Hjälp med trädfällning i Göteborg

Har ni ett träd på er tomt i Göteborg som ni misstänker är sjukt? I så fall kan det behöva tas ner. En arborist kan besiktiga trädet och ställa en diagnos men också hjälpa till med trädfällning.

Ett sjukt träd kan ställa till stor skada och bekymmer om det knäcks och faller över en byggnad eller elledningar. I värsta fall kan också människor eller djur få trädet över sig. Misstänker man att man har ett sjukt träd på sin tomt ska man kontakta en arborist och få trädet undersökt. Ibland räcker det med att beskära trädet och ta bort bara vissa grenar, medan man i andra fall måste man ta ner hela trädet. Träd som står nära bebyggelse måste nästan alltid tas ner bit för bit genom sektionsfällning. Detta för att inte riskera att någon eller något skadas.

Priserna på trädfällning kan variera

En arborist arbetar med att vårda och diagnostisera sjuka träd, men är också specialist på att fälla träd. Behöver man hjälp med att fälla träd i Göteborg kan det vara bra att kontakta några olika arborister och be om en offert för att jämföra priser. Som privatperson kan man också använda sig av RUT-avdraget vilket får ner priset en hel del. De flesta arborister kan också hjälp till med att frakta bort det avverkade materialet och att återställa marken genom stubbfräsning. Man brukar också kunna få hjälp med återplantering av träd och att upprätta en långsiktig trädvårdsplan över resterande träd på tomten.

26 Oct 2021