Rörinspektion i Stockholm

Om du är orolig för läckage eller stopp i dina avloppsledningar, kan du beställa rörinspektion i Stockholm. Du får dokumentation och förslag till åtgärder.

Oavsett om du bor i egen villa eller äger ett större fastighetsbestånd, kan du behöva kolla dina avloppsrör och deras status. I äldre hus kan delar av rören ha korroderat. I värsta fall kan det bli aktuellt med stambyte, men relining är en något enklare och mindre kostsam lösning.

Vid en rörinspektion går helt enkelt ett specialistföretag in med kamera och filmar avloppssystemets olika delar. Via kameran konstateras om det finns slitage i rören eller om det finns tendens till slambildning och stopp. Kamerans iakttagelser dokumenteras och du får förslag till vilka åtgärder som kan vidtas.

Motiv för rörinspektion

Ibland görs rörinspektion i en akut situation. Du har fått läckage eller stopp i avloppet. För att hitta felet anlitar du rörinspektion i Stockholm, Vid försäljning av en fastighet, kan det bli aktuellt att kartlägga eventuella dolda fel. Både som köpare och säljare kan du då känna trygghet. Om du låtit göra renovering av avloppen med stambyte eller relining, kan det vara klokt med kontroll av att arbetet utförts korrekt. Du beställer helt enkelt en inspektion av tredje part.

Markledning i ett avloppssystem är ett specifikt problem. Vatten kan både läcka in och ut, vilket ibland kan ge reningsverken onödigt mycket vatten att rena. Sprickor kan finnas och rötter kan ha kommit in i skarvar. För denna typ av inspektion används en särskild kameravagn som är fjärrmanövrerad. Låt detta företag inspekterar rören vid behov: rörinspektionstockholm.se

20 Aug 2022