Marksanering - rätt företag gör skillnad

Att Sverige är ett industriellt land har skapat vår välfärd. Baksidan av medaljen är att de industrier som en gång fanns sällan hade några högre krav på sig vad gäller miljö. Det är ett faktum som kan visa sig idag. Du kanske köper en tomt som ligger i närheten av en tidigare fabrik och detta kan i sin tur leda till att marken i fråga är kontaminerad. En katastrof? Inte om du anlitar ett företag för en marksanering.

En marksanering kan göra marken och tomten säker att bygga på igen. Om en sådan inte sker så kommer man som husägare att exponeras för risker. Att se exempelvis sina barn leka på en gård vars mark är full av gifter, metaller, fenoler, dioxiner eller bekämpningsmedel - ett axplock av vad som brukar saneras bort över hela Sverige - är helt enkelt inte ett bra alternativ. Genom en marksanering så får man en trygghet och kan i lugn och ro påbörja byggnationen av sitt framtida drömhus.

Marksanering - slutbesiktning och uppföljning viktigt

Det viktiga i sammanhanget är emellertid följande: du måste hitta rätt företag för din marksanering. Det finns inte hur många som helst i vårt land och ett råd är att tänka mer nationellt än lokalt i denna fråga. Har du turen att det finns ett lokalt företag som erbjuder en marksanering så är det bara att lyfta på hatten. Om inte - ja, då kommer du att få kontakta och anlita ett företag från någon annan del av Sverige. Det kostar givetvis lite mer, men vad är egentligen alternativet?

Det viktiga är att A) en marksanering blir utförd och B) att den sker på rätt sätt. Att företaget du anlitar har certifiering - ISO 9001 och ISO 14001 - och att man kan visa upp en bra referensbank. En annan viktig del i en marksanering och att välja företag handlar om slutbesiktning och uppföljning. Du som markägare ska veta att alla värden är bra - och att de är det även efter några år.

Marksanering - en aktuell fråga

Att just en marksanering kommit på tapeten under senare år kan härledas till Jönköping. I Jönköping har nämligen ett flertal familjer kommit att hamna i kläm som en följd av att de hus som familjer i fråga har byggt är uppresta på en mark som visat sig vara förgiftad. I området låg nämligen tidigare ett tvätteri som misskött sitt miljöansvar. Marken är helt enkelt förgiftad och så till den milda grad att många vill jämföra den med Tjernobyl. Sex familjer i Jönköping sitter alltså fast i en rävsax: husen är, av förklarliga skäl, omöjliga att sälja vidare och kommunen i fråga vill heller inte köpa ut familjerna.

En bedömning är att en komplett marksanering av detta extrema område skulle ta mellan 5-10 år att utföra. Hade en gedigen undersökning skett innan kommunerna påbörjade försäljningen av tomterna - ja, då hade situationen sett helt annorlunda ut.

Här kan du läsa mer om marksanering: https://www.marksanering.nu/

16 Nov 2021