Samverkansbalkar för en starkare konstruktion

När du står inför uppgiften att bygga exempelvis ett nytt lager är en solid stomme av yttersta vikt. För att uppnå en enhetlig och högkvalitativ lösning är det bäst att beställa alla nödvändiga komponenter från samma leverantör. Du kan även komplettera ditt köp med individuella samverkansbalkar.

Både pelare och balkar har bärande funktioner i konstruktionen. Balkarna placeras horisontellt och spelar en viktig roll i att stödja taket. En samverkansbalk är vanligtvis gjuten i betong, vilket gör att materialens egenskaper förstärker varandra. Om du önskar stora och fria ytor är användningen av samverkansbalkar i taket särskilt lämplig. Det är fördelaktigt att beställa både byggnadsstommen och extra balkar från en expertleverantör.

De tar ansvar för helheten

När du anlitar en entreprenadfirma för att till exempel renovera ditt badrum, tar de på sig ansvaret att koordinera alla aspekter. På samma sätt är det med stommen för en mässhall eller annan lokal. Genom att beställa alla komponenter från en och samma leverantör, tar de också på sig ansvaret att säkerställa att alla delar passar ihop och att funktionen blir så optimal som möjligt.

En konstruktion består av många olika delar och det finns också balkar med olika egenskaper. Vid en närmare titt på balken i snitt kan man se att den kan böja sig vid en viss belastning. Duktiga ingenjörer beräknar hur mycket varje balk klarar av och ser till att den inte överbelastas och går sönder. Samverkansbalkar hjälper till att ge extra stöd.

Låt leverantören vara med och beräkna allt material så tidigt som möjligt i planeringsprocessen för att öka chanserna till en verkligt perfekt slutresultat. Du kommer att få en konstruktion som ser ut precis som du önskar, samtidigt som de bärande delarna håller sin funktion.

23 Jul 2023