När du ska gjuta en ny husgrund

Ska du göra en husgrund för en utbyggnad eller ett nytt hus? Att gjuta i betong är inte alls svårt, bara man vet vad man gör. Det gäller ju det mesta här i världen. Många tänker trots det att det är så mycket svårare än vad det är att gjuta en grund. Det huvudsakliga är att du är noggrann och har kunskap om marken och kan bedöma den, och hur jord fungerar. Den bästa grunden är den som du gräver och sedan gjuter.

Anlita proffs på bergsprängningar

Är du det minsta osäker bör du fråga ett företag som arbetar med bergsprängningar. Du behöver få ett omdöme om det område som du tänker bygga ditt hus på. Låter du stenar ligga kvar till exempel kan du få en rörlig husgrund, vilket ingen vill ha. Du behöver få bort allt som kan få huset att röra på sig. Trots det rör sig marken mer än vi tror. Även i Sverige har vi jordbävningar, men i så små proportioner så att vi inte känner av dem.

Gör en geoteknisk undersökning av marken innan

Ska du vara på den säkra sidan bör du alltså låta ett företag komma ut och bedöma marken där du har tänkt bygga ut, eller bygga nytt, på så sätt får du veta hur stor risken är att något rör sig. Stenar som ligger långt under marken flyttar på sig. Vill du veta om ett företag som kan detta kan du fortsätta läsa här: .

Att spränga själv är inte att rekommendera. Det krävs många års erfarenhet för att någon ska våga sig på att spränga stenar eller berg. Det är sällan man har de maskiner som krävs vid en bergsprängning.

Använda de rätta maskinerna

En sådan maskin är en borr. Man börjar alltid med att borra i grunden där man ska spränga. Sedan spränger man berget i olika styrka, beroende på vad det är man vill åstadkomma. Efter det bör man säkra berget så att det inte spricker mer än det man vill åstadkomma. Man bygger då en bergförstärkning. Om man inte behöver en så stor sprängning kan man i stället spräcka berget som är en mycket mindre sprängning. Då utför man det utan att omgivningen vibrerar. Det gör man om man till exempel har hus som ligger nära och som inte mår bra av vibrationerna. Det ger en liten effekt på närliggande objekt.

Nu kan du börja med grunden

När väl berget, eller stenarna är borta kan du sedan fortsätta att gjuta grunden och bygga. Man kan bygga en grund på lite olika sätt; antingen med en platta på marken med isolerade kantelement, en krypgrund med isolerade kantelement, eller en plintgrund, vilket gäller om du bygger på berg, eller så kan du välja en Leca grund för ditt hus. Att bygga grund med en gjuten platta är det vanligaste sättet att bygga grunder på. Kanske för att det är det billigaste sättet att bygga en grund på. Har man en platt mark som man kan bygga huset på, är det ett bra sätt.

Olika sorters grunder

En krypgrund har tidigare gett en del fuktproblem, men med nyare modernare material kan man göra isolerade krypgrunder. Att bygga med plintgrund är inte att rekommendera, om det inte är fråga om ett mindre hus. Är det ett hus som inte kan byggas på annat sätt än på berg, bör man lägga grunden till huset med hjälp av plintgrund. Ett alternativ till en grund på bergig tomt är att lägga en lecagrund. Det är tidskrävande, och det är inte lika isolerande sätt att bygga gen grund på som en gjuten platta, men i viss fall är det inte möjligt. Då är en lecagrund ett alternativ.

Välj en erfaren bergsprängare

I Stockholm finns det några företag som är erfarna bergssprängare. Anlita någon som har goda referenser och som har den erfarenhet och säkerhetstänk som behövs för denna typ av arbete. Läs mer här om vill du anlita ett bra företag som är duktiga och trygga på bergsprängning i Stockholm.

2 Mar 2018