Sämre ventilation skapar ohälsa

Ventilationen är ofta en eftersatt fråga som ständigt får stå tillbaka till förmån för andra investeringar. Det är trevligare att bygga ett nytt uterum än vad det är att ta kostnaden för ett nytt ventilationssystem. Det senare är dock ofta betydligt mer nödvändigt. Som villaägare så omfattas man inte av några krav på att ha god ventilation i hemmet, men det handlar ändå om en så pass viktig fråga att man bör se över det nuvarande ventilationssystemet för en kontroll. Om inte så riskerar man att bli sjuk.

Dålig ventilation kan leda till ständiga förkylningar, till astma och allergier; dessutom så kan det innebära fukt- och mögelskador på huskroppen och i exempelvis källaren och på vinden. Utöver detta så vet också de flesta hur pass dåligt våra hjärnor fungerar i lokaler med sämre luftflöden; vi blir trötta, vi blir arga, vi kan inte koncentrera oss och vi presterar som en följd av detta också betydligt sämre. Hur din ventilation fungerar påverkar din hälsa och din vardag. Hur mår du och din familj egentligen? Boka in en kontroll av en ventilationsfirma.

OVK besiktning måste göras i fastigheter

Som villaägare så har man bollen i egna händer och kan själv välja om man vill kontrollera sitt ventilationssystem eller inte. Det har man inte som fastighetsägare och hyresvärd. faktum är att man måste genomföra en OVK besiktning i alla fastigheter, lokaler och byggnader i Sverige - detta enligt lag. 1991 så klubbade nämligen vår Riksdag igenom ett beslut som skulle göra ventilationen i Sverige bättre; frågan var så eftersatt och ventilationen så pass katastrofal att det krävdes en sådan drastisk åtgärd.

En OVK besiktning innebär att ventilationssystem kontrolleras grundligt och enligt konstens alla regler av en professionell firma inom ventilation. Protokollet som förs ska skickas till kommunen - Byggnadsnämnden - och det andra exemplaret ska fastighetsägaren själv behålla.

Skulle ventilationssystemet visa brister - exempelvis genom att det inte stämmer överens med gällande föreskrifter - så kommer fastighetsägaren att få en viss tid på sig att åtgärda detta. Om detta inte skulle ske så får man också ett vite som måste betalas. Det är således en väldigt viktig fråga som varje BRF, fastighetsägare och hyresvärd inte har råd att negligera.

Skolor och förskolor är extra viktiga

Av naturliga skäl så finns det områden som ska prioriteras extra mycket i frågan om ventilation. Vi har svårt att koncentrera oss om luften står stilla, vi tappar fokus, blir irriterade och vi har svårt att lära- och ta till oss ny information. Det gör att förskolor och skolor ska ha högsta prioritet och att man egentligen borde intensifiera intervallen för en OVK besiktning i dessa lokaler.

Ventilationen påverkas dessutom av hur många som vistas samtidigt i ett rum - det gör att en extra elev kan påverka ganska rejält. Den här frågan kan kopplas till sämre betyg och sämre skolresultat. Därför måste man också ta den på det allvar den förtjänar.

26 Oct 2018