När du vill ha ett större hem

Har ni blivit fler i familjen? Oberoende om ni har blivit fler eller om ni har fått ändrade behov, till exempel om någon har börjat arbeta hemifrån, eller ungarna har vuxit upp och har behov av andra slags rum, kanske för sin hobby, spel eller för umgänge på annat sätt än förut kan man ibland behöva få ett större hus med större yta att breda ut sig på. Är det så att man vill ha en större villa finns det i princip två olika sätt att bygga ut den på. Här går vi igenom de olika sätten och kostnader för dem båda.

Bygga en våning på enplanvillan

Det allra mest kostsamma sättet att bygga ut villan på är att bygga till en våning på den befintliga villan. Antingen om man har en enplansvilla och vill bygga uppåt höjden. Detta är ibland det enda sättet om man bor i ett tätbebyggt område. Då kanske det inte finns andra möjligheter att bygga ut, om grannarnas hus står nära. Det som i princip bhöver seke är att man lyfter taket, bygger till en våning och på det sättet kan man alltså få en dubbelt så stor bostadsyta. Man kan även endast bygga till genom att inreda den vind man har. Då kanske det är svårt att dubblera bostadsytan. Däremot kan man få ett till rum på 40-50 kvadratmeter om man har en rymlig vind. Här räknar vi med det lägsta priset som lär vara på 10.000-25.000 kronor per kvadratmeter. Men du kan gott och vl räkna med minst 30.000-50.000 kronor per kvadratmeter med Rot-advraget inberäknat.

Bygga ut villan med en tillbyggnad

Att bygga ut huset med en tillbyggnad skiljer sig åt relativt mycket beroende på vad i landet som du bor. Priserna i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger högst i hela landet. I Stockholm som har de högsta priserna per kvadratmeter ligger priset på minst 30.000-60.000 kronor per kvadratmeter, och då är inte hantverkarkostnaderna medräknade. Med arbetskostnadenar kan det mycket väl skena iväg 100.000-150.000 kronor per kvadratmeter i Stockholmstrakten, men även i Göteborg och Malmö kan priset ligga där omkring om det är i ett attraktivt villaområde som man bor i och vill byga ut sin villa inom.

Bygga själv eller anlita en byggfirma

När man sedan har budgeterat för tillbyggnaden, kommer man sedan till att fatta nästa beslut, och det är om man ska bygga själv, eller anlita en firma som gör allt detta. Då kan man vinna på att bygga själv, om man är van vid att renovera och bygga själv. Du vinner nästan 100.000 kronor på att bygga själv. Om du vet med dig att det inte skulle bli så bra, är det bättre att anltia en professionellt byggfirma för tillbyggnaden. Läs mer om det här.

5 Nov 2018