Hitta rätt företag inom markarbeten

Markarbeten är känsliga. Rätt utförande är viktigt oavsett vilket projekt det handlar om. Till mångt och mycket så blir markarbeten det som avgör livslängden på det som ska byggas eller åtgärdas. Detta måste man som privatperson vara medveten om och rekommendationen är att man baserar valet av företag på annat än plånboken.

Som privatperson så blir markarbeten ofta synonyma med dräneringar eller asfalteringar av exempelvis garageuppfarten. Markarbeten kan även ses vid exempelvis poolinstallationer och i samband med att man bygger exempelvis ett Attefallshus. Det handlar om att gräva, shakta, mäta, jämna till och - i vissa fall - spränga bort jord, mark och annat som står i vägen för det man planerar att bygga.

Det som nästan alltid visar sig är att det markarbete som utförs är extremt viktigt. Blir någonting fel så kommer kostnaderna att stiga och då felen tenderar att visa sig först efter några år så blir också totalkostnaden väldigt hög. Står man inför markarbeten så måste man vara noggrann med val av företag. Vi tänkte ge några tips kring hur du hittar ett sådant.

Tips för att säkerställa kvalitet

Vi kan säga att det handlar om en dränering och där du som privatperson måste utföra en sådan. En dränering är ett känsligt projekt som de flesta husägare någon gång stöter på - man måste leda om vatten och fukt från husgrunden; något som sker genom ett gediget grävjobb och där man bygger upp en buffert dit fukt och vatten leds via rör och ledningar.

Projektet är komplext och kräver kunskap. Även om markarbeten likt en dränering sköts av företag så finns det tydliga skillnader mellan hur jobben- och de färdiga resultaten ser ut. En dränering ska vara hållbar långt in i framtiden. Vilket företag ska du välja? Vi ger några tips.

  • Offerter: De första steget är att se över vilka företag som de facto finns inom markarbeten där du bor. Ta in så många offerter du kan och lägg därefter de dyrare och billigaste åt sidan. De dyraste av självklara skäl, men de billigaste ska också läggas bort - detta då det kan indikera sämre kvalitet och lägre kunskap. Välj någon ur mitten rent prismässigt.
  • Kolla upp företaget. Hur många maskiner har man - kan man sköta allt utan underleverantörer och enligt totalentreprenad? Finns det skulder? Är man registrerad för F-skatt och därmed också godkända för att erbjuda Rot-avdrag? Kolla allt detta innan!
  • Referenser: Tidigare kunder är viktiga att kontakta. Vem som helst kan tala med stora ord och lova saker - men få kan ge samma relevanta information om ett företag som en tidigare kund. Ju fler du kontaktar, desto bättre bild kommer du att få. Gå även längre tillbaka i tiden - en dränering ska, som sagt, hålla i många år. Om företaget inte vill ge dig några kontaktuppgifter så bör du dra öronen till dig lite. Finns det något att dölja?
  • Avtalet: Markarbeten kan dra ut på tiden och därmed också kosta mer än vad man kommit överens om. Det kan exempelvis tillkomma sprängning som en följd av att saker kan gömma sig under jorden. Vid en dränering så är detta inte lika vanligt, men man bör ändå vara medveten om det. Se till att avtalet är klart och tydligt och utformat så att du verkligen förstår det. Se även till att det inkluderas garantier på både jobb och material. Gällande betalningen så sker den - som vid alla byggjobb - då arbetet är klart och besiktigat. Aldrig före.
16 Jun 2020