Anlita rätt takläggare i Stockholm

Det är alltid skillnad på kompetens mellan två stycken yrkesmän trots att de är verksamma inom samma bransch. Detta är något som tyvärr blivit extra tydligt under senare år och främst något som man sett prov på inom byggnadsbranschen i allmänhet och i Stockholm i synnerhet.

Vad är det då som gjort denna skillnad så tydlig? Jo, det faktum att efterfrågan har ökat så mycket och att den gjort detta på grund av tjänsterna inom bygg- och hantverksbranschen blivit så mycket billigare. Det vill säga; man kan numera använda sitt rot-avdrag då man anlitar exempelvis en takläggare för att byta sitt tak till ett hus i Stockholm och där man drar av 30% av arbetskostnaden på sin deklaration för att sedan få beloppet i retur på skatten.

Rot-avdraget infördes mycket med tanke på att man ville förhindra de svarta jobben – och det har också skett; men ersättningen har visat sig vara betydligt värre och här har man kunnat se att antalet fuskjobb ökat markant. Det vill säga, i en ökad efterfråga sprungen ur ett lägre pris så har också fler aktörer tagit sin på marknaden och i många fall handlar det om oseriösa sådana som enbart är ute efter snabba pengar.

Som kund måste man vara medveten om detta och detta speciellt då om man bor i Stockholm. Man löper, helt enkelt och tyvärr, en stor risk att bli lurad och få ett kostsamt fuskjobb istället för det korrekta jobb man betalat för. Av den anledningen tänkte vi rada upp några saker som kan vara värda att tänka på då man planerar en renovering, en nybyggnation eller en tillbyggnad – rot-berättigade tjänster – i Stockholm. Punkter som kan hjälpa dig att skilja en professionell hantverkare mot en sämre sådan. Vi kan säga att du behöver byta tak och står inför att anlita en takläggare i Stockholm och att du då ska ha detta i åtanke:

  • Denna punkt är viktigast; se till att denna takläggare dels kan visa upp bilder på tidigare projekt i Stockholm och att du dels också får nummer till de personer som anlitat din takläggare. Dessa bör du ringa och du bör höra dig för hur de upplevt servicen, priset och – framförallt – resultatet av jobbet denne takläggare genomfört. Finns det inga referenser? Avstå!
  • Be att få se yrkesbevis från din takläggare och säkerställ att han verkligen är kapabel att genomföra jobbet.
  • Se till att den takläggare du anlitar kan ge garanti på det genomförda jobbet – en skriftlig sådan. I det här är dokumentation också viktigt; fotografera momenten löpande om det skulle krävas vid ett eventuellt försäkringsärende i framtiden.

Besök www.stockholmtakläggare.se för mer information.

31 Jul 2017