En snickare eller flera olika företag?

Det är få förunnat att kunna bygga någonting helt på egen hand. Dels så krävs det en hel del förkunskaper, vana och erfarenhet, dels så måste man också ha vissa typer av maskiner och som en tredje punkt så är det inte ens säkert att man får göra allting heller. Det senare gäller uteslutande elektricitet och sådan får man inte - under några som helst omständigheter - dra på egen hand. Där måste en behörig elektriker anlitas. I övrigt så är det egentligen fritt fram att bygga - inom rimliga gränser.

Om du vill resa ett Attefallshus och har fått ett startbesked så är det ingenting som rent lagligt förbjuder dig från att bygga - gjuta platta i betong, lägga tak, bygga stomme, brädfodra och så vidare - men däremot så kommer din egna kompetens och kunskap kring byggnationer att vara avgörande.

Och, som sagt: det är få förunnat att klara av att bygga helt på egen hand och utan att man anlitar exempelvis en snickare, en rörmokare, en takläggare och en firma för gjutning. Vårt råd är dock följande: anlita en och samma firma snarare än flera olika. Till exempel denna.

Totalentreprenad är en perfekt form

Om du saknar vana, kunskap och tid för att bygga så är rådet att du tar hjälp av yrkesmän. Ett sätt att få ett säkrare jobb är att söka efter totalentreprenad. Det innebär att du anlitar en snickare som kan genomföra alla moment. En snickare kan samarbeta med elektriker, med rörmokare och takläggare - eller ha dessa anställda - och det gör att du som kund hela tiden har en trygghet i att projektet flyter på enligt den tidsplan ni kommit överens om.

Vi ska säga att totalentreprenad sällan ser ut att vara det mest gångbara alternativet rent ekonomiskt. Tar du in offerter från snickare, målare, takläggare och golvläggare i Stockholm så kommer det att se betydligt billigare ut. På förhand, men en sådan entreprenörsform är dock vansklig och den kräver att att du är aktiv. Vad gör du om en snickare inte dyker upp - låter du rörmokaren åka hem eller kan du ringa in någon annan?

En sjukdag kan innebära en katastrof och det är sällan denna typ av entreprenad sker utan att tiden sticker iväg. Totalentreprenad däremot; blir en snickare sjuk så kan företaget sätta in någon annan eller påbörja en annan del av din byggnation under tiden.

Du får mer trygghet

Ett och samma företag ger dessutom tryggheten i att de anställda är vana vid varandras jobb och därigenom också kan matcha varandra bättre inom respektive gebit. Som kund så blir du delaktig genom den kontaktperson som utses. En kontaktperson - ofta snickare - som du kan ringa när som helst och som du kan ventilera nya idéer, lösningar och förslag tillsammans med.

Allt detta gör att totalentrepenad är den bästa lösningen. Förutsatt naturligtvis att du själv inte är snickare och kan göra jobbet på egen hand.

29 Sep 2018