Heta arbeten – Vad är det?

”Heta arbeten” är generellt arbeten som, när de utförts, ökar brandrisken. Ett tydligt exempel är svetsning men inom begreppet ryms även andra arbeten som exempelvis skapar gnistor eller på annat sätt är brandfarliga om de inte utförs på rätt sätt.

Krav från försäkringsbolagen

Samtliga försäkringsbolag har krav att enbart heta arbeten för att försäkringen ska gälla. Det finns alltså ingen lag som säger att samtliga privatpersoner som svetsar måste ha denna utbildning men inom yrkeslivet är det en självklarhet att utbilda sin personal. Detta både utifrån att arbetet utförs säkrare samt för att försäkringen annars inte gäller. Kortfattat så kräver försäkringsbolagen att det ska finnas brandskyddsansvariga, brandvakter samt att den personal som utför själva arbetet har ett certifikat som bevisar att de genomfört en godkänd utbildning.

Utbildning

Brandskyddsföreningen har ansvar för utbildningen och kurser (även av andra aktörer) anordnas regelbundet över hela landet. Hur anmälan sker och övrig information om olika kursstarter kan enklast hittas via deras hemsida. Bland annat ingår kunskap inom säkerhetsföreskrifter, brandkunskap och vilka lagar och regler som gäller. Utbildningen består både av en teoretisk del och en praktisk del. För att få godkänt, och därmed sitt certifikat, krävs godkänd nivå på bägge dessa delar.

Målet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna genomföra förebyggande åtgärder samt säkert utfört arbete. Detta för att på ett konkret sätt minska risk för brand och även minska risken för att branden ska sprida sig om den ändå uppstår.

Utbildningen grundar sig till stor del på 13 säkerhetsregler. Det är bland annat Behörighet, Brandvakt, Brandfarlig vara och Otätheter. Dessa säkerhetsregler finns även i sammanfattande text på hetaarbeten.se där det förklaras vad som förväntas av de som utför arbetet.

Certifikat

Certifikat för heta arbeten gäller i fem år. Förr fanns det enbart fysiska certifikat men idag finns även digitala certifikat vilka har sina tydliga fördelar. De som idag bara har certifikatet i pappersform kan beställa ett digitalt certifikat gratis.

En person som genomfört utbildning i heta arbeten, och sedan fått certifikat, blir även registrerad i Brandskyddsföreningens digitala register. Det betyder att företag och privatpersoner kan söka i detta register via en hemsida och därmed se om personen har certifikat eller inte. Det skapar en trygghet, inte minst för kunderna, som på detta sätt kan säkerställa sig för att det är kompetent personal som genomför gällande arbete.

13 Aug 2017