Mer boyta i Stockholm med attefallshus

Om du är en av dem som startat hemmakontor i villan i Stockholm har du kanske märkt hur det inverkat på boytan. Med ett attefallshus löser du problemet.

Fler och fler har på senare tid börjat starta hemmakontor i sina villor i Stockholm. Med ökad digitalisering har möjligheten att arbeta hemifrån blivit större, vilket många nyttjat. Att arbeta hemifrån har sina fördelar. Den främsta är att mer tid frigörs när man slipper pendla till arbetet.

Några negativa aspekter kan dock vara att det nyinrättade hemmakontoret tar av den totala boytan. Det kan också vara svårt att avgränsa privatliv från arbetsliv när de båda ytorna går in i varandra. Om det är något du känner igen dig i kanske du har försökt lösa det med exempelvis vikväggar eller draperier, vilket kan fungera tillfälligt, men inte i längden.

Inrym ditt hemmakontor i ett attefallshus

En bättre och mer långsiktig lösning är att bygga ett attefallshus att inrymma hemmakontoret i. Med en sådan lösning kan du bekvämt fortsätta arbeta på hemmaplan, men mer avskilt och utan att inverka på boytan. Ett attefallshus i nära anslutning till hemmet sparar på boytan, och de familjerelationer som det tidigare hemmakontoret möjligtvis inverkat negativt på.

Att bygga ett attefallshus i Stockholm behöver inte vara krångligt eller tidskrävande alls. För komplementbyggnader på upp till 30 kvadratmeter behöver man inte ansöka om bygglov. Dessa byggnader levereras dessutom nyckelfärdiga så att de snabbt och smidigt ska kunna komma på plats och vara färdiga att nyttja.

25 Aug 2022