Attefallshus ger fler möjligheter

Det som visat sig vara allra mest positivt med införandet av Attefallshus är att villaägare plötsligt fått en större valfrihet och detta utan en massa krångel. Att man kan uppföra ett Attefallshus utan bygglov har gjort vägen från idé till verklighet avsevärt mycket kortare.

Ett Attefallshus - som kan byggas efter att man gjort en bygganmälan och fått ett startbesked från Byggnadsnämnden - har verkligen kommit att förändra många villaägares livssituation till det bättre. Inte minst de som bo i städer med hög bostadsbrist och där familjen har barn som står redo att flyga ut ut boet och testa sina egna vingar.

“ Ett Attefallshus kan byggas som en komplementbostad. Utrustad med el, med vatten indraget, med förvaring och avlopp så kan huset hyras ut och således lindra lite av bostadskrisen i exempelvis Stockholm “

Attefallshuset kan byggas som en komplementbostad; innebärande att man bygger ett hus - komplett med el-, vatten-, avlopp, isolering (det ska även handikappanpassas). Det har visat sig att just denna typ av byggnad har underlättat och där många även väljer att hyra ut sitt Attefallshus till de som är i behov av en bostad. Givetvis kan man även köpa ett Attefallshus nyckelfärdigt. Idel fördelar alltså?

Avgiften varierar kraftig mellan kommunerna

På det stora hela så har Attefallshus varit en stor positiv injektion i bygg-Sverige. Dels så får en privatperson ett lyft - oavsett vad huset i fråga används till - dels så kan byggnaden i fråga komma att lindra lite av den bostadsbrist som finns i Sverige. Man kan redan nu se tecken på detta i exempelvis Stockholm. Som en tredje fördel så har vi den mindre omfattande byråkratin. Men, där måste vi ändå peka på en intressant - och ganska tråkig detalj - som du bör vara medveten om gällande ett uppförande av ett Attefallshus.

“ Det kan skilja många tusenlappar i startavgift mellan kommunerna. Här skulle man kanske snarare se ett enhetligt - rikstäckande - beslut om vad det ska kosta; eller åtminstone kunna kräva mindre differenser mellan kommunerna “

Sant är att du kan göra det utan ett bygglov; sant är dock också att du måste lämna in en bygganmälan och invänta ett startbesked från Byggnadsnämnden i din kommun. Här finns ett problem: det är upp till varje kommun att bestämma hur hög denna startavgift ska vara. Priserna kan variera ganska kraftigt - i Stockholmsområdet kan det röra sig om många tusenlappar.

Ska du bygga ett attefallshus - här skjuter vi från höften bara för att exemplifiera - i exempelvis Haninge Kommun så kan startavgiften ligga på 5000 kronor - detta ställt mot Värmdö kommun där den kan ligga på runt 12.000 kronor. Här skulle man kanske kunna önska en summa som gällde för hela landet. Som läget är nu så känns det som att många kommuner i Sverige försöker mjölka ur lite extra av villaägare som - genom ett Attefallshus - vill höja sin levnadsstandard. 

23 Jan 2018