Bergvärme i hus av betong?

Bergvärme blir allt populärare. Det är inte så konstigt, efter den initiala kostnaden med borrning och installation av bergvärmepump kan man sänka sina uppvärmningskostnader med upp till 80%. De flesta hus som byggs idag får ett vattenburet värmesystem som är kopplat till bergvärme. Men hur fungerar bergvärme till hus av betong?

Svaret är att det fungerar alldeles utmärkt. Förutom att vara ett brandsäkert, estetiskt överlägset och extremt hållbart byggmaterial har betong även utmärkta termiska egenskaper. Sten och betong leder värme långsamt, vilket gör att betongen behåller värmen kalla vinterdag men känns svalt heta sommardagar. Det gör att en enkel bergvärmepump kan värma upp även ett relativt stort hus av betong utan någon alternativ värmekälla som till exempel en elpatron.

Goda förutsättningar för bergvärme i Stockholm

Den enda förutsättningen för att kunna installera bergvärme är att det finns berggrund under din tomt. Är du osäker på hur det ligger till med den saken kan du besöka Sveriges Geologiska Undersökning (SGU:s) webbsida. Där finns kartor som visar på jorddjupet och hur berggrunden ligger i Sverige. Bor du i Stockholm eller i närheten kan du dock känna dig relativt säker på att du har goda förutsättningar att kunna installera bergvärme.

Om du vill ha bergvärme installerad ska du ringa en behörig, certifierad borrare i Stockholm. Nöj dig inte med en ocertifierad firma, vill du ha en så välborrad energibrunn som möjligt ska du anlita någon som har god geologisk kännedom och kunskapen och tekniken för att göra ett perfekt borrhål, eller energibrunn, ner till berggrunden.

Borra djupt

Ju djupare ner i berggrunden energibrunnen går, desto större upptagningsförmåga får värmepumpen, och du kan värma upp en större yta. Har du råd kan det vara en idé att borra lite djupare än vad som egentligen behövs, för de där extra kalla vinterdagarna när systemet knappt orkar med. På så sätt slipper du ha en backup i form av en elpatron eller liknande.

Borrhålet är oftast bara dryga tio centimeter i diameter men går ner mellan nittio och tvåhundra meter i berggrunden. Det tar alltså knappt upp någon yta i trädgården men kräver stor skicklighet av borrföraren och en tung, avancerad borrigg som ska forslas in i trädgården. Ett utrymme på åtminstone tre meter behövs för att få in borriggen om du ska borra på baksidan av huset. En liten grind fungerar inte, med andra ord. Ofta står borriggen på larvfötter för att skona marken omkring hålet så mycket som möjligt. Det går dock inte att helt undvika att gräs och rabatter slits.

Anlita en certifierad bergvärmeinstallatör

Bor du i ett betonghus och vill byta ut ditt befintliga värmesystem mot ett miljövänligare och i längden billigare alternativ? Då ska du installera bergvärme. Hör av dig till en certifierad entreprenör och be denne komma och göra en besiktning. En certifierad bergvärmeinstallatör kan utifrån ditt hus storlek och din tomts beskaffenhet göra en ganska noggrann analys av kostnaden och arbetsinsats på ganska kort tid. Du får vara beredd på att den initiala kostnaden blir ganska hög, men du kan vara säker på att det kommer att betala sig med tiden.

Mer om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com/.

23 May 2018