Behöver du en vält?

En vält används för att plana ut ett underlag och det är tack vare denna maskinen som exempelvis våra vägar håller det skick de gör. För större entreprenörer är vältar ett måste att ha en den egna maskinparken.

Välten komprimerar och planar ut underlaget och det spelar ingen roll om det handlar om asfalt eller om någon annan typ av yta - en vält används oavsett. Bland annat då även vid grundarbete för exempelvis hus- och fastighetsbyggnationer där ett plant underlag är en förutsättning för att byggnaden i fråga ska vara hållbar.

Hyr en vält för ditt arbete

Även privatpersoner kan vara i behov av en vält. Ser man till dagens behov så har många villaägare sett ett värde i att asfaltera sina uppfarter. Det är ofta en ren investering som dels höjer det estetiska intrycket och som dels också minimerar slitaget på bilen. Att asfaltera utan vält är omöjligt då underlaget i så fall skulle bli väldigt ojämnt och där själva syftet med asfalteringen skulle försvinna.

Vill du asfaltera uppfarten till din villa och genom detta exempelvis möjliggöra för barnen att åka skateboard eller spela basket så bör du alltså ha en vält tillhands. Denna går att hyra och där du samtidigt får tydliga instruktioner kring hur den ska användas.

Vi skulle dock säga att en asfaltering är ett känsligt projekt och att man normalt brukar tjäna på att ta hjälp hela vägen. Har du vana eller känner du att du verkligen klarar av det så finns det således dock vältar som går att hyra. En vält kan naturligtvis även användas i syfte att plana ut andra underlag än asfalt också.

Framtidens vält drivs av el

Normalt så drivs en vält av diesel. ett säkert drivmedel som dock har sina nackdelar i utsläppen. Även om dieselmotor blivit bättre så finns det fortfarande en hel del att önska. Därför är detta drivmedel något som - tillsammans med bensin - håller på att fasas ut. Redan nu ser man att personbilar börjat drivas av el och det är väl egentligen bara en tidsfråga innan det blir lite av var mans sak.

Även gällande maskiner så har det så sakteliga börjat röra på sig. En maskin där lovande försök har gjorts gäller just välten. Särskilt då det kommer till asfaltsvälten där svenska NNC redan börjat prova de tillgängliga produkterna. Hittills med blandade resultat, ska tilläggas.

Men, det är glädjande att se att utvecklingen går framåt. Det kanske börjar med en mindre vält och slutar med att hjullastare och större maskiner drivs med el snarare än diesel. Det bådar gott för framtiden.

15 Dec 2019