Har betonggolvet spelat ut sin roll?

Betonggolv har väldigt många fördelar. Den stora fördelen ligger i att det är ett material som klarar av ett hårt tryck under en längre tid - vilket gör att det är perfekt inom områden med högt slitage; tänk exempelvis ett större parkeringsgarage.

Nackdelarna med betonggolv finns dock också och om man ser till andra områden med högt tryck och stort slitage så fungerar ett golv av betong sämre. I exempelvis en galleria eller i en större arena så kan ett betonggolv försämra intrycket; detta då det ofta är väldigt kallt och kan skapa en lite öststats-karaktär. Vill man som privatperson shoppa och hänga i en galleria så är trivseln och värme två stycken faktorer som höjer upplevelsen; två egenskaper som alltså saknas gällande betong.

Vi skulle dock inte vilja resa gravstenen över betong som material på ett golv. Definitivt inte - men däremot skulle vi vilja slå ett slag för en massa som läggs ovanpå ett betonggolv. Denna massa är ofta av akryl och läggs ut flytande - något som innebär att golvet blir helt skarvfritt.

Det här kallas för ett massagolv eller industrigolv och det är något som går utmärkt att lägga på exempelvis cement eller betong. Ett industrigolv är vackrare - du kan välja färg efter eget tycke och smak - och det har den där innestående värmen som betong saknar. Dessutom så finns andra fördelar.

Fördelar med ett industrigolv

Ett industrigolv är lika stryktåligt som ett golv av betong; ytan klarar av tryck, den klarar hårda smällar, den står emot tryck på ren punktnivå och den klarar av spill från exempelvis olja, bensin och olika kemikalier. Det senare gör att man ofta lägger ett massagolv i olika laboratorium och i sjukhus.

En annan fördel gäller renhållning och hygien. I exempelvis en galleria eller i ett större varuhus så måste hygienen och städning premieras och dels kunna ske på ett smidigt sätt och dels också gå fort att genomföra. Ett industrigolv möjliggör detta och möter båda dessa krav. I och med att skarvar saknas så kan man köra olika städmaskiner på det utan några uppehåll och dels så är själva ytan utformad så att damm och annan smuts blir enkel att få bort.

En tredje fördel: ett industrigolv blir inte lika halt som ett golv av betong. Det är naturligtvis något som man måste tänka på i en trappa i en större arena - tänk en ishall eller en fotbollsarena. Om det finns risk för att golvet är för glatt så kan kan också åskådare skadas som en följd av detta. Ett industrigolv är, helt enkelt, i många fall en bättre lösning. Talar man om betonggolv så måste man också se till att ett sådant går att uppdatera genom att applicera en massa av akryl. Fördelarna är för stora och för många för att ignorera.

Vill du veta mer oom industrigolv. Klicka här.

17 Sep 2018