En geoteknisk undersökning är av högsta vikt

Byggnation av köpcentrum, viadukter eller till och med parkeringsplatser kräver noggranna markundersökningar. Särskilt vid konstruktion av skolor och bostadshus är det viktigt att säkerställa markens kvalitet.

Innan ett nytt bygge påbörjas är det av yttersta vikt att säkerställa att det står stadigt och säkert. Det är av avgörande betydelse att undvika hotet om rasande byggnader eller stora hål i parkeringsplatsens asfalt. För att säkerställa detta är det oumbärligt att anlita ett specialiserat företag som är kunnigt inom geotekniska undersökningar. Deras kompetens garanterar att området är lämpligt för byggande och att marken är stabil och trygg. Dessutom bör eventuella förekomster av dolda kemikaliedepåer eller giftiga utsläpp i marken undersökas noggrant för att eventuellt genomföra sanering innan bygget påbörjas.

Relevanta dokument och tidigare provtagningar

Det är av största vikt att undersöka markens tidigare användning. Kommunens myndigheter har arkiv som ger möjlighet att utföra seriösa jämförelser med tidigare provtagningar och beräkningar gjorda på samma plats. Om området tidigare använts för exempelvis en bensinmack, kan det vara nödvändigt med sanering och borttagning av förorenad jord. Dessutom är det essentiellt att undersöka berggrunden och identifiera de olika jordlagren. Även om detta kräver omfattande djupstudier, så är det av stor betydelse. Ett stort byggnadsverk innebär betydande tryck på marken, och därför måste mätningar och undersökningar göras för att säkerställa markens stabilitet. Dessa geotekniska undersökningar utförs av ingenjörer, vilket är ett ansvarsfullt uppdrag. Det finns ingen utrymme för fel eller misstag när man bygger exempelvis en skola eller förskola.

22 Aug 2023