BIM förenklar byggprocessen

För att enklare kunna samordna, planera och kontrollera framfarten i byggprocesser vid större byggnationer, används idag ofta ett 3D-verktyg kallat BIM.

Även om det handlar om van och skicklig personal så kan det ta tid och bli fel vid byggnationen av större projekt. Som flerbostadshus, höghus, köpcentrum eller sjukhus. Metervis av pärmar med ritningar trängs på kontoren och det kan vara svårt att ha koll på hur långt man har kommit och vad som ska ske härnäst.

Men med hjälp av ett 3D-verktyg som kallas BIM är det lättare att få en överskådlig bild av hur byggnationen fortskrider. Och vad som kommer ske härnäst. Det går även att se ifall någon åtgärd drar ut på tiden, så att det krävs en ny planering av start för kommande yrkesgrupper eller beställningar av material.

Med BIM som hjälpmedel

Som hjälpmedel är BIM enkelt och överskådligt för projektledare och platschef. Men för att få ett ordentligt flyt på processen så kan det ibland behövas personal som är utbildade inom BIM-koordinering. Tränade ögon som direkt kan se hur allt hänger samman och ifall någon korrigering kommer att behöva ske.

Vid vissa projekt bestämmer man sig därför snabbt för att använda både verktyget och personal för koordinering. Allt för att det ska flyta på smidigt och för att alla berörda parter snabbt ska få besked ifall något inte löper på som planerat. Större byggnationer är ofta under en stor tidspress och har höga kostnader som snabbt far iväg. Därför kan BIM vara en klok investering som sparar både tid och pengar.

10 Sep 2023