Investera i skräddarsydda pallställ

Utnyttja golvyta och volym i din lagerlokal och investera i skräddarsydda pallställ. Den interna logistiken anpassas till ditt företags specifika varuflöde.

Många företags inkommande och utgående varor hanteras på pallar. Om pallar enbart ska ställas på markplan, blir logistiken ohanterlig. Utnyttjandet av en lokals yta och volym blir dåligt. Truckar som kör omkring bland pallar i en trång lokal kan skada såväl personer som maskiner.

Om du har problem med lagring av pallar, är det en bra idé att investera i pallställ. Takhöjden i din lagerlokal utnyttjas optimalt. Du får pallställ med hyllplan som anpassas till pallarnas bredd och höjd. Pallar med en specifik färdigprodukt eller insatsvara kan ha sitt specifika hyllplan. Ordning och reda ger trygghet i företaget och bra överblick både för dig och dina anställda.

Varuflöde och skräddarsydda pallställ

Vid val av pallställ finns det mycket att ta hänsyn till. Varor som hanteras frekvent och som ställs i lagret efter metoden “först in – först ut” har sin plats i lagret. De ställs i pallställ där en gaffeltruck kan komma åt från båda sidor. Inte sällan byggs detta upp med någon form av rullbana. De varor som inte lastas och lossas lika ofta kan lagras i pallställ som står mot en vägg.

En investering i pallställ ger flexibilitet. Initialt kan du välja att köpa helt nya eller begagnade pallställ. I takt med att din verksamhet ändras kan behovet av pallställ bli annat. Din leverantör av pallställ är lyhörd. Du kan få ombyggda och helt skräddarsydda pallställ för både dina befintliga och nytillkommande behov.

10 Aug 2022