Egen källa till vatten

En egen brunn på tomten kan vara en god idé vare sig det finns kommunalt vatten eller ej. Anledningarna kan vara många till att man vill ha sin egen brunn men det finns en del man bör tänka på.

Allt eftersom det kommunala nätet för vatten byggs ut så blir det färre som väljer att fortsätta använda egen brunn. De som redan har en brunn tycker ofta att det är bekvämare att veta att vattnet aldrig sinar. Och att vattenkvaliteten håller godkända nivåer som är hälsosamma. För de som bygger nytt kan det kännas som en stor och onödig investering att installera en egen brunn. Det blir helt enkelt oftast att man väljer det alternativ som man känner sig mest hemma med. Vilket oftast är det kommunala nätet. Men för de som väljer att ha sin egen brunn finns det många anledningar och fördelar med det valet. Om man tänker på de som har ett val att göra. Många hushåll har fortfarande ingen anslutning till det kommunala nätet utan får fortsätta att stå för sin egen vattenförsörjning.

Behovet av brunn

Det kan finnas flera olika anledningar till att man väljer att anlägga en ny brunn på sin fastighet.

  • Möjligheten till kommunalt vatten finns inte
  • Man vill ha ytterligare en källa till vatten
  • Den gamla brunnen fyller inte längre sin funktion

Som lantbrukare med jordbruk eller djurhållning är det mer eller mindre ett måste att ha en egen vattenförsörjning. Detsamma gäller för andra verksamheter som behöver större mängder vatten. Men det finns även många privatpersoner som ser nyttan med att använda sig av en egen brunn. Kanske har man en stor trädgård som kräver bevattning. Eller så ser man nyttan med att ha två källor att kunna ta ifrån.

Borrning på stort djup

Visionen av gamla tiders brunnar är inte så som dagens brunnar ser ut längre. Istället för att med handkraft veva upp ett spann vatten så har brunnar idag en pump. Skillnaden mellan egen brunn och kommunalt nät märks inte det minsta i vardagen. Det finns inte heller några som helst risker att någon ska trilla ner i brunnen. Man behöver inte heller gräva den själv. Anlitar man ett företag som utför brunnsborrning i Norrtälje så är det en snabb och säker åtgärd. Hur man exakt går till väga och hur mycket kostnaden blir beror dock på flera saker. Som exempelvis markens beskaffenhet, företag och brunnens djup.

20 Sep 2020