Att tänka på för dig som ska bygga hus

Att bygga hus är en dröm för många svenskar. Kanske har man hittat den perfekta tomten, och har en klar idé om hur man vill bo där. Att bygga hus är dock ett mycket stort projekt. Det krävs en välarbetad plan och gedigna förberedelser för att projektet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Till exempel bör man ta hänsyn till praktiska saker så som väderskydd under projektets gång. Något annat som är av stor vikt är budgeten. Följer gör tre saker som är bra att ta hänsyn till.

Vilken budget har du?

Börja med att sätta en gräns för hur mycket ditt nybyggda hus ska få kosta. Tänk över vilka kostnader du faktiskt klarar av och gör en kalkyl. De flesta som bygger ett hus lånar till detta, och man kan i så fall använda sig av bankernas hemsidor för att få en uppskattning av vilken ränta man kan få och vad den månatliga kostnaden kan bli.

När du vet ungefär hur mycket du kan spendera på huset, är det dags att börja räkna på kostnader. Hur mycket hjälp ska du till exempel anlita utifrån? Och i sådana fall, till vad? Just arbetskostnader för hjälp utifrån utgör ofta en stor del av kostnaderna vid ett husbygge.

Skydda huset under byggandet

Att huset skyddas under själva byggandet, till exempel med hjälp av ett väderskydd, är viktigt. I Sverige har vi ett klimat där det är svårt att hitta en längre period utan regn och annat oväder. Således kan ett väderskydd vara en bra investering vid ett bygge. Att bygga i regn utan väderskydd kan resultera i fuktskador som gör att husets standard försämras kraftigt.

Bygger du ditt hus hyfsat centralt bör du även fundera på att skydda det mot inkräktare. Inbrott mot byggarbetsplatser är tyvärr inte helt ovanligt. Det är inte säkert att du har mycket som är stöldbegärligt, men verktyg är ett exempel på något som tjuvarna kan vara ute efter. Är verktygen moderna och välfungerande kan de vara värda ganska mycket pengar.

Att välja tomt

Att välja tomt kan vara svårt. Vilken typ av tomt du bör välja beror givetvis på dina önskemål. Om du kan tänka dig att bo lite mer avlägset har du stora chanser att få mycket tomt för pengarna. Vill du bo mer centralt kan det vara svårt att köpa loss större ytor mark. Om det går, är det sannolikt till en dyr kostnad.

Annat som är bra att fundera på, är vad som krävs för att göra tomten byggklar. Krävs sprängning och schaktning till exempel? Är tomten byggklar annars? Är den ansluten till kommunalt vatten och avlopp, eller behöver du lösa detta på egen hand? Allt det här kan innebära ganska stora kostnader, som du i sådana fall bör ha med i en kalkyl.

15 May 2017