Så kan nya lagerlådor spara tid och pengar åt ditt företag

Lagerlådor av modernt utförande kan förbättra hela verkstadens arbetsordning. Vilket i sin tur kan spara en hel del pengar för dig som äger företaget.

Hur ser det ut i verkstaden där du är chef? Förvarar ni ert material i gamla plastbackar från sjuttiotalet, staplade från golv till tak? I så fall är det dags för en modernisering. I dag bör varje företag med självaktning ge sina verkstadsarbetare goda ergonomiska förutsättningar för att utföra sina jobb. Och då kan nya lagerlådor vara en bra bit på väg i det förbättringsarbetet.

Att satsa på ett genomtänkt system för hur ni förvarar arbetsmaterial, verktyg och dylikt kan nämligen förbättra arbetsmiljön på ett märkbart sätt. I gamla tider kanske en verkstad förvarade sina saker lite hur som helst, men då var det också svårt att både hitta och komma åt viktig utrustning. Något som hade negativa effekter både på arbetarna och på deras arbetsresultat.

Därför ska du se över verkstadens lagerlådor

Att köpa nya lagerlådor till verkstaden kanske låter som en relativt oviktig investering. Men i själva verket kan väl anpassade lagerlådor och lagerhållningssystem göra att hela arbetsordningen förbättras, vilket i sin tur leder till förkortade produktionstider. Och mindre förslitningsskador på de som utför arbetet, vilket är nog så viktigt för att hålla produktionen igång.

Så om du inte varit nere på golvet i verkstaden på ett tag, ta ett kliv ned och se över hur ni förvarar era saker. Kanske finns det rum för förbättring.

13 May 2022