Bygga nya balkonger bra för fastigheten

Att förnya fasaden höjer definitivt fastighetens värde. En fastighet behöver underhåll regelbundet. Det är inte bara fasaden som behöver underhåll, även inomhus krävs renoveringar för att hela fastigheten ska vara i ett gott skick och inte förfalla. Trapphusen kräver regelbunden renovering. Man kanske behöver installera en hiss för att höja värdet. Man kanske behöver renovera andra gemensamma utrymmen. Å andra sidan kräver även fasaden regelbundet underhåll. Här tar vi upp några renoveringar som höjer fastighetens fasad; måla om fasaden, renovera fasaden och att bygga balkonger är några åtgärder som verkligen förhöjer värdet på fastigheten.

Måla om fasaden enkelt sätt förnya det

Att måla om fasaden är det absolut enklaste sättet att renovera den på. Många fastigheter, särskilt i storstäderna utsätts för avgaser och föroreningar från utsläpp från industrier. Det leder till att fasaden utsätts för mycket smuts, försurad luft ger att fasaden kan krackelera om den är rappad. Efter 20 år, om inget görs, har fasaden blivit sliten och ful. Att måla om den, gör att helheten ser annorlunda ut, smutsen försvinner och den håller för ytterligare några år.

Lägga nya fasad förbättrar isoleringen

Renoverar man fasaden och lägger på ny rappning, eller nya fasadpannor, eller spikar på en ny träpanel innebär det en verklig höjning av fasadens värde. Det är ju inte bara för utseendets skull, utan även för fastighetens hållbarhet. Det är även ett sätt att ytterligare isolera fastigheten och ser till att sänka energikostnaderna för bostadsrättsinnehavarna, vilket gör varje lägenhet mer attraktiv.

Bygga ny balkong förhöjer värdet

Att bygga nya balkonger är ytterligare ett sätt att förhöja fastighetens värde. Det första man behöver göra, om man avser att bygga nya balkonger, är att undersöka möjligheterna till ett sådant bygge. Det är inte givet att det går att bygga balkonger på gamla hus, dock är det överraskande många gamla hus, där det är fullt möjligt att bygga på nya balkonger. Vissa äldre hus, är det omöjligt att bygga nya balkonger på. Men den avvägningen är det upp till stadsbyggnadsnämnden i den ort som ska fatta beslut om. Vissa hus har ett kulturhistoriskt värde och då vill man behålla utseendet på dem så långt det bara går. Då kan ett balkongbygge förstöra det.

Tänk på detta innan bygget

När det kommer till ett balkongbygge är planeringen och finansieringen det viktigaste, samt att informera alla berörda parter. De flesta brukar dock vara positiva till att få balkonger till sin lägenhet dels, för att vi vill vistas alltmer utomhus numera. Dessutom höjer det värdet på lägenheterna. Dock är det viktigt att alla får information om hur de kan påverkas av balkongbygget, hur lång tid det kan ta och vilka ingrepp som kommer att ske. Läs mer här om att bygga balkonger: http://www.byggabalkong.org.

24 Apr 2018