Bygga hus i betong - en bra lösning

Om man står inför ett drömscenario där man får designa och bygga sitt eget hus så har man en rolig och spännande resa framför sig. En resa som kräver undersökning och noggrannhet samt ett deltagande från första- till sista spadtag. Detta oavsett om man väljer att anlita ett företag enligt modellen totalentreprenad eller om man väljer att bygga sitt hus på egen hand (med där man tar hjälp med elektricitet, dragning av vatten, avlopp och övriga installationer som ska skötas av fackmän).

Även om du ska bygga hus enligt modellen totalentreprenad i Stockholm så är det fortfarande ditt hus som ska byggas och det är därför viktigt att du är närvarande genom hela processen. Kanske inte för att snickra primärt - men för att framföra åsikter, ventilera spörsmål, gå igenom kostnader och, helt enkelt, ha en dialog med det företag du väljer att anlita. Val av material är det första steget i att bygga hus och vi ska här titta lite närmare på hur ett hus av betong står sig mot exempelvis ett hus av trä.

Säger man ordet betong så tänker många direkt på något typ av miljonprogram i en förort utanför Stockholm och drar därför öronen åt sig. Det ska man inte göra. Faktum är nämligen att betong är ett klart underskattat material att bygga hus av. Rätt företag och rätt typ av ritning kan skapa en riktig drömvilla. Vårt råd: negligera inte betong direkt. Ta åtminstone in dessa faktorer i din bedömning:

Fördelar med att bygga hus i betong

Enklast blir om vi radar upp fördelarna som ett husbygge av betong kan föra med sig. Här är dessa i punkter:

  • Billigt material att bygga med. Väljer man prefabricerad betong så går ett hus väldigt fort att resa. Det är ett hus som är billigare än vad fallet med trä är.
  • Bättre isolering: Ett betonghus isolerar bättre och nä därmed också standarden för Passiv Hus. Det i kombination med att betong andas och lagrar värme gör att energiförlusterna blir väldigt låga. I framtiden så kan du få ett väldigt billigt boende. Kombinera gärna med bergvärme om den möjligheten finns. Vi ska även nämna ljudvolymen. betong isolerar bort nästan allt oljud; det kan vara väldigt bra att veta om du planerar att bygga i Stockholm där volymen ofta är högre än i andra, mindre städer.
  • Bra för miljön: Betong går att återanvända och själva processen vid framställning är även den klimatsmart.
  • Tidigare intäkter: Om du väljer att bygga ett hus i betong så kommer det att börja löna sig från första dagen. Den korta byggtiden i kombination med den goda isoleringen ger dig tidigare intäkter. Ett annat typ av hus tar längre tid innan investeringarna man gjort börjar betala av sig.
  • Minskade risker: Dels så brinner inte betong och det gör att man får en säkrare bostad sett till brandrisken. Dels så är betong inte innehållande några organiska material vilket gör att det inte finns några risker för vatten, fukt eller rötskador.
  • Beständigt: Betong håller hur länge som helst. Att bygga ett hus i betong gör att dina barn och dina barnbarn kan flytta in då de blir vuxna (förutsatt att de vill det naturligtvis).
16 Jul 2018