Betongbloggen

Sida 3

Blanketter vid nybygge

3 apr 2018

Ska du bygga nytt? I sådana fall kan du behöva fylla i en hel del blanketter. Det här gäller inte bara om du ska bygga, utan även för rivnings- och marklov. Trots att det kan vara en hel del blanketter som behöver fyllas i, behöver det inte vara särskilt tidskrävande. Åtminstone inte i jämförelse med arbetet man faktiskt lägger ned på bygget. Däremot kan handhavandetiderna ibland vara långa, åtminstone vid ansökan om bygglov, vilket kan dra ut på tiden lite grann. 

Bygg-, mark- och rivningslov

För bygg-, mark- och rivningslov kan det finnas tre blanketter du behöver fylla i: Ansökan byggärende, Ansökan om lov skylt/ljusanordning samt Beställning Nybyggnadskarta (informationen är hämtad från Stockholms kommun, betänk att det här kan skilja sig åt lite grann mellan olika kommuner).

 • Ansökan byggärende

På den här blanketten anger du bland annat om det är bygglov, marklov, eller rivningslov du söker. Det är även här du ger ytterligare detaljer om fastigheten, vem som är kontrollansvarig och vem du är som söker eller vem som är byggherre. För den som är kontrollansvarig krävs till exempel att du fyller i personuppgifter, adressuppgifter samt vilken behörighet den kontrollansvarige har (normal eller komplicerad).

 • Ansökan om lov skylt/ljusanordning

Den här blanketten använder du för att söka om lov att sätta upp skylt eller ljusanordning (precis som namnet avslöjar). Här behövs ingen kontrollansvarig, utan du fyller helt enkelt i detaljer kring fastigheten och den som söker lovet (du). Du beskriver även mer ingående om hur skylten ska se ut. Är det en lådskylt, byggskylt eller vepa? Är den med eller utan belysning? Längst ned finns anvisningar för hur respektive del av blanketten ska fyllas i. Notera återigen att blanketten gäller för Stockholm, och att det är viktigt att du hämtar blankett från rätt kommun.

 • Beställning av nybyggnadskarta

Den här blanketten är en karta som, vid behov, ska fungera som grund för situationsplanen när du ansöker om byggnadslov. Kartan ska utgöra en samlad redovisning av bland annat markförhållanden och upplysningar av anläggningstekniska och fastighetsrättsliga slag. 

Ser olika ut i olika kommuner

Information ovan är, som tidigare nämnt, den som gäller i Stockholm. Just dessa blanketter ser i hög grad likadana ut som i andra kommuner vid en jämförelse. Det är huvudsakligen utseendet som skiljer dem åt. Men visst finns det vissa skillnader. Tittar vi på blanketten från Stockholms kommun finns det betydligt fler alternativ vad gäller åtgärder i bygglovsansökan, när vi jämför blanketten med den som ges i Kiruna. I slutändan blir det dock ungefär detsamma, då de olika alternativen helt enkelt är sorterade på olika sätt och under olika rubriker. 

Hur jobbar en plattsättare i Stockholm?

20 mar 2018

En plattsättare är en slags murare som specialiserat sig på att sätta främst kakel, mosaik och klinkers. Eftersom dessa saker ofta behöver sättas i kök eller badrum så är alltså en plattsättare perfekt att anlita om du behöver renovera något av dessa i ditt hem. Har du exempelvis en lägenhet i Stockholm som är i skriande behov av en renovering i köket, ja då kontaktar du helt enkelt en plattsättare som kommer och tittar på arbetet och lämnar en offert. En bra idé är att kontakta så många firmor som möjligt för att på så sätt få fram bästa pris. I Stockholm finns många plattsättare så där kan man verkligen anstränga sig för att hitta den bäste. Det kan vara lite svårare i en mindre ort men där är å andra sidan den personliga kontakten större än vad den är i Stockholm – bor du exempelvis i Härnösand så är chansen större att du, eller någon annan bekant, känner plattsättaren personligen och därför kan få ett lite billigare pris än vad en person boende i Stockholm kanske får. Man ska dessutom veta att plattsättare generellt tjänar lite bättre i Stockholm än i övriga landet – detta på grund av att omkostnaderna är högre där.

Kan jag renovera min lägenhet i Stockholm utan plattsättare?

Säg att du bor i Stockholm och precis har köpt en lägenhet där du behöver kakla om badrummet – är kostnaden för en plattsättares arbete värd att betala eller kan du göra det själv? Svaret är att du får göra det själv om du bara följer regler och föreskrifter, men man kan ändå spekulera i om du i slutändan tjänar något på det. I de allra flesta fall är svaret nej. Arbetet en plattsättare gör är nämligen svårt och kräver noggrannhet, koncentration och rutin – saker som privatpersoner ofta inte har. Du kommer alltså förmodligen att tjäna på att anlita en plattsättare för din renovering av lägenheten i Stockholm – detta i det långa loppet. Initialt får du naturligtvis betala för plattsättaren men däremot så kommer du att kunna njuta av ditt badrum i lägenheten längre på grund av arbetet utförts på rätt sätt direkt. I Stockholm kan man dessutom säga att man vid en vidareförsäljning kan tjäna betydligt mer pengar om badrummet renoverats av en plattsättare än om man gjort det själv – sådana saker efterfrågas nämligen ofta av både mäklare och kunder. 

Hur snabb är en plattsättare i Stockholm?

En plattsättare är effektiv och utför ofta det krävande arbetet på betydligt kortare tid än om du själv skulle genomföra det. Ditt lägenhetsbadrum i Stockholm skulle säkerligen ta dubbelt så lång tid om du inte anlitade en professionell plattsättare för arbetet. Visst kan det vara roligt att prova något själv också – men då brukar man börja i mindre omfattning än att kakla ett badrum. Det kräver ofta mer tid och mer pengar än vad man från början trott. En plattsättare är alltså en god investering både ekonomiskt och tidsmässigt, detta oavsett om du bor i Härnösand eller i Stockholm.

När du ska gjuta en ny husgrund

2 mar 2018

Ska du göra en husgrund för en utbyggnad eller ett nytt hus? Att gjuta i betong är inte alls svårt, bara man vet vad man gör. Det gäller ju det mesta här i världen. Många tänker trots det att det är så mycket svårare än vad det är att gjuta en grund. Det huvudsakliga är att du är noggrann och har kunskap om marken och kan bedöma den, och hur jord fungerar. Den bästa grunden är den som du gräver och sedan gjuter.

Anlita proffs på bergsprängningar

Är du det minsta osäker bör du fråga ett företag som arbetar med bergsprängningar. Du behöver få ett omdöme om det område som du tänker bygga ditt hus på. Låter du stenar ligga kvar till exempel kan du få en rörlig husgrund, vilket ingen vill ha. Du behöver få bort allt som kan få huset att röra på sig. Trots det rör sig marken mer än vi tror. Även i Sverige har vi jordbävningar, men i så små proportioner så att vi inte känner av dem.

Gör en geoteknisk undersökning av marken innan

Ska du vara på den säkra sidan bör du alltså låta ett företag komma ut och bedöma marken där du har tänkt bygga ut, eller bygga nytt, på så sätt får du veta hur stor risken är att något rör sig. Stenar som ligger långt under marken flyttar på sig. Vill du veta om ett företag som kan detta kan du fortsätta läsa här: .

Att spränga själv är inte att rekommendera. Det krävs många års erfarenhet för att någon ska våga sig på att spränga stenar eller berg. Det är sällan man har de maskiner som krävs vid en bergsprängning.

Använda de rätta maskinerna

En sådan maskin är en borr. Man börjar alltid med att borra i grunden där man ska spränga. Sedan spränger man berget i olika styrka, beroende på vad det är man vill åstadkomma. Efter det bör man säkra berget så att det inte spricker mer än det man vill åstadkomma. Man bygger då en bergförstärkning. Om man inte behöver en så stor sprängning kan man i stället spräcka berget som är en mycket mindre sprängning. Då utför man det utan att omgivningen vibrerar. Det gör man om man till exempel har hus som ligger nära och som inte mår bra av vibrationerna. Det ger en liten effekt på närliggande objekt.

Nu kan du börja med grunden

När väl berget, eller stenarna är borta kan du sedan fortsätta att gjuta grunden och bygga. Man kan bygga en grund på lite olika sätt; antingen med en platta på marken med isolerade kantelement, en krypgrund med isolerade kantelement, eller en plintgrund, vilket gäller om du bygger på berg, eller så kan du välja en Leca grund för ditt hus. Att bygga grund med en gjuten platta är det vanligaste sättet att bygga grunder på. Kanske för att det är det billigaste sättet att bygga en grund på. Har man en platt mark som man kan bygga huset på, är det ett bra sätt.

Olika sorters grunder

En krypgrund har tidigare gett en del fuktproblem, men med nyare modernare material kan man göra isolerade krypgrunder. Att bygga med plintgrund är inte att rekommendera, om det inte är fråga om ett mindre hus. Är det ett hus som inte kan byggas på annat sätt än på berg, bör man lägga grunden till huset med hjälp av plintgrund. Ett alternativ till en grund på bergig tomt är att lägga en lecagrund. Det är tidskrävande, och det är inte lika isolerande sätt att bygga gen grund på som en gjuten platta, men i viss fall är det inte möjligt. Då är en lecagrund ett alternativ.

Välj en erfaren bergsprängare

I Stockholm finns det några företag som är erfarna bergssprängare. Anlita någon som har goda referenser och som har den erfarenhet och säkerhetstänk som behövs för denna typ av arbete. Läs mer här om vill du anlita ett bra företag som är duktiga och trygga på bergsprängning i Stockholm.

Vem drar in avlopp och vatten?

21 feb 2018

kommer jag att ha större nytta av denna byggnad i framtiden? Vi tror att många bygger för byggandets skull och där man kanske gjuter en platta av betong för att byggnationen ska stå stadigt - men där man inte tänkt på att ett ökat behov kan komma att finnas i framtiden.

Vi menar att om du ska bygga ett Attefallshus på din tomt i Stockholm och använda den givna ytan om 25 meter2 enbart för att ställa saker i det så kanske det kan vara bättre att exempelvis bygga en mindre friggebod; eller åtminstone förbereda huset inför framtiden.

Har du barn som är i sju-års-åldern så kanske de trivs ganska bra som det är; de kanske trivs i sina mindre rum och har inga större krav på vare sig livet eller på det privata. Men, vad händer då barnen i fråga fyller 15? Då kan plötsligt det privata sättas i det första rummet; det gamla rummet är för litet och ingenting duger (som det brukar vara i tonåren).

Lösningen skulle här kunna vara det attefallshus du byggde för några år sedan - förutsatt att du förberett detta och gjort det till fungerande komplementbostad.

Anlita en rörmokare i Stockholm

Visst, kostnader kommer att tillkomma i och med detta. Det kostar några kronor att ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet och det kostar att se till att förvaring finns och att byggnaden är handikappanpassad. Vidare så måste du anlita en elektriker för att dra el och anlita en rörmokare för att koppla in dig mot nämnda vatten och avlopp. Kort och gott: ditt attefallshus blir utan tvekan dyrare om du bygger det som en komplementbostad.

Du kan åtminstone låta en rörmokare förbereda så att vatten- och avlopp är möjligt att använda i framtiden. Då slipper du riva upp ditt Attefallshus och kan börja inreda direkt om behovet uppkommer

Vi anser ändå att det handlar om en investering. Den rörmokare du anlitar kommer att öka värdet - inte enbart på attefallshuset; på hela din bostad - och det innebär att du kan sälja dyrare i framtiden och att du kan förhandla om förmånligare lån exempelvis. den kostnad du lägger på en rörmokare, en elektriker och en snickare (för att exempelvis bygga bättre förvaring) kanske är jobbig att ta för stunden.

Men, handen på hjärtat: hur mycket skiljer det egentligen i slutändan? Slår du ut summan för en rörmokare/elektriker och material över en tioårs-period så handlar det inte om många kronor. Dessutom så kan du använda rot-avdraget och få de nämnda yrkesmännen för ett billigare pris. Du kan dra av kostnaden för arbetet en rörmokare lägger ner med 30% (med ett årligt tak om 50.000 kronor).

Tänk på framtiden då du bygger ditt attefallhus och se åtminstone till att låta en rörmokare förbereda allt så att du kan dra vatten- och avlopp den dagen det kan komma att behövas.

Läs mer om rörmokare och hur de jobbar här.

Täta husgrunden med betong

20 feb 2018

Har du eget hus? De flesta som har eget hus, får med jämna mellanrum dra på sig hantverkarbyxorna och renovera hemma. Att äga ett hus innebär ofta renoveringar som behöver för att behålla ett fräscht hus. Det är inte bara inomhus som behöver renovering. Det är lika mycket arbete utomhus som inomhus. Det är inte bara fråga om trädgården, utan att huset behöver renoveras utvändigt så gott som lika ofta som man renoverar inomhus. Här tänker vi inte bara på fasaden, även om den behöver få en putsning vart femte år, eller så. Grunden på huset behöver också förnyas, även om man inte ser den.

Dränera huset regelbundet

Därför behöver huset dräneras med jämna mellanrum. Är det mer än tio år sedan det gjordes är det dags för det igen. Är man händig och vet något om betong och dräneringar, kan man ju göra det själv och hyra en maskin med grävskopa. Efter det är det bara att börja gräva runt huset. Efter att man fått bort jordmassorna från husgrunden är det dags att se över husgrunden. Den kan ha fått sprickor och behöver i så fall lagas. De flesta är omedvetna om att vi även här i Norden har jordbävningar. De kommer då och då, men inte i den stora skala som andra länder som har stora jordbävningar. I Japan till exempel bygger de hus som kan ”svaja”. De har en lod på taket, som svänger fram och tillbaka och på så sätt stabiliserar huset när det rör sig, och för att det inte ska rasa ihop. Här behöver vi inte bygga hus med tanke på jordbävningar, däremot bör vi då och då dränera kring huset eftersom huset rör sig eftersom marken rör sig.

Täta sprickor i husgrunden

Om du vet något om betong, kan du hoppa över nästa avsnitt. Den som inte kan något om betong kan enkelt köpa betong och använda den för att laga husgrunden. Äldre hus har ofta stenar som husgrund. Även om man skulle ha det, behöver man täppa till skavanker och mellanrum i husgrunden. Till det behöver du, förutom betongen, en spatel och hink. Sedan är det bara att ge sig på lappningen och lägga betongen där det behövs mellan stenarna. På så sätt behöver du täta husgrunden.

Lägg dräneringsrör

När jordmassorna är borta bör du lägga rör som leder bort vattnet. Har du gamla rör, behöver du lägga nya som inte har spruckit. OM du inte vet hur man lägger rör för att leda bort vattnet och nederbörden, bör du rådfråga en hantverkare. Är du inte bekant med en grävskopa bör du även här anlita en professionell dränerare.

Blanda till egen betong inte så svårt

15 feb 2018

Har du någon gång blandat din egen betong? Det är inte så svårt, om du bara har ett hum om hur du ska gå till väga. Det första du kommer att behöva är en tombola som blandar till alla material som du ska sätta samman i din egen betongdeg. Du kommer att behöva cement, sand, makadam och vatten. Svårare än så är det inte.

Köpa eller hyra in en tombola

Först behöver du tombolan. I den häller du först i lite vatten. Sedan blandar du två delar sand, en del cement och en del makadam med vattnet. Ser det ut att vara för lite vatten, vänta en stund innan allt har blandats till ordentligt innan du häller på mer vatten. Det tar nämligen en stund innan vattnet har fördelats ordentligt i betongen. Låt tombolan i stället gå runt i minst tio minuter. När den har gjort det, häller du ut innehållet i en skottkärra. Spola sedan tombolan ren när du väl har tömt den.

Vill du hellre använda färdig grovbetong?

Vill du använda färdigblandad grovbetong? Det kan du mycket väl göra. Då behöver du ingen tombola, men väl en betongblandare och en stor hink. Häll först i en säck med grovbetong i hinken. En säck med 25 kilogram grovbetong ger ungefär 13 liter färdig betong, som du blandar med vatten. Häll först torrbruk i en murarhink och häll i 3 liter vatten. Använd en borrmaskin med en turboblandare och blanda till betongen i hinken under tio minuter

Inte alla kan förvara stora maskiner hemma

Nu är det ju sällan som man har hemma en tombola. Då kan man hyra en sådan istället för att köpa en. En tombola går på mellan 2200 till 2600 kronor, inte så dyrt, men var ska du ställa den när du har använt den färdigt? Inte alla har det utrymmet för att ha stora maskiner stående. Därför kan det vara praktiskt att hyra en i stället för att köpa en och sedan oroa sig över var den ska stå. Och vad gör du sedan om du bara använder den en gång?

Betong mycket användbart byggmaterial

Betong är ganska underskattat byggmaterial. Det är synd. Eftersom betongen är formbart, och när den väl har stelnat, håller den nästan hur länge som helst. Den kan du dessutom laga ifall den får sprickor i sig. Du kan måla den i vilken färg som helst. Du kan mura en öppen spis med betong, eller varför inte en egen utegrill? Är du noga med betongen kan det bli hur snyggt som helst. Betongen kan du även göra vad som helst med, varför inte snygga figurer som du har i trädgården eller i stället för stenar som avskiljare i rabatterna?

Tre kända betongarbeten

10 feb 2018

Från Stockholm, till Rom, till Dubai. Betongarbeten har förekommit sedan tusentals år tillbaka. Redan 500 år före Kristus började etrusker, i det som är dagens Italien, att bygga strukturer med hjälp av betong. Efter detta skulle materialet komma att få en storhetstid som varade i många hundra år. Betongens återkomst noteras till 1700-talet, och det har sedan dess gjorts väldigt många betongarbeten runt om i världen. Men vilka är egentligen de mest kända?

Pantheon i Rom

Pantheon i Rom tar en självklar plats på den här listan. Den invigdes redan på 600-talet, då som kyrka, och har stått kvar på sin plats vid Piazza della Rotonda sedan dess. Under antiken fungerade byggnaden som en helgedom åt samtliga gudar, men har på senare tid snarare kommit att bli ett minnestempel över framstående italienska personer. Fortfarande är Pantheon dock en kyrka där gudstjänster hålls. Betongen som användes då skiljer sig från den man använder vid betongarbeten idag. Idag tillsätter man till exempel restprodukter från industrin, något som knappast förekom vid den här tiden.

Burj Khalifa

Det var inte särskilt länge sedan Burj Khalifa byggdes, men den är redan en av världens mest kända byggnader. Främst har den gjort sig ett namn eftersom den är den högsta byggnaden i världen, med sina 828 meter. Med råge slog den tidigare högsta byggnaden, Taipei 101, som hade en totalhöjd på 509 meter.

Burj Khalifa är till i huvudsak byggd i armerad betong, vilket orsakade en del problem under byggprocessen. Det största problemet var att det inte går att pumpa högre än ca 450 meter med hjälp av en pump. Man var därför tvungen att sätta upp ytterligare en pump i byggnaden, för att på så vis komma upp till nästan 600 meters höjd. Under byggnationen väcktes en hel del kritik mot de förhållanden den inhyrda asiatiska personalen arbetade under.

Miljonprogramsområden i Stockholm

Visst är dessa betongarbeten i Stockholm kanske inte klass med Pantheon i Rom, men klart är att de åtminstone är välkända för oss som bor i Sverige. Beslutet kring dessa fattades i riksdagen i Stockholm under 50-talet, när man beslutade sig för att råda bot på trångboddhet och att höja levnadsstandarden. I decennier har dessa bostadshus varit, och är till stor del fortfarande, en slags symbol för välfärdssamhället. Det ska tilläggas att det dock inte bara är i Stockholm dessa betongarbeten finns. De finns också till exempel i Malmö och i Göteborg. Miljonprogramsområden har under den tid de stått på sin plats fått ta emot en hel del kritik – många anser helt enkelt att de är väldigt fula. Läs mer om betongarbeten som utförs i Stockholm här.

Hur fungerar det med heta arbeten och tillstånd?

7 feb 2018

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och redskap som alstrar värme och gnistor. Att arbeta med dessa verktyg innebär givetvis risker, varför reglerna är extra hårda kring detta. Som med allt annat riskfyllt arbete gäller det att följa vissa föreskrifter och ständigt tänka förebyggande.

Tillstånd gäller så kort tid som möjligt

Normalt ska tillståndet inte gälla längre än en dag eller ett skift. När en riskbedömning görs avgör man hur länge situationen på arbetsplatsen, vad gäller brandrisker, är oförändrad. Skulle situationen ändras ska alltså ett nytt tillstånd ges.

Om ett tillstånd ges som är längre än ett skift eller en dag ska kontrollrutiner ske dagligen där arbetet utförs. Detta för att se till att situationen samt förutsättningarna för brandsäkerheten inte förändras. Om det trots allt förändras, behöver ett nytt tillstånd ges ut. Tidigare gällde 48 timmar, men eftersom att försäkringsbolagens regler inte gäller så länge i många fall, ansågs tidsgränsen kunna ge en falsktrygghet. Därför togs den bort under 2017.

Detta ska sparas

En del gör misstaget att inte arkivera sitt tillstånd tillräckligt länge. Visserligen har dock olika försäkringsbolag olika regler, och det är egentligen upp till företaget själva att avgöra hur länge tillståndet ska arkiveras. Det finns dock en allmän rekommendation att de ska sparas i minst 12 månader. Å andra sidan finns det skäl att spara det längre än så, så kassera det inte om det verkligen inte finns något bra skäl för att spara det.

Egen kontrollista kan göras

Det är möjligt att göra en egen kontrollista när heta arbeten ska utföras. Dock måste listan omfatta de punkter som finns med på en blankett av Brandskyddsföreningen. Vidare måste listan möta de behov i den aktuella verksamheten med givna förutsättningar.

I blanketten ska du bland annat kryssa i följande:

 • Om en tillståndsansvarig är utsedd.
 • Om personen som ska göra jobbet är behörig för att göra heta arbeten.
 • Om dolda brännbara material och värmeledande konstruktioner är skyddade och lätt åtkomliga för att omedelbart kunna släckas om branden är framme.
 • Om springor, hål eller andra öppningar finns i närheten av platsen där det heta arbetet ska utföras, och om de i så fall är skyddade samt åtkomliga för att en brand ska kunna stävjas.
 • Om godkänd och tillräcklig släckutrustning i fungerande skick är tillgängligt.

På flera av dessa punkter finns bara ”Ja” som alternativ. Ett antal av dem går det även att kryssa i ”Nej” på. Se blanketten hos Brandskyddsföreningen för närmare information kring detta. För mer allmän information kring heta arbeten kan föreningens hemsida besökas.  

Attefallshus ger fler möjligheter

23 jan 2018

Det som visat sig vara allra mest positivt med införandet av Attefallshus är att villaägare plötsligt fått en större valfrihet och detta utan en massa krångel. Att man kan uppföra ett Attefallshus utan bygglov har gjort vägen från idé till verklighet avsevärt mycket kortare.

Ett Attefallshus - som kan byggas efter att man gjort en bygganmälan och fått ett startbesked från Byggnadsnämnden - har verkligen kommit att förändra många villaägares livssituation till det bättre. Inte minst de som bo i städer med hög bostadsbrist och där familjen har barn som står redo att flyga ut ut boet och testa sina egna vingar.

“ Ett Attefallshus kan byggas som en komplementbostad. Utrustad med el, med vatten indraget, med förvaring och avlopp så kan huset hyras ut och således lindra lite av bostadskrisen i exempelvis Stockholm “

Attefallshuset kan byggas som en komplementbostad; innebärande att man bygger ett hus - komplett med el-, vatten-, avlopp, isolering (det ska även handikappanpassas). Det har visat sig att just denna typ av byggnad har underlättat och där många även väljer att hyra ut sitt Attefallshus till de som är i behov av en bostad. Givetvis kan man även köpa ett Attefallshus nyckelfärdigt. Idel fördelar alltså?

Avgiften varierar kraftig mellan kommunerna

På det stora hela så har Attefallshus varit en stor positiv injektion i bygg-Sverige. Dels så får en privatperson ett lyft - oavsett vad huset i fråga används till - dels så kan byggnaden i fråga komma att lindra lite av den bostadsbrist som finns i Sverige. Man kan redan nu se tecken på detta i exempelvis Stockholm. Som en tredje fördel så har vi den mindre omfattande byråkratin. Men, där måste vi ändå peka på en intressant - och ganska tråkig detalj - som du bör vara medveten om gällande ett uppförande av ett Attefallshus.

“ Det kan skilja många tusenlappar i startavgift mellan kommunerna. Här skulle man kanske snarare se ett enhetligt - rikstäckande - beslut om vad det ska kosta; eller åtminstone kunna kräva mindre differenser mellan kommunerna “

Sant är att du kan göra det utan ett bygglov; sant är dock också att du måste lämna in en bygganmälan och invänta ett startbesked från Byggnadsnämnden i din kommun. Här finns ett problem: det är upp till varje kommun att bestämma hur hög denna startavgift ska vara. Priserna kan variera ganska kraftigt - i Stockholmsområdet kan det röra sig om många tusenlappar.

Ska du bygga ett attefallshus - här skjuter vi från höften bara för att exemplifiera - i exempelvis Haninge Kommun så kan startavgiften ligga på 5000 kronor - detta ställt mot Värmdö kommun där den kan ligga på runt 12.000 kronor. Här skulle man kanske kunna önska en summa som gällde för hela landet. Som läget är nu så känns det som att många kommuner i Sverige försöker mjölka ur lite extra av villaägare som - genom ett Attefallshus - vill höja sin levnadsstandard. 

Anlägga ett betonggolv

22 dec 2017

I Stockholm blir det alltmer populärt att gjuta betonggolv i lägenheten och sedan göra en golvslipning för att få en blank och hållbar yta. Ofta kan detta kombineras med golvvärme för ett vackert, modernt golv som är skönt att gå på även den kallaste vinterdag. Golvslipning och anläggning av betonggolv kräver lite mer av utföraren än en vanlig golvslipning av trägolv, därför är det bäst att överlåta jobbet till en professionell hantverkare med erfarenhet av betonggolv. I Stockholm fins många golvläggare och golvslipare som kan betonggolv och har den rätta utrustningen.

Gjut nytt

Under golven i Stockholms lägenheter finns oftast ett rågolv av betong. Att bara slipa den betongen och försöka få en bra yta är dock inte att rekommendera, den är ofta ojämn och ganska ful. Istället gjuter man en ny yta med lättbetong som sedan slipas för att få en fin lyster.

Varmt och vackert

Vill man ha ett varmt golv kan man lägga in golvvärme. Då läggs värmeslingor ut över hela golvet innan betongen hälls på. Golvvärme får bara installeras av en behörig elfirma, det är alltså ingenting som din golvläggare kan göra samtidigt sm han gjuter golvet. Däremot kan han säkert rekommendera en bra elektriker, kanske någon som han brukar anlita vid anläggning av betonggolv.

Vill du ha en speciell färg på betongen går det också att ordna, då färgas betongen in med pigment innan gjutningen. Resultatet kan bli verkligt anslående, det gäller att veta att man verkligen kommer att gilla färgen även efter några år, för när golvet väl ligger där går det inte att ändra.

Golvslipning på betonggolv

När det är dags för slipning av golvet krävs lite speciella maskiner, vanligtvis en diamantslip. Efterbehandlingen skiljer sig också åt från behandling av trägolv, man använder ofta specialframkallade polermedel som läggs på och poleras i flera lager. Återigen är det här inget man bör pyssla med själv utan det är bästa tt anlita en expert.

Ett slipat betonggolv håller i princip hur länge som helst och kräver knappt något underhåll, förutom dammsugning och våttorkning för att bli av med fläckar. Det är betydligt lättare att hålla dammfritt än ett trägolv, och motverkar dessutom dammbildning på ett effektivt sätt.  Om det finns nån nackdel med betonggolv kan det vara att det ju blir väldigt hårt, tappar man något ömtåligt på det går det ofelbart sönder.

Ett vackert slipat betonggolv i vardagsrummet i lägenheten eller villan är ett utmärkt sätt att skänka lite originalitet och flärd till sitt boende. Kombinerat med värme är det kanske det ideala golvet.

Golvslipning är ett billigare alternativ

30 sep 2017

Många golvläggare sliter sina hår då de ser vilka arbetsuppgifter de ställs inför. Det handlar här dock inte om att arbetsuppgiften är dem oövervinnliga – det handlar istället om vilken typ av arbetsuppgift det handlar om. Det många gör i dagsläget är nämligen att man lägger märke till att golvet man har i sin bostad börjar bli slitet, att det börjar se matt och tråkigt ut. Det händer i stort sätt alla golv – däri ligger inga konstigheter.

Det som man gör som andra steg är det som i många fall är fel. Det golv man har är slitet – men det går att rädda; utan att byta ut det mot ett fulare golv. För det är exakt det som många gör. Man byter ut ett- i grunden – vackert trägolv mot exempelvis ett laminatgolv. Visst, det blir en förändring till det bättre om man jämför med trägolvets befintliga skick – men blir denna positiva förändring långvarig?

Vi menar att den inte blir det och vi menar att man istället skulle ha fokuserat på det befintliga golvet och försökt rädda det genom en golvslipning. Att anlita en professionell golvläggare för en golvslipning snarare än för att lägga ett nytt golv är mer prisvärt, det ger ett bättre resultat och det hjälper till att bevara någonting som förmodligen legat där under en lång, lång tid. I den rådande renoveringshetsen – i synnerhet i Stockholm – så får man inte glömma bort att det faktiskt, till bättre priser, ofta går att rädda och bevara snarare än att byta ut. Golvslipning är en typiskt sådant exempel.

Märk väl här, alla golv går inte att rädda – det finns bäst-före-datum även då det kommer till golv; men de allra flesta går att fräscha upp genom golvslipning. Dessutom behöver inte själva projektet vara så slitsamt som många tar för givet. Skulle du anlita ett företag inom golvslipning i Stockholm så skulle detta företag – utöver att ge ett perfekt jobb – även se till att dina öbler, dina saker och dina föremål räddas från slipdamm och annan smuts som börjar yra i samband med förvärvet i fråga.

Många tror att golvslipning handlar om att man i månader efteråt kommer hitta smuts och damm överallt i bostaden och i varenda liten möbel. Så kan det vara om man gör jobbet själv – något som också är möjligt – men anlitar man en firma inom golvslipning så får man också tillgång till deras kunskap om att täcka möbler samt deras – avsevärt mycket bättre – dammsugare. Dessutom slipper du bära ut ditt möblemang då detta moment ofta ingår i tjänsten. Börjar dina golv se slitna ut? Se till att utesluta att en golvslipning är möjlig först – därefter kan du börja snegla mot att lägga in ett nytt.

Mer information om golvslipning: http://www.golvslipningstockholm.biz/.

En badrumsrenovering är vanlig i Stockholm

16 aug 2017

Ser man till hur antalet renoveringar ökat i Sverige sedan rot-avdraget infördes så kan man också direkt se att det fyllt en väldigt stor funktion. Det har uppenbarligen funnits stora önskemål och stora behov i den svenska hemmen om förändringar i förskönande syften och här har således denna skattesubvention kommit att spela en stor – avgörande – roll. Kort sagt; i och med att man som privatperson kan anlita professionell hjälp vid renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer och därefter dra av upp till en tredjedel av beloppet – om maximalt 50.000 kronor/år och person – för arbetet så har många också ansett sig ha råd att förverkliga drömmar de närt gällande interiör och exteriör i sina bostäder.

Sett ur den aspekten så är rot-avdraget tudelat positivt och något som verkligen varit till stor nytta över hela Sverige och kanske främst i Stockholm. Det är nämligen där som man sett att denna skattesubvention blivit mest använd. Något som naturligtvis till stor del kan förklaras av att det bor flest människor i Stockholm, men som också – rent procentuellt – sticker ut.

Det här kan till stor del förklaras av en bostadsmarknad i Stockholm som gör att många flyttar dagligen sker och där det i samband med dessa sker olika renoveringar. Menas med detta; flyttar en person i Stockholm från ett boende till ett annat så är chansen också stor att denne på ett eller annat sätt vill sätta sin egen prägel på sin nya bostad; något som således är billigare idag än vad det varit tidigare.

Ska man se till vilka renoveringar som sker i Stockholm så finns det framförallt ett rum som skiljer sig lite från mängden och där privatpersoner i en allt större utsträckning väljer att försöka sätta sin egen prägel och sitt eget sigill på – nämligen badrummet.

Totalentreprenad räddar din badrumsrenovering

Just badrummet och renoveringar där är också det vi tänkte komma med några tips kring. Först och främst så ger vi rådet att använda sig av rot-avdraget och således anlita professionell hjälp vid en badrumsrenovering i Stockholm. Detta av förklarliga skäl – en badrumsrenovering är både omfattande, svår och tidskrävande och riskerna är väldigt stora om något skulle gå fel.

En badrumsrenovering innebär att man handskas med både vatten och i vissa fall el – spotlight eller golvvärme – och här finns således både risk för person- och vattenskada och därför bör man (vid en elektriker måste!) man kontakta professionell hjälp i Stockholm. Vårt tips här är följande: anlita en firma. Kortfattat här så innebär en badrumsrenovering att du, som sagt, ska dra vatten och el och att du dessutom ska kakla, lägga klinkers, montera duschväggar och skåp.

Det handlar om flertalet moment och istället för att väljer olika företag så råder vi dig att direkt anlita en firma i Stockholm som kan erbjuda dig totalentreprenad vid din badrumsrenovering. Det här tjänar du nämligen på och även om du gör en kalkyl där du ställer kostnaden för varje detalj mot varandra så är totalentreprenad att föredra; både sett till kostnad, effektivitet och slutresultat.

Ett och samma företag gör jobbet snabbare då de vet vad som ska göras, vad den andre personen gjort och vad som står på tur. Flera mindre företag kommer att tvingas vänta in varandra och det gör din badrumsrenovering dyrare – och sämre! – i Stockholm. Totalentreprenad är nyckeln till en lyckad renovering av ditt badrum.

Läs mer här: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/.

Heta arbeten – Vad är det?

13 aug 2017

”Heta arbeten” är generellt arbeten som, när de utförts, ökar brandrisken. Ett tydligt exempel är svetsning men inom begreppet ryms även andra arbeten som exempelvis skapar gnistor eller på annat sätt är brandfarliga om de inte utförs på rätt sätt.

Krav från försäkringsbolagen

Samtliga försäkringsbolag har krav att enbart heta arbeten för att försäkringen ska gälla. Det finns alltså ingen lag som säger att samtliga privatpersoner som svetsar måste ha denna utbildning men inom yrkeslivet är det en självklarhet att utbilda sin personal. Detta både utifrån att arbetet utförs säkrare samt för att försäkringen annars inte gäller. Kortfattat så kräver försäkringsbolagen att det ska finnas brandskyddsansvariga, brandvakter samt att den personal som utför själva arbetet har ett certifikat som bevisar att de genomfört en godkänd utbildning.

Utbildning

Brandskyddsföreningen har ansvar för utbildningen och kurser (även av andra aktörer) anordnas regelbundet över hela landet. Hur anmälan sker och övrig information om olika kursstarter kan enklast hittas via deras hemsida. Bland annat ingår kunskap inom säkerhetsföreskrifter, brandkunskap och vilka lagar och regler som gäller. Utbildningen består både av en teoretisk del och en praktisk del. För att få godkänt, och därmed sitt certifikat, krävs godkänd nivå på bägge dessa delar.

Målet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna genomföra förebyggande åtgärder samt säkert utfört arbete. Detta för att på ett konkret sätt minska risk för brand och även minska risken för att branden ska sprida sig om den ändå uppstår.

Utbildningen grundar sig till stor del på 13 säkerhetsregler. Det är bland annat Behörighet, Brandvakt, Brandfarlig vara och Otätheter. Dessa säkerhetsregler finns även i sammanfattande text på hetaarbeten.se där det förklaras vad som förväntas av de som utför arbetet.

Certifikat

Certifikat för heta arbeten gäller i fem år. Förr fanns det enbart fysiska certifikat men idag finns även digitala certifikat vilka har sina tydliga fördelar. De som idag bara har certifikatet i pappersform kan beställa ett digitalt certifikat gratis.

En person som genomfört utbildning i heta arbeten, och sedan fått certifikat, blir även registrerad i Brandskyddsföreningens digitala register. Det betyder att företag och privatpersoner kan söka i detta register via en hemsida och därmed se om personen har certifikat eller inte. Det skapar en trygghet, inte minst för kunderna, som på detta sätt kan säkerställa sig för att det är kompetent personal som genomför gällande arbete.

Anlita rätt takläggare i Stockholm

31 jul 2017

Det är alltid skillnad på kompetens mellan två stycken yrkesmän trots att de är verksamma inom samma bransch. Detta är något som tyvärr blivit extra tydligt under senare år och främst något som man sett prov på inom byggnadsbranschen i allmänhet och i Stockholm i synnerhet.

Vad är det då som gjort denna skillnad så tydlig? Jo, det faktum att efterfrågan har ökat så mycket och att den gjort detta på grund av tjänsterna inom bygg- och hantverksbranschen blivit så mycket billigare. Det vill säga; man kan numera använda sitt rot-avdrag då man anlitar exempelvis en takläggare för att byta sitt tak till ett hus i Stockholm och där man drar av 30% av arbetskostnaden på sin deklaration för att sedan få beloppet i retur på skatten.

Rot-avdraget infördes mycket med tanke på att man ville förhindra de svarta jobben – och det har också skett; men ersättningen har visat sig vara betydligt värre och här har man kunnat se att antalet fuskjobb ökat markant. Det vill säga, i en ökad efterfråga sprungen ur ett lägre pris så har också fler aktörer tagit sin på marknaden och i många fall handlar det om oseriösa sådana som enbart är ute efter snabba pengar.

Som kund måste man vara medveten om detta och detta speciellt då om man bor i Stockholm. Man löper, helt enkelt och tyvärr, en stor risk att bli lurad och få ett kostsamt fuskjobb istället för det korrekta jobb man betalat för. Av den anledningen tänkte vi rada upp några saker som kan vara värda att tänka på då man planerar en renovering, en nybyggnation eller en tillbyggnad – rot-berättigade tjänster – i Stockholm. Punkter som kan hjälpa dig att skilja en professionell hantverkare mot en sämre sådan. Vi kan säga att du behöver byta tak och står inför att anlita en takläggare i Stockholm och att du då ska ha detta i åtanke:

 • Denna punkt är viktigast; se till att denna takläggare dels kan visa upp bilder på tidigare projekt i Stockholm och att du dels också får nummer till de personer som anlitat din takläggare. Dessa bör du ringa och du bör höra dig för hur de upplevt servicen, priset och – framförallt – resultatet av jobbet denne takläggare genomfört. Finns det inga referenser? Avstå!
 • Be att få se yrkesbevis från din takläggare och säkerställ att han verkligen är kapabel att genomföra jobbet.
 • Se till att den takläggare du anlitar kan ge garanti på det genomförda jobbet – en skriftlig sådan. I det här är dokumentation också viktigt; fotografera momenten löpande om det skulle krävas vid ett eventuellt försäkringsärende i framtiden.

Besök www.stockholmtakläggare.se för mer information.

Vad utmärker dyra och billiga IBC tankar?

22 jun 2017

En IBC tank är utmärkt att använda för att transportera farligt gods eller föremål utan förpackningar. Prisläget ser dock väldigt olika ut, beroende på vad det är för tank man vill ha. Räcker det med en riktigt billig IBC tank kan du komma undan bara med några tusenlappar. Är det något specifikt du behöver kan du behöva lägga flera tiotusentals kronor.

Att kunna transportera farligt gods – en prisfaktor

Tittar vi på en populär återförsäljare av IBC tankar märker vi små skillnader i priserna mellan de som kan transportera farligt gods och inte. De tre billigaste i utbudet är inte tillverkade för att frakta farligt gods i. Det är först den fjärde billigaste som klarar av detta.

Trä- eller plastpall

En annan gemensam nämnare för de billigaste modellerna är att alla kommer med träpall, snarare än en pall av plast. Det här bör dock inte vara en alltför stor faktor i prissättningen, då en plastpall ändå är billig i förhållande till det sammanlagda priset på ca 4 000 kronor.

Det finns IBC tankar med plastpallar som är billigare än IBC tankar med träpallar – men det finns ett visst mönster. Bland de elva dyraste i butikens utbud förekommer endast en IBC tank med träpall. Tittar man däremot på de elva billigaste IBC tankarna finns hela sju stycken med träpall. En hint om att en IBC tank är lite dyrare kan alltså vara att titta på vilken pall den har. Det är inget bombsäkert kännetecken, men ett visst mönster verkar alltså finnas.

Storlek

Även om pallmaterialet kan avslöja lite grann, är det troligen säkrare att helt enkelt bara titta på storleken som styr priserna en hel del. Samtidigt säger det givetvis inte allt. Den dyraste i butiken har en volym på 1000 liter och kostar närmare 35 000 kronor. Dock finns det en IBC tank med en volym på 1 000 liter för endast ca 5 000 kronor. Skillnaderna är stora och är inte satta efter storleken, även om ett visst mönster kan hittas även där, särskilt i de lägre prisnivåerna.

De billigaste IBC tankarna kostar runt 4 000 kronor och har en volym på 600 liter. Därefter följer lite dyrare tankar som har utrymme för 800 liter. De dyraste tankarna är de som rymmer 1 000 liter, men som nämnt ovan finns det stora prisskillnader även där. Att bara handla en IBC tank efter pris går inte. Det bästa är att prata med företaget du ska köpa din IBC tank av för att få mer information om vad du behöver. Läs mer här om miljövänlig transport som sparar tid och pengar.

← Äldre inlägg