Bli av med asbest i byggnader

Gamla byggnader kan ibland ha asbest kvar då det tidigare var ett vanligt och faktiskt effektivt byggmaterial. Det upptäcktes långt senare att materialet var högst hälsovådligt. När asbest skadas eller slits frigörs små partiklar som stannar kvar i luften länge. Det totalförbjöds i Sverige 1982 vid nybyggnationer men finns kvar i många hus fortfarande.

Farligt att andas in

De små partiklarna kan orsaka ett flertal allvarliga sjukdomar som lungcancer, asbestos, mesotelium. Vid kombination med rökning ökar hälsofaran markant. Asbest i fast eller inkapslad form är helt ofarligt. 

Men när materialet bearbetas vid slipning, borrning, sågning och rivning frigörs det farliga partiklarna. Det är mycket fina fibrer som kan sväva runt i luften i många dagar. Vid inandning hamnar dessa i lungblåsan och kan utveckla livsfarliga sjukdomar. Det kan dröja så mycket som 30 år innan sjukdomarna utvecklas.

Gör en asbestbesiktning

Asbest var mycket vanligt mellan 1950-1970-talet på grund av materialets unika egenskaper, för att sedan delvis förbjudas 1976 och totalförbjöds 1982. Eftersom det inte är farligt i behandlat skick fanns och finns det inte något tvång att sanera asbest, utan förbudet gällde nybyggnationer. Det finns än idag mycket asbest i gamla fastigheter och vid renoveringar är det mycket viktigt att göra en besiktning för att upptäcka eventuell asbest och i så fall genomföra en grundlig sanering innan renoveringen kan genomföras.

Var kan det finnas asbest?

Förr i tiden användes asbest till mycket i byggen på grund av sina överlägsna egenskaper när det gällde exempelvis isolering och brandskydd. Man finner ofta asbest i husväggar i form av eternitplattor men även i frånluftskanaler. Det är vanligt i tak, garage och källare men kan även finnas i badrum i form av kakelfix och fog och i golv.

Hur går en sanering till?

När det finns misstankar om asbest i huset behöver man en tillståndsansökan, miljöinventering, provtagning innan själva saneringen. Det är mycket viktigt att hela processen sköts korrekt och det finns mycket noggranna regler och riktlinjer hur en asbestsanering ska gå till. Det får endast göras av en certifierad asbestsanerare. 

När man ska genomföra en sanering av asbest är det mycket viktigt att man sätter upp täta säkerhets- och luftslussar som med hjälp av undertrycket hindrar asbestfibrerna att ta sig in i andra angränsande och näraliggande lokaler.

En asbestsanerare måster använda speciella skyddskläder och masker med ett så kallat P3-filter för att inte äventyra sin egen hälsa. Man använder speciellt utvecklad saneringsutrustning, dammsugare och luftrenare.

Efter färdig rivning och sanering lämnas saneringszonen för efterventilering. Lika viktigt är att göra sig av med det farliga avfallet på ett korrekt sätt.

Är du orolig för att du har asbest i din fastighet eller i ditt hus eller behöver en sanering av asbest kan du läsa mer här: https://www.asbestsaneringstockholm.nu.

6 Nov 2019