Hur använder man EPS-betong?

Cellbetong är en slags betong som man använder till de flesta delar som har med en huskonstruktion att göra, både när man ska bygga golv, undergolv och till väggar och tak. Den innehåller celler av plast, kallad EPS-betong eftersom plasten är tillverkad med material som är återvunnen plast. Betongen blir lättare på det sättet och man tänker sigatt betongen ska isolera bättre.

Eftersom cellerna innnehåller mycket luft tänker man sig att väggen, golvet eller det som byggs med cellbetongen kan låta fukten vandra, inifrån och ut. EPS-betong är med andra ord betong som blandas med styrox. Det är billigare och det blir mer lätthanterligt än annan betong. Det går inte att bygga endast med EPS-betong men det är ett utmärkt komplement till annan konstruktion för hus. Det går inte att endast bygga med EPS-betong men man kan använda den i stället för att bygga väggar med luftspalt, om det är så att man har bråttom eller vill bygga billigare.

Cellbetong lättare arbeta med än vanlig betong

Den är lättare att använda och bearbeta än vanlig betong. Den är också lättare att forma som man önskar. Antingen läggs betongen i så kallade formar som blir som murstenar som man kan "mura" väggar, golv eller undertak med. Vill man ha betong som isoleringsmaterial så kan man använda sig av denna cellbetong. Den isolerar ljud och värme bra, och har därför snabbt blivit populärt som fyllnadsmaterial. Har man svåra ytor som man behöver isolera så kan man lätt göra det med cellbetong. Den kan varken mögla eller brytas ner, den är lättarbetad och torkar snabbare än vanlig betong som måste härdas under mycket lång tid, och som ska kylas ner långsamt. Ofta får man vänta in så att betongen härdas på rätt sätt och inte spricker .

Cellbetong går utmärkt att använda i golv

Man kan lägga ett helt golv med EPS-betong. Då kan man först lägga en folie mellan cellbetongen och trägolvet (om det är ett trägolv som man vill ha). Då lägger man först EPS-betongen och sedan en PE-folie och till sist trägolvet. Man kan fylla ut krypgrunden med EPS-betong så blir golvet isolerat och gör golvet jämnt. Det går även att isolera krypgrundens sidor med EPS-betong. Om man vill undvika kalla golv, kan man med fördel först lägga golvet med EPS-betong och sedan lägga klinker på golvet. Många som arbetar med badrumsrenovering gillar däför EPS-betongen då den är lätt att arbeta med, isolerar bra och formar sig som man önskar.

10 Oct 2019