Kolla upp din ventilation i Stockholm

Hur bra fungerar egentligen din ventilation i Stockholm? Du måste kolla upp detta, inte minst för hälsans skull. Byt filter och rensa fläktrören regelbundet.

Fläktanordningarna är kanske det vi tänker minst på när vi ska utrusta ett hus. Det är mycket roligare att köpa tapeter och lägga in nya golv än att diskutera fläktfilter. Först när vi börjar få huvudvärk eller känner att luften är dålig inomhus reagerar vi på att något verkar vara fel.

Lagstiftningen ligger steget före här, för det är faktiskt en skyldighet för husägare att göra en OVK-besiktning, där OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. I stora städer med mycket trafik och avgaser är det extra viktigt. Därför får du inte slarva med din ventilation i Stockholm utan göra en översyn då och då.

Ventilation som fungerar

Du anlitar helt enkelt en firma som har experter på ventilation. Det är inte troligt att du brukar rensa fläktrören själv, utan man anlitar yrkesfolk som har utrustning och kunskap. I nya småhus kollar en certifierad inspektör att allt fungerar som det ska. I offentliga lokaler och i hyreshus görs en sådan kontroll med regelbundna mellanrum.

Tanken är att man ska upptäcka fel som har uppstått. Det kan vara smuts och mikrober som har samlats i rören, och det kan vara någon del av ventilationsanläggningen som är trasig. Rören måste rensas och filter bytas, och trasiga spjäll och liknande tas bort och ska ersättas med nya. Inspektören skriver protokoll på åtgärderna, så att du som husägare har full dokumentation. Hör av dig till detta företag vid frågor om ventilation: ventilationstockholm.nu

8 Aug 2022