Användbara tips vid dränering i Uppsala

För att förhindra översvämning och slippa problem med fukt, mögel och vattenskador, är en väl fungerande dränering ett måste vid alla hus i Uppsala. Här kommer några användbara tips.

Hus som drabbas av översvämning och problem med fukt, mögel och vattenskador har oftast dålig och undermålig dränering. Tidiga tecken på att allt inte står rätt till hittar man oftast i källaren. Det kan vara puts som lossnar från väggarna och att ytan är bubblig. Men också missfärgningar, dålig lukt och hög luftfuktighet. Ibland kan man till och med känna att ytan är fuktig och kall när man lägger handen på den. Ofta är det gamla hus som får problem med fukt då den dränering som gjordes när huset byggdes inte längre fungerar och behovet kan ha ändrats. Nybyggnation och ändringar i omgivningen kan göra att behovet av dränering ökar, precis som också ändrade väderförhållanden kan göra.

Att försöka spara in pengar på dräneringen lönar sig inte

För den som bygger nytt är det extra viktigt att se till att dräneringen fungerar tillfredsställande. Det går inte att slarva eller försöka spara in pengar på dränering, eftersom det bara blir dyrare om man låter bli. Men viktigt är att anlita en markentreprenör som väl känner till de markförhållanden som råder. Sök på internet på exempelvis dränering i Uppsala, och det kommer upp flera intressanta förslag. Då dräneringsarbete kan kosta en hel del lönar det sig ofta att jämföra priser mellan några olika markentreprenörer. Som privatperson kan man också använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden.

25 Nov 2021