Blanketter vid nybygge

Ska du bygga nytt? I sådana fall kan du behöva fylla i en hel del blanketter. Det här gäller inte bara om du ska bygga, utan även för rivnings- och marklov. Trots att det kan vara en hel del blanketter som behöver fyllas i, behöver det inte vara särskilt tidskrävande. Åtminstone inte i jämförelse med arbetet man faktiskt lägger ned på bygget. Däremot kan handhavandetiderna ibland vara långa, åtminstone vid ansökan om bygglov, vilket kan dra ut på tiden lite grann. 

Bygg-, mark- och rivningslov

För bygg-, mark- och rivningslov kan det finnas tre blanketter du behöver fylla i: Ansökan byggärende, Ansökan om lov skylt/ljusanordning samt Beställning Nybyggnadskarta (informationen är hämtad från Stockholms kommun, betänk att det här kan skilja sig åt lite grann mellan olika kommuner).

  • Ansökan byggärende

På den här blanketten anger du bland annat om det är bygglov, marklov, eller rivningslov du söker. Det är även här du ger ytterligare detaljer om fastigheten, vem som är kontrollansvarig och vem du är som söker eller vem som är byggherre. För den som är kontrollansvarig krävs till exempel att du fyller i personuppgifter, adressuppgifter samt vilken behörighet den kontrollansvarige har (normal eller komplicerad).

  • Ansökan om lov skylt/ljusanordning

Den här blanketten använder du för att söka om lov att sätta upp skylt eller ljusanordning (precis som namnet avslöjar). Här behövs ingen kontrollansvarig, utan du fyller helt enkelt i detaljer kring fastigheten och den som söker lovet (du). Du beskriver även mer ingående om hur skylten ska se ut. Är det en lådskylt, byggskylt eller vepa? Är den med eller utan belysning? Längst ned finns anvisningar för hur respektive del av blanketten ska fyllas i. Notera återigen att blanketten gäller för Stockholm, och att det är viktigt att du hämtar blankett från rätt kommun.

  • Beställning av nybyggnadskarta

Den här blanketten är en karta som, vid behov, ska fungera som grund för situationsplanen när du ansöker om byggnadslov. Kartan ska utgöra en samlad redovisning av bland annat markförhållanden och upplysningar av anläggningstekniska och fastighetsrättsliga slag. 

Ser olika ut i olika kommuner

Information ovan är, som tidigare nämnt, den som gäller i Stockholm. Just dessa blanketter ser i hög grad likadana ut som i andra kommuner vid en jämförelse. Det är huvudsakligen utseendet som skiljer dem åt. Men visst finns det vissa skillnader. Tittar vi på blanketten från Stockholms kommun finns det betydligt fler alternativ vad gäller åtgärder i bygglovsansökan, när vi jämför blanketten med den som ges i Kiruna. I slutändan blir det dock ungefär detsamma, då de olika alternativen helt enkelt är sorterade på olika sätt och under olika rubriker. 

3 Apr 2018