Hur går en rivning i Stockholm till när man använder dynamit?

Stora krafter är i rörelse vid en rivning i Stockholm, men hur går det till att riva en stor byggnad? Vilka olika verktyg använder man till en rivning och varför väljer man rivning med dynamit?

En rivning betyder normalt att man tar bort en byggnad av något slag, till skillnad mot rivning av till exempel morötter. Men i båda fallen så innebär det att man tar isär något i mindre beståndsdelar. En rivning av en byggnad kan gå till på ett flertal olika sätt. Om det är en skyskrapa, eller liknande hög byggnad, så brukar man nyttja dynamit som placeras på strategiska punkter av någon som är utbildad inom området. Det är oerhört viktigt att byggnaden trillar helt rakt ner för att inte skada omkringliggande byggnader. Ett företag som är duktigt inom området kan riva en byggnad på detta vis så pass skickligt att inte en skråma kommer på omkringliggande byggnader. Det enda som sprids är det moln av damm som är ofrånkomligt.

Olika sätt att riva en byggnad.

Förutom med dynamit så finns det många andra sätt att riva en byggnad på. Om byggnaden inte är mer än några våningar hög så brukar man riva den med en rivningskula som med pendlande rörelser utför rivning i Stockholm, och på andra orter. Man kan även använda en grävmaskin som liksom en sked skopar sig igenom byggnaden. Och det finns även en slags dubbelskopor som ser ut som en stor dinosaurie som tuggar i sig byggnaden. Till ytterligare mindre byggnader, eller när byggnaderna väl är rivna, använder man stora hjullastare med skopor till att frakta bort massorna med. Och små byggnader eller konstruktioner, eller om man vill behålla skelettet och endast riva ytskiktet, river man med mankraft och verktyg som slägga, kofot och hammare.

Varför river man en byggnad?

Om en byggnad har många och allvarliga fel och brister så kan det vara enklare, billigare och säkrare att riva byggnaden och sedan bygga en ny. Det kan även bero på att man vill bygga större eller högre och då måste man ibland starta från grunden. Detta eftersom pålning och grundläggning, plus byggnadens struktur, är anpassad för hur hög byggnaden ska bli. Det spelar ingen roll hur stabil byggnaden är om inte grunden är stark nog att hålla byggnaden uppe och på plats. Och kanske passar man på att bygga garage samtidigt.

10 Feb 2020