Relining i Stockholm löser problemet

Det finns ibland väldigt enkla lösningar på väldigt besvärliga problem och relining i Stockholm är just en sådan enkel lösning där man istället för stambyte i fastigheter gör rörinfodring.

Även om ett rörsystem verkar så solitt, så behöver de flesta rör bytas efter ungefär trettio år. Det är ett förfärligt jobb att göra ett stambyte i en fastighet eftersom det påverkar alla som bor där. Ofta blir man tvungen att utrymma alla lägenheter och arbetet kan pågå i veckor innan allt är klart. Stambyte är inget man ser fram emot, med andra ord.

Men som tur är så finns det sätt att göra arbetet med nya moderna metoder. Det finns företag som gör det som kallas relining i Stockholm. Istället för att byta ut alla rör så gör man ren dom. Sedan gör man en ny beläggning på insidan, och röret är som nytt.

Relining i går fort att göra och garanti i femtio år ingår

För att kunna avgöra i vilket skick rören är så börjar man arbetet med att filma inuti de gamla rören. Då ser man i vilket skick de är, och man ser om något behöver lagas eller bytas ut. Därefter läggs det nya skyddande höljet inuti rören. När detta torkat är allt klart för att användas igen.

Den dokumentation som man gör före, under och efter en relining sparas sedan av företaget som gjort arbetet. Skulle det ändå uppstå någon vattenläcka i framtiden, så kan man visa försäkringsbolaget att arbetet är rätt och bra gjort.

18 Nov 2021