Så kan man bygga attraktiva innergårdar

Många innergårdar i våra BRF:er landet runt ser alldeles för tråkiga ut. Det är inte är lätt att göra dem attraktiva så att de boende och deras barn får lust att ge sig ut på innergården och umgås. För att göra en innergård attraktiv, gäller det att tänka lite på samma sätt som man tänker när man inreder ett rum. Inredare är experter på att se vad man kan göra med ett rum och skapa rummet till en plats för social samvaro mellan människor. Det gäller att man förstår hur människor beter sig när de vill sitta ner.

Innergård för social samvaro

För att de boende ska känna för att sätta sig och umgås på en innergård gäller det att skapa ytor där man kan placera bord och stolar. Att bara lägga sten på en innergård, ger inte den känslan. Däremot gäller det att förena både rena och släta ytor där man kan placera bord och stolar med gräsmattor och rabatter med fina växtligheter. Förslagsvis kan man placera grillplatser i närheten av matborden och stolarna, som bjuder in till gemenskap och ger de boende chansen att grilla utomhus och sedan sätta och sig och äta.

Innergård för barnlek

Vill man skapa en innergård för barnen i ett bostadsområde, gäller det för det första att placera ut gungställningar, klätterställningar och sådant som barn gärna klättrar på eller under. För det andra, och kanske det viktigaste, gäller det att bygga ett underlag som är säkert för barnen, med tillräckligt mjukt underlag som inte skadar barnen om de skulle ramla ur klätterställningarna.

Innergård för ungdomar som vill umgås

Vill man i stället skapa en innergård för ungdomar där de vill sätta sig och umgås, kan man ställa några bänkar med bord och grillplats under tak. Det bör vara platser som bjuder in till att sätta sig. De flesta ungdomar vill inte sitta vid bord, utan det räcker med några bänkar som är vända mot varandra. I mitten kan man placera en säker grillplats och sopkorgar runt om. De unga tenderar att inte orka slänga skräpet om det ska slängas på långa vägar från de plats de unga befinner sig på. Även här krävs det plana ytor, blandat med gräsmatta och växtligheter, här rekommenderar vi att plantera fruktträd och bärbuskar då ungdomar behöver mycket vitamin och sällan gillar grönsaker men kan gärna äta frukt och bär.

Behöver du veta mer om hur man kan anlägga en attrakti innergård kan man läsa mer här.

22 Aug 2018