmaterial som trä och sten.

23 Aug 2022